กยศ.คืนเงิน 3% ตอบแทนผู้กู้ชำระหนี้ดี

กยศ.คืนเงิน 3% ตอบแทนผู้กู้ชำระหนี้ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มโปรโมชั่นคืนเงินตอบแทน 3% สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ที่ไม่ค้างชำระหนี้และมาชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 2559 “ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์” ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบมาตรการจูงใจให้ชำระหนี้กองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย.2559 จะได้รับเงินตอบแทนร้อยละ 3 ของเงินต้นคงเหลือ เป็นรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้กู้ยืมที่ดี ชำระหนี้ตรงเวลา และมีความพร้อมในการชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมที่ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินพร้อมหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชีให้แก่กองทุนฯ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม … Continue reading

ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร ถึงเวลา กยศ.ใช้ ยาแรง

ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร ถึงเวลา กยศ.ใช้ ยาแรง

ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร ถึงเวลา กยศ.ใช้ ยาแรง คอลัมน์ คลื่นคิดข่าว โดย ขติยา มหาสินธ์ มติชนรายวัน 24 ตุลาคม 2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สร้างโอกาสให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนปัจจุบัน 20 ปี กยศ.ใช้เงินจากภาษีประชาชนปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 4 ล้านราย วงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท แต่ผลตอบแทนกลับมาน่าใจหาย เมื่อพบว่ามีน้องๆ ที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ ได้ชำระคืนแค่ 40% ส่วนอีก 60% ค้างชำระ!! กลุ่มที่ค้างชำระ 60% แยกเป็นกลุ่มที่ไม่ตั้งใจเบี้ยวหนี้ แต่เพราะตกงานหรือมีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ กลุ่มนี้นับเป็นความสูญเสียที่เกิดจากรัฐบาลบริหารผิดพลาดโดยไม่ได้พิจารณาว่าสาขาตลอดจนตัวผู้กู้เอง … Continue reading

กยศ. เร่งผู้กู้เข้าโครงการรณรงค์ชำระหนี้ รับส่วนลดพิเศษ

กยศ. เร่งผู้กู้เข้าโครงการรณรงค์ชำระหนี้ รับส่วนลดพิเศษ

      นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ประจำปี 2558 จะหมดเขตในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้แล้ว กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ยหรือถูก ดำเนินคดี รีบมาติดต่อเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ กยศ. จะได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ของตนเองให้เป็นปกติ ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษและไม่มีบ่อยๆ ทุกปี อีกทั้งผู้กู้ยืมจะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและเป็นการปรับปรุงประวัติการ ชำระหนี้ของผู้กู้ยืมก่อนที่กองทุนจะนำข้อมูลผู้กู้ยืมเข้าเครดิตบูโรในปี 2561 อีกด้วย ภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ ผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้ที่มาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% ผู้กู้ที่มาชำระหนี้ค้างให้เป็นปกติจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% และเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีประวัติชำระหนี้ดีเป็นปกติ หากมาปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ถึง 3% … Continue reading

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติการประชุมล่าสุดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายโอกาสให้เด็กเก่าที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 สามารถกู้ต่อได้อีก 1 ปี เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี   วันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร กยศ. มีมติอนุโลมให้ผู้กู้รายเก่าที่เคยกู้กับ กยศ. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 สามารถกู้ยืมต่อไปอีก 1 … Continue reading

กยศ.ลุ้นลูกหนี้รับโบนัสปลายปีแล้วนำมาจ่ายคืนหนี้

กยศ.ลุ้นลูกหนี้รับโบนัสปลายปีแล้วนำมาจ่ายคืนหนี้

น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดโครงการรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาที่กู้เงินกยศ.มาชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมาพบว่า มีลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้แล้วประมาณ 200 กว่าล้านบาท และเชื่อว่าสิ้นสุดโครงการในเดือนมี.ค.57 การชำระหนี้จะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นเท่าไรเพราะหวังว่าลูกหนี้รอรับเงินโบนัสและสวัสดิการในช่วงปลายปี และเริ่มต้นขึ้นปีใหม่มาชำระหนี้คืนให้กับกยศ.เพิ่มขึ้น โดย ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการหากประวัติดีไม่มีการค้างชำระหนี้มาก่อน และต้องการปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3.5% ของเงินต้น ส่วนกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระหนี้ แต่ต้องการชำระเงินงวดที่ค้างทั้งหมด จะได้รับลดเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้100% นอกจากนี้ถ้าลูกหนี้มาปิดบัญชีจะได้รับการลดเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และได้ลดดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ยืมอีก 50% ตั้งแต่วันนี้– 31 มี.ค. 57 นอกจากนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) พร้อมส่งข้อมูลข้าราชการที่เป็นลูกหนี้กยศ.ว่าทำงานในตำแหน่งใดบ้างของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้กยศ.สามารถติดตามภาระหนี้สินกลับคืนมา และนำเงินมาปล่อยกู้ต่อให้กับรุ่นน้อง ขณะเดียวกันได้เจรจากับกองทุนประกันสังคมและกรมสรรพากรขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลของลูกจ้างเอกชนที่เป็นหนี้กองทุนกยศ. ด้วยเช่นกัน เพราะหากพบว่ากลุ่มคนที่เป็นลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้จะถูกพิจารณาจากนายจ้างในเรื่องการพิจารณาเงินเดือนหรือตำแหน่งในหน้าที่การงาน เพราะจะทำให้นายจ้างรู้ว่าบุคคลคนนั้น ไม่มีวินัยต่อตนเอง และอาจทำให้ความไว้วางใจในการทำงานลดลง … Continue reading

กยศ. เร่งรุ่นพี่ชำระเงินคืนก่อน 5 ก.ค.

กยศ. เร่งรุ่นพี่ชำระเงินคืนก่อน 5 ก.ค.

กยศ. เร่งรุ่นพี่ชำระเงินคืนก่อน 5 ก.ค. วันนี้(3 ก.ค.)รศ. นพ. ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี จะเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่เคยกู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป หรือจบการศึกษาตั้งแต่ปี 2542-2553 ให้มาติดต่อชำระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อจะนำเงินไปหมุนเวียนให้แก่รุ่นน้องที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอีกจำนวนมากได้กู้ยืม โดยกองทุนฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ของเงินที่จะต้องชำระงวดนั้นๆ แต่หากผู้กู้ยืมชำระเงินหลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องจ่ายเบี้ยปรับถึงร้อยละ 12-18 ต่อปี ส่วนช่องทางการชำระเงินคืนติดต่อธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) … Continue reading

‘ซีพี’ รับสมัครทุนเรียนดีนศ.ปี 2-3 พร้อมฝึกงาน

‘ซีพี’ รับสมัครทุนเรียนดีนศ.ปี 2-3 พร้อมฝึกงาน

  เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปี 2 และ 3 ผู้มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมให้ได้รับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 ทุน ถึง 16 มี.ค.นี้…   เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา (สถาบันทั่วประเทศ) พร้อมทั้งให้ได้รับการฝึกงาน จํานวน 120 ทุน ทุนละ 15,000 บาท สําหรับทุนใหม่ประจําปีการศึกษา 2555 จํานวน 60 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา … Continue reading

พบ32 มหาวิทยาลัยทุจริตเงินกู้ (กยศ.)

พบ32 มหาวิทยาลัยทุจริตเงินกู้ (กยศ.)

? นายธาริต? เพ็งดิษฐ์?? อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 32 แห่งว่า วันนี้ได้มอบหมายให้พ.ต.ท.พงศ์อินทร์? อินทร์ขาว? ผบ.สำนักคดีความมั่นคง เข้าพบนายธาดา? มาร์ติน? ผู้จัดการกองทุนกยศ.? รวมถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งสองหน่วยงานคือ กยศ.และกรมบัญชีกลางได้ยอมรับว่ามีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจริงและพร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบกับดีเอสไอด้วย?   กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากดีเอสไอได้รับร้องเรียนจากนักศึกษา 4 คน ว่าถูกธนาคารกรุงไทยฟ้องบังคับชำระหนี้กยศ. ทั้งที่ไม่เคยเข้าศึกษาหรือทำเรื่องขอกู้ยืมเงินกับกองทุนดังกล่าว? ดีเอสไอจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีนักศึกษาถูกนำชื่อไปกู้ยืมเงินและถูกธนาคารฟ้องร้อง 101 ราย เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่ชัดเจนได้     ? นักศึกษาแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการกู้ยืมได้รายละ 80,000-120,000 บาท เชื่อว่าน่าจะมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก เนื่องจากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้เสียหายถือเป็นหนี้เสียเพราะไม่มีการใช้เงินคืน? นายธาริต กล่าว   … Continue reading

"วรวัจน์"ยุบกยศ.พักหนี้เงินกู้

"วรวัจน์"ยุบกยศ.พักหนี้เงินกู้

วรวัจน์เลิกกยศ.พักหนี้ผู้กู้รอกองทุนใหม่<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่า   จากการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง และผู้บริหาร ศธ.  เมื่อเร็วๆนี้  ที่ประชุมได้มีมติที่จะยุติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) พร้อมประกาศพักหนี้ผู้กู้และให้ชะลอการดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดทั้งหมด และต่อไปการปล่อยกู้เพื่อการศึกษาจะดำเนินการผ่านกองทุนเงินให้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) แทน โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อจัดทำรายละเอียดของกองทุนกรอ.ใหม่     นายวรวัจน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากยศ.มีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการฟ้องร้องลูกหนี้ที่ผิดนัด อีกทั้งหลักเกณฑ์ของ กยศ.ก็กำหนดช่วงปลอดหนี้ไว้แค่ 2 ปี หลังจากนั้นไม่ว่าจะมีงานทำหรือไม่ ผู้กู้ก็จะต้องผ่อนชำระหนี้คืน แต่ผู้กู้บางส่วนยังไม่สามารถชำระหนี้ได้จริงๆ ตนจึงให้นโยบายว่ากองทุน กรอ.ใหม่จะต้องปล่อยกู้ในวงเงินที่เพียงพออย่างแท้จริงและให้แต่ละสังกัดไปคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพียงพอสำหรับการศึกษาแต่ละระดับชั้น และจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยหรือไม่มีการปรับเงินต้นตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 … Continue reading

กยศ.ลุยไกล่เกลี่ยหนี้ นร.ทั่วประเทศ

กยศ.ลุยไกล่เกลี่ยหนี้ นร.ทั่วประเทศ

กยศ.ลุยไกล่เกลี่ยหนี้ นร.ทั่วประเทศ หวังลดคดีเข้าสู่ศาล – ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเรื่องฟ้องร้องกว่าพันล้านบาท เริ่มที่ขอนแก่น 27-30 ต.ค.นี้ วันนี้(26 ต.ค.) นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.เป็นต้นไป กยศ.ได้ลงพื้นที่ไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศ ในโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืม กยศ. ก่อนฟ้องคดีในปี 53 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้ที่ค้างชำระเงินกับกยศ.มาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยในปีนี้ มีนักเรียนที่จะต้องถูกดำเนินคดีถึง 161,739 ราย รวมเป็นมูลหนี้ 15,824 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 13,000 ราย ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายว่า โครงการดังกล่าวนี้จะมีนักเรียน นักศึกษามาเข้าร่วมโครงการ 30% … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล