รับตรง หลักสูตรพยาบาล ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2557

 รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

พยาบาล สวนสุนันทา

 รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

พยาบาล สวนสุนันทา   1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาจำนวน 120 คน

พยาบาล สวนสุนันทา   2. คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
– ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
– เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
– ต้องมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
– ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
– คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

พยาบาล สวนสุนันทา   3. การรับสมัคร และประกาศผล
การรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 – วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น.
เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขตฤกษ์ ณ สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 11 เมษายน 2557 (ตรวจสอบได้ที่ http://www.nurse.ssru.ac.th )

สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 3.50)
วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 19 เมษายน 2557 (ตรวจสอบได้ที่ http://www.nurse.ssru.ac.th )

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย (ทั้งผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
วันที่ 21 – 23 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
วันที่ 25 เมษายน 2557 (ตรวจสอบได้ที่ http://www.nurse.ssru.ac.th )

รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 28 – 29 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 15.30 น.

พยาบาล สวนสุนันทา   4. หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
– ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

พยาบาล สวนสุนันทา   5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเต็มได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 160 1205 และ 02 160 1370 – 1

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน

ที่มา : eduzones
ข่าวการศึกษา | ข่าววัยทีน | กิจกรรมวัยทีน | แฟชั่น อินไซด์ | ถาม-ตอบ

- 2014-01-23 4:10:19 โพสต์โดย : robot1992 คนอ่าน 22,438 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล