รับตรง 57 ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รับตรง ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 รายละเอียดการรับสมัคร

 รายละเอียดการรับสมัคร

2013090111560320130901185837

ถามตอบ – สอบตรง

>> คำถาม : โครงการนี้ นักเรียนดำเนินการสมัครด้วยตนเองโดยไม่ผ่านสถานศึกษา ได้หรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้!!! ต้องสมัครผ่าน สถานศึกษา เท่านั้น

 

>> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

>> Website : ระบบรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

ที่มา:eduzones

ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษาวันนี้ ทุนการศึกษา

ศึกษาต่อ
- 2013-09-2 4:29:49 โพสต์โดย : admin คนดู 5,896 คน