รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เผย!! กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ 8 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ดังนี้

1.วิธีทั่วไป

รับเฉพาะผู้ที่กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

2.โครงการความสามารถทางด้านกีฬา

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งระดับตัวแทนภาคขึ้นไป คัดเลือกโดยทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์

3.โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม (เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 แผนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

4.โครงการรับนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

รับผู้กำลังศึกษา ม. 6 สายสามัญ แผนวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

5.โครงการเพชรศิลป์

รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือการแสดง ด้านใดด้านหนึ่ง คัดเลือกโดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

6.โครงการเชิญเชิญ

รับผู้กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คัดเลือกโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

7.โครงการรับนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี

รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 คัดเลือกโดยคณะกรรมการจาก สพฐ

8.โครงการรับนิสิตโควต้าเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค

รับผู้กำลังศึกษา ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และกำลังศึกษาในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ยกเว้นภาคใต้ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 

>> Website : การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

ที่มา:eduzones

ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษาวันนี้ ทุนการศึกษา

- 2013-09-2 4:39:58 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 54,778 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล