สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ โดยทางสำนักงาน ก.พ. ได้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th/ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วยงานราชการต่างๆ 2.ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคุณสมมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนงานราชการ การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ … Continue reading

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส.- อนุปริญญา โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า … Continue reading

ก.พ. ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.

ก.พ. ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.

ก.พ.ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ. แต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 150 วัน ผู้สอบภาค ก. พิเศษ ไม่ผ่าน สามารถสอบรอบทั่วไปได้อีก ก.พ. ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ. ด่วน!! ข่าวดี!! ก.พ.ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ.แต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 150 วัน ผู้สอบภาค ก. พิเศษ ไม่ผ่าน สามารถสอบรอบทั่วไปได้อีก พร้อมขยายเวลารับสมัครรอบทั่วไปออกไปอีกถึง 30 มีนาคม 2558 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป … Continue reading

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 สำหรับทุนรัฐบาลฯ ที่เปิดรับสมัครสอบ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ ประเภททุน ก.พ. ที่เปิดรับสมัครสอบ ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนพัฒนาอาจารย์) รับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันนี้ … Continue reading

สำนักงาน ก.พ. เปิดคัดข้าราชการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. เปิดคัดข้าราชการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. เปิดคัดข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประเภททุนฝึกอบรม ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง ประจำปี 2556 รับสมัครบัดนี้ – 15 มีนาคม2556 -ประกาศรับสมัคร และเอกสารแนบ 1-3 คลิก -แก้ไขคุณสบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก คลิก – ใบสมัคร คลิก ทุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2556 รับสมัครบัดนี้ – 15 มีนาคม2556 -ประกาศรับสมัคร และเอกสารแนบ 1-3 คลิก -แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  คลิก – … Continue reading

สถานที่สอบ กพ 55 ออกแล้ว

สถานที่สอบ กพ 55 ออกแล้ว

สถานที่สอบ กพ 55 ออกแล้ว ประกาศสนามสอบ กพ. 2555 ขณะนี้ได้มีประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ควรทำความเข้าใจเบื้องต้นในการค้นหาสถานที่สอบ ดังนี้ 1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ไม่ต้องตรวจดูรายชื่อ ให้เข้าไป “ค้นหาสถานที่สอบ” ได้ 2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบ” ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – … Continue reading

สนง.ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุข้าราชการ 2554

สนง.ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุข้าราชการ 2554

สอบ ภาค ก ของ กพ ประจำปี 2554 ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๔ รายละเอียด สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ประจำปี 2554 ดังนี้<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๔ 1.        สอบภาค ก … Continue reading

ก.พ. – สำนักงบฯ ค้านขึ้นเงินเดือนเด็กวิทย์ฯ

ก.พ. – สำนักงบฯ ค้านขึ้นเงินเดือนเด็กวิทย์ฯ

ก.พ.-สำนักงบฯ ค้านขึ้นเงินเดือนเด็กวิทย์ฯ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> เผยก.พ.-สำนักงบฯ ค้านขึ้นเงินเดือนเด็กวิทย์ หวั่งกระทบฐานเงินเดือนข้าราชการ ด้านรมช.ศธ. เตรียมแก้ทางชงเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง หรือส่วนอื่นแทน เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2553 นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหันมาสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นภายหลังพบปัญหานักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการกว่า 50%ไม่สนใจรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลแต่กลับไปรับทุนของภาคเอกชนเนื่องจากเมื่อจบแล้วจะรับประกันการมีงานทำและได้เงินเดือนสูง ว่า จากที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอเกี่ยวกับการเพิ่มเงินเดือนเฉพาะให้กับผู้ที่เรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นสาขาเฉพาะนั้น ทางสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) มีความเห็นว่า หากขึ้นเงินเดือนให้เด็กเหล่านี้สูงกว่าสาขาอื่นอาจกระทบฐานเงินเดือนของส่วนอื่น ๆ ได้ เนื่องจากระบบข้าราชการยังดูตามเกณฑ์การจบการศึกษา ดังนั้น ตนจึงมอบหมายให้คณะทำงานฯศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเพิ่ส่วนของเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินส่วนอื่น ๆ ได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนกลับมาทำงานวิจัยพัฒนาประเทศ นายไชยยศ กล่าวอีกว่า … Continue reading

ปลัดศธ.เซ็นแต่งตั้ง"รัตนา-พิษณุ "นั่งรองเลขาฯก.ค.ศ.

ปลัดศธ.เซ็นแต่งตั้ง"รัตนา-พิษณุ "นั่งรองเลขาฯก.ค.ศ.

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ด้านบริหาร และด้านกฎหมาย รวม 2 ตำแหน่ง ว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ตนได้ลงนามแต่งตั้งนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ด้านบริหาร และนายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ด้านกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอชื่อบุคคลทั้งสองได้คะแนนเป็นอันดับ 1 โดยตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ด้านบริหาร มีผู้สมัคร … Continue reading

ศธ.ตั้งผู้บริหารซี"9-10"สะดุด-ติด"ก.พ." ขอนายกฯอนุโลมไม่ใช้มาตรฐานตำแหน่ง

ศธ.ตั้งผู้บริหารซี"9-10"สะดุด-ติด"ก.พ." ขอนายกฯอนุโลมไม่ใช้มาตรฐานตำแหน่ง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรบริหารหลักของ ศธ. ได้พิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เนื่องจากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ศธ. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.พ.ศ.2542 ทำให้ ศธ.ถูกแบ่งเป็น 5 องค์กรบริหารหลัก และมีตำแหน่งเลขาธิการของแต่ละองค์กร ซึ่งเทียบเท่าระดับปลัดกระทรวง และมีรองเลขาธิการ ซึ่งทำหน้าที่เทียบเท่ารองปลัด ศธ. โดยทั้งหมดถือเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งใหม่ โดยให้ตำแหน่งผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนัก เป็นตำแหน่งผู้บริหารประเภทอำนวยการระดับสูงเท่านั้น จึงทำให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ซึ่งเป็นซี 10 ได้ ดังนั้น ศธ.จึงจะขอให้มีการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นขึ้นมาเพื่อรองรับการแต่งตั้ง ผอ.สำนักก่อนก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ตรวจราชการระดับ 10 … Continue reading

ก.พ.ยันไม่ปรับเกณฑ์เออร์ลี่ฯ′54 ชี้ยืนมติ ครม.ใช้กรอบเดิมปี′52-55 สพฐ.เผยครูแห่จองคิว1.5หมื่นคน

ก.พ.ยันไม่ปรับเกณฑ์เออร์ลี่ฯ′54 ชี้ยืนมติ ครม.ใช้กรอบเดิมปี′52-55 สพฐ.เผยครูแห่จองคิว1.5หมื่นคน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 เมษายน  กรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่ รีไทร์ ปีงบประมาณ 2554 จากเดิมกำหนดให้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือทำงานราชการมาแล้ว 25 ปี เป็นต้องมีอายุราชการเหลืออยู่ไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น ส่งผลให้จำนวนผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลดน้อยลง ในขณะที่ คปร.ตั้งเป้าจะลดจำนวนข้าราชการทั่วประเทศลง 30% หรือประมาณ 6 แสนคน ภายใน 3 ปี ว่า คปร.คงต้องอธิบายถึงเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จาก 50 ปี เป็น 58 … Continue reading

ก.พ.เปิดสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลกว่า100ทุน

ก.พ.เปิดสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลกว่า100ทุน

ก.พ. เปิดสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลกว่า 100 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 18 ม.ค. -5 ก.พ. นี้ ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)-นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงานก.พ.ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 130 ทุน แบ่งเป็น ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานรัฐ จำนวน 20 ทุน ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน 22 ทุน ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ทุน ทุนสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 … Continue reading

ก.พ.เตรียมเปิดรับนศ.มีความสามารถ มอบทุนเรียนฟรี

ก.พ.เตรียมเปิดรับนศ.มีความสามารถ มอบทุนเรียนฟรี

ก.พ.เตรียมเปิดรับนักศึกษาที่มีความสามารถกว่า 55สาขา มอบทุนเรียนฟรี จบมีงานทำเข้ารับราชการทันที 12หน่วยงาน เปิดโอกาสส่งเรียนต่อป.โท สมัคร5ก.พ.นี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)- นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนรัฐบาล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษา อยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการ 12 แห่ง โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 รับทุนเพื่อเรียนต่อในชั้นปีที่ 4 ในสาขาต่างๆจำนวน 55 สาขาวิชา เลขาธิการก.พ.กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ.ได้ริเริ่มทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาในประเทศขึ้น เพราะปัจจุบันนี้พบว่า ส่วนราชการหลายแห่งมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสายงานที่ เกี่ยวข้องเข้ารับราชการให้ตรงความต้องการมากขึ้น สำนักงานก.พ. จึงประสานความร่วมมือกับส่วนราชการกว่า 12 … Continue reading

คู่มือสอบเข้ารับราชการ สนง.ก.พ. วางขายแล้ว

คู่มือสอบเข้ารับราชการ สนง.ก.พ. วางขายแล้ว

<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือคู่มือการสอบเข้ารับราชการเล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้ารับราชการ การดำเนินการสอบของ ก.พ. และส่วนราชการ การรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ เหตุผลในการใช้แบบทดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ข้อแนะนำในการทำตอบแบบปรนัย และแนวคำถามของ ก.พ. ตามหลักสูตรภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ครบทุกเนื้อหา ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่…ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือที่ร้านค้าสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ทั้งที่ถนนพิษณุโลก และ นนทบุรี หรือสั่งซื้อโดยตรงทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ที่ www.ocsc.go.th … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล