รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เช็คเลย!!! รายชื่อและจำนวน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก #รับตรง แบบพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะนิเทศศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะแพทยศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ

การรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะสหเวชศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
คณะอักษรศาสตร์

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
โครงการจุฬาฯ-ชนบท

การรับสมัครนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ
โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ

 

>> เข้าสู่ระบบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา2557 คลิกที่นี่

>> การทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผ่านระบบเท่านั้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2556 คลิกที่นี่ (ไม่รับทักท้วง ด้วยวิธีอื่น)

>> ศูนย์ทดสอบฯ พิจารณาเรื่องทักท้วงให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ให้ผู้ทักท้วงติดตามผลผ่านระบบ ที่ http://admission2.atc.chula.ac.th

>> หากผู้สมัครมีชื่อในประกาศผู้มี สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แต่พบว่า ชื่อ-สกุล และ/หรือ เลขประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับบัตรประชาชนฉบับจริง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

 

 

ที่มา:eduzones

ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษาวันนี้ ทุนการศึกษา

ศึกษาต่อ
- 2013-09-13 10:59:55 โพสต์โดย : admin คนดู 14,940 คน