รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 76 คน >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >*โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด > 204 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการMOU

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการMOU

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการMOU รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ MOU รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559 แก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 15 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย :วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 22 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน – สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กันยายน- 6 ตุลาคม2559 – แก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 15 กันยายน -6 ตุลาคม 2559 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 18 ตุลาคม 2559 – สอบสัมภาษณ์และร่างกาย :วันที่ 22 ตุลาคม 2559 – … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือด้วยตัวเอง วันที่ 5 กันยายน -23 ธันวาคม 2559 เวลาปิดรับสมัคร 16.00 น. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 มกราคม 2560   รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  25 ที่นั่ง   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีคะแนนสอบ GAT-PAT และเก้าวิชาสามัญตามที่คณะและสาขาระบุไว้ คณะสาขาที่เปิดรับและคะแนนสอบที่ต้องใช้ เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง รับตรงมศว จะเริ่มมีตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว แต่จะเริ่มเปิดหลายโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ช่วงรับตรงจะอยู่ที่สิงหาคม-มิถุนายนปีหน้าเลย (อ้างอิงจากปี2559) ในปี 2559 มีการสอบวิชาเฉพาะแต่ละสาขาด้วยนะครับ ปี2560 รอติดตามติดไป เปรียบเทียบจำนวนรับตรง ปี2559 จำนวนรับ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า เฉพาะรับตรงโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 11 คน รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก >เกรดเฉลี่ย 3.00 >เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ ไทย อังกฤษและสังคมไม่ต่ำกว่า 3.00 >7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 30 % ยกเว้นภาษาอังกฤษ 40 % และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50%   โครงการที่เปิดรับ กลุ่มกาญจนบุรี จำนวนรับ 4 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ 2 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คูณสมบัติอื่นตามที่คณะและสาขาระบุไว้   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ พร้อมองค์ประกอบของคณะ รูปแบบที่1 ยื่นคะแนนสอบ สมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ รูปแบบที่2 สอบข้อเขียน สมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ   จำนวนรับทั้งหมด  2,395 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก รูปแบบที่ 1 ยื่นคะแนนสอบ GAT-PAT และ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่เกิน 25 ปีบริบรูณ์ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   กรณีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จบจากแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และสังคมศึกษา ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.75   กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1 รับตรง 60 คุณสมบัติเบื้องต้น >มีคะแนนสอบ GAT-PAT รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >coming soon เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัครและคุณสมบัติ >GPAX 5 ภาคเรียน ร้อยละ 10-20 >คะแนนสอบGAT-PAT ร้อยละ 80-90 >สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ค่าสมัครสอบ coming soon   เส้นทางพิชิตฝัน >สมัครทางอินเตอร์เน็ต : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 >มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะและสาขากำหนด รับตรง 60 สาขาที่เปิดรับ จำนวนทั้งหมด  200 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัครและคุณสมบัติ >ผลการเรียนเฉลี่ย >สอบสัมภาษณ์ เอกสารในการใช้รับสมัคร >ใบสมัคร >สำเนาใบระเบียนผลการเรียน เส้นทางพิชิตฝัน … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะทันตแพทยศาสตร์ รับประมาณ 5 คน >คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน >คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม รับประมาณ 10 คน >คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับประมาณ 10 คน >คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาวิชา พร้อมระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา 1.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับประมาณ 15 คน 2.สาขาวิชากายภาพบำบัด … Continue reading

รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 ปีนี้มีความพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์เปิดกสพทเป็นปีแรก กสพทเปิดเป็นปีที่12 แล้ว รับตรง 60 คุณสมบัติเบื้องต้น 1.เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า 2.ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ เว้นจะลาออกก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2559 3.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันกำกับของรัฐ เว้นจะลาออกก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2559 แม้แต่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับชั้นปีที่2หรือลาพักการศึกษา *4.เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนถึงตรวจสุขภาพ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัยธมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ >ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถึ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน >คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร >คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ *วิทยาลัยแพทยศาสตร์เลือกสอบได้ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น ค่าสมัครสอบ ใบสมัคร 300 บาท ถ้าเลือกอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ กรณีเลือกมากกว่า1อันดับ เสียค่าสมัครสอบอันดับละ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด  660 คน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร >เป็นนักเรียนระดับสายสามัญที่กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ >ไม่เป้นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการปี2560 เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >สอบสัมภาษณ์ ค่าสมัครสอบ  300 บาท เอกสารในการสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มอ.สุราษฏร์ธานี คลิกทีนี้ >>ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ … Continue reading


Page 3 of 3412345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล