รับตรง 57 ม.อุบลราชธานี รับตรงและโควต้า

รับตรง 57 ม.อุบลราชธานี รับตรงและโควตา

รับตรง 57 ม.อุบลราชธานี รับตรงและโควตา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรงตามพื้นที่
– รับตรงพื้นที่บริการ
– รับตรงพื้นที่อีสาน
– รับตรงพื้นที่ภาคอื่น
รับตรงตามโควตา
– โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
– โควตาเรียนดีชนบท
– โควตาผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
– โควตาส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งเเวดล้อม
– โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
– โควตาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์การประเมินของคณะ/หลักสูตร
– โควตาพฒนาและส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
– โควตาโอลิมปิกวิชาการ
– โควตานักกีฬา
– โควตาศิลปวัฒนธรรม
– โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า
– โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน
– โควตาโครงการรักษ์เกษตร

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ในชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
– คุณสมบัติเฉพาะเเยกตามโควตาและสาขา (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร                                                                                    1 ต.ค.- 15 ธ.ค 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                                     23 ม.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ (คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ )   28 ม.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ทุกคณะ
ยกเว้น(คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ )               29 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                  3 ก.พ 2557
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                                       3 ก.พ- 3 มี.ค. 2557

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://202.28.50.42/news/newsAttachments/03/1871.pdf

ที่มา :  http://www.entry.ubu.ac.th/

 

ศึกษาต่อ
- 2013-09-27 5:07:15 โพสต์โดย : midnight คนดู 30,103 คน