คลอดปฏิทินเลือกตั้งผู้แทนครูแล้ว สมัคร23-25พ.ย.-ลงคะแนน14ธ.ค.

คลอดปฏิทินเลือกตั้งผู้แทนครูแล้ว สมัคร23-25พ.ย.-ลงคะแนน14ธ.ค.

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ. และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาว่า ขณะนี้กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้สามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ดังนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ประกาศกำหนดปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ โดยจะเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติในแต่ละกลุ่มระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วแต่กรณี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งวันที่ 30 พฤศจิกายน และกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ … Continue reading

ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่ง 451 ครูผู้ช่วย อนุมัติ"ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ"

ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่ง 451 ครูผู้ช่วย อนุมัติ"ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ซึ่งทำการแทนคณะกรรมการ ก.ค.ศ. เมื่อเร็วๆ นี้ ได้อนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน คือ นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ร.ร.) สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย นายประกาศิต ยังคง ผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และนายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 1 … Continue reading

"สหภาพครู" ฝากเลขาฯ กพฐ.คนใหม่ เข้มจัดตั้งเขตพท.มัธยมฯ

"สหภาพครู" ฝากเลขาฯ กพฐ.คนใหม่ เข้มจัดตั้งเขตพท.มัธยมฯ

สหภาพครูฝาก ชินภัทร เลขาฯ กพฐ.คนใหม่ ดูความพร้อมจัดตั้งเขตพื้นที่มัธยมฯ หลังมีเสียงบ่นถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานฯ ชี้กำหนดบทบาทให้ชัด ทั้งบริหารงานบุคคล และวิชาการ ระบุยังไม่มีกฎหมายรองรับ หวั่นเกิดปัญหา โดยเฉพาะแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสายมัธยม              นายเพิ่ม หลวงแก้ว ประธานสหภาพครูแห่งชาติ กล่าวว่า ตนอยากฝากไปถึง นายชินภัทร ภูมิรัตน ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ว่า อยากให้เข้ามาดูแลเรื่องศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร และจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมฯ หรือไม่               เนื่องจากขณะนี้มีเสียงสะท้อนมาจากข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาว่าควรจะต้องมีการกำหนดบทบาทของศูนย์ประสานงานการมัธยมฯ ให้ชัดเจนและจะต้องเน้นบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานเชิงวิชาการ แต่ขณะนี้ศูนย์ประสานงานการมัธยมฯ ดังกล่าวยึดบทบาททั้งสองอย่าง ทั้งที่ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นโดยเฉพาะกรณีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษาที่ยังมีความล่าช้า เนื่องจากจะต้องทำเกณฑ์การประเมินออกมาใหม่และจะต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา              นายเพิ่ม กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนทราบว่าจะมีผู้บริหาร ข้าราชการครูในหลายเขตพื้นที่การศึกษาไปฟ้องศาลปกครอง กรณีอำนาจของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมฯ ในอำนาจหน้าที่ต่างๆ และโดยเฉพาะกรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา … Continue reading

เลขาก.ค.ศ.ชี้บรรจุ-ย้ายครู/ผอ.สะดุดเหตุจากปัญหาตัวบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

เลขาก.ค.ศ.ชี้บรรจุ-ย้ายครู/ผอ.สะดุดเหตุจากปัญหาตัวบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้สอบขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นข้าราชการครูใหม่ และกรณีขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และทำให้เสียสิทธิไปอย่างไม่เป็นธรรม เพราะบัญชีครบกำหนดเวลา 2 ปีจึงต้องยกเลิกไป ทั้งที่มีอัตราว่างบรรจุได้ อันเนื่องมาจากปัญหาความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาชุดใหม่ และปัญหาความล่าช้าในการดำเนินการของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษาว่าปัญหาการบรรจุข้าราชการครูที่สอบขึ้นบัญชีนั้นไม่ได้อยู่ที่ระบบ แต่น่าจะเป็นปัญหาของตัวบุคคลในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษามากกว่า เพราะแม้ว่าขณะนี้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะมีเพียงรักษาการคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาแต่ก็ยังมีอำนาจเต็มที่ในการจะบรรจุแต่งตั้งได้เพราะแม้แต่คณะกรรมการ ก.ค.ศ.ในชุดปัจจุบันก็รักษาการอยู่แต่ก็ยังมีอำนาจเต็มที่ ทั้งนี้ในการบรรจุข้าราชการครูและผู้บริหารนั้นทราบว่า สพท.ส่วนใหญ่ก็ดำเนินการได้ตามปกติแต่อาจจะมีเพียงไม่กี่ สพท.เท่านั้นที่มีปัญหา เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอื่นนั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบร่างแก้ไขประกาศกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือกตั้งและการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการซึ่งได้เสนอตัดกฎ ก.ค.ศ.ข้อ … Continue reading

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ออกร่างกำหนดจริยธรรม-จรรยาครู

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ออกร่างกำหนดจริยธรรม-จรรยาครู

ออกตาม”รัฐธรรมนูญ”-ฝ่าฝืนมีโทษวินัย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้อนุมัติร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ออกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2551 เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครูฯ โดยมีคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ทำหน้าที่ควบคุม กำกับให้ข้าราชการครูฯมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาอย่างเคร่งครัด หากพบมีการฝ่าฝืน สามารถไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปได้ ทั้งนี้ สาระสำคัญมีดังนี้ ข้าราชการครูฯทุกตำแหน่งต้องอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนและผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้ 1.ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาตามที่ตนนับถือ 2.ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและส่วนรวมเป็นหลัก 4.มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 5.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 6.ซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล