รับตรง 57 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่เปิดรับ

>> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

>> คณะนิติศาสตร์

>> คณะเศรษฐศาสตร์

>> คณะวิศวกรรมศาสตร์

>> คณะวิทยาศาสตร์

>> คณะรัฐศาสตร์

>> คณะครุศาสตร์

>> คณะอักษรศาสตร์

>> คณะนิเทศศาสตร์
องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

>> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คลิกที่นี่

>> คณะนิติศาสตร์ คลิกที่นี่

>> คณะเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่

>> คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

>> คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

>> คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คลิกที่นี่

 

>> #รับตรง แบบปกติ ประกอบด้วย 6 โครงการ ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 โครงการ

1. โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบปกติ (ประกอบด้วย 4 คณะ คือ รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์) (ผู้สมัครเลือกได้ 4 อันดับ)

2. โครงการรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ผู้สมัครเลือกได้ 1 อันดับ)

3. โครงการรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (ผู้สมัครเลือกได้ 1 อันดับ)

4. โครงการรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเศรษฐบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (ผู้สมัครเลือกได้ 1 อันดับ)

5. โครงการรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้สมัครเลือกได้ 1 อันดับ)

6. โครงการรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้สมัครเลือกได้ 1 อันดับ)

>> ผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ในโครงการ #รับตรง แบบพิเศษ ปีการศึกษา 2557 แล้ว ไม่สามารถสมัคร #รับตรง แบบปกติ ปีการศึกษา 2557 ได้อีก

>> คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในการคัดเลือก คือ คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557(สอบธันวาคม 2556)
>> คะแนน 7 วิชาสามัญที่ใช้ในการคัดเลือก คือ คะแนน 7 วิชาสามัญ 2557(สอบมกราคม 2557)

>> รับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2557 และกำหนด GPAX 5 เทอม ในการสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ในระเบียบการรับสมัครที่จะออกมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557

>> Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

 

 

ที่มา:eduzones

ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษาวันนี้ ทุนการศึกษา

ศึกษาต่อ
- 2013-09-11 11:38:44 โพสต์โดย : admin คนดู 20,035 คน