ธรรมศาสตร์ปลื้มคุณภาพบัณฑิต หลังผลสำรวจชี้ชัดนายจ้างอยากจ้างงาน

ธรรมศาสตร์ปลื้มคุณภาพบัณฑิต หลังผลสำรวจชี้ชัดนายจ้างอยากจ้างงาน

ธรรมศาสตร์ปลื้มคุณภาพบัณฑิต หลังผลสำรวจชี้ชัดนายจ้างอยากจ้างงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)เผยผลสำรวจพบนายจ้างพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต จากทักษะรอบด้านเหมาะกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน อาทิ มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศความสามารถในนำเสนอผลงาน มีความเป็นผู้นำสูงซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และสุภาพ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการประเมินในระดับ 5 Star จาก QS World University Rating ในด้าน Employability หรือ การจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากความพร้อม และความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถหางานทำได้ภายใน 1 ปี หลังเรียนจบ ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ 9,000 คน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลสำรวจความพึงพอใจความคิดเห็น … Continue reading

เตรียมอุดม ลดเวลาเรียน จัดกิจกรรม เน้นตามความถนัด สอบแพทย์

เตรียมอุดม ลดเวลาเรียน จัดกิจกรรม เน้นตามความถนัด สอบแพทย์

เตรียมอุดม ลดเวลาเรียน จัดกิจกรรม เน้นตามความถนัด สอบแพทย์ นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนเตรียมอุดมฯ พร้อมสำหรับการเริ่มกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายรัฐบาล แม้จะเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษเน้นศักยภาพด้านวิชาการ แต่เมื่อมีนโยบายนี้ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเฉพาะทาง เช่น นักเรียนที่จะสอบแพทย์ ช่วงบ่ายจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ หรือแสดงผลงานโครงงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกได้มากขึ้น รู้จักการเข้ากลุ่ม ได้พัฒนาความถนัดตามความสนใจของตนเอง อนาคตกิจกรรมอาจขยายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น อาทิ ดูงานสถานประกอบการ หรือนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ไปดูการปฏิบัติงานจริงของห้องวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีกิจกรรมใหญ่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสี งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย … Continue reading

ครูไทย หนี้ท่วม! ออมสินกระอักไม่ทำกำไร-หนี้เสียพุ่ง เล็งเรียกเจรจาก่อนส่งฟ้องร้อง

ครูไทย หนี้ท่วม! ออมสินกระอักไม่ทำกำไร-หนี้เสียพุ่ง เล็งเรียกเจรจาก่อนส่งฟ้องร้อง

ครูไทย หนี้ท่วม! ออมสินกระอักไม่ทำกำไร-หนี้เสียพุ่ง เล็งเรียกเจรจาก่อนส่งฟ้องร้อง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยในช่วงแรกได้กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่ 31 ก.ค. และต่อมาได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ จำนวน 33,354 ราย จำนวนเงิน 49,815 ล้านบาท โดยการออกมาตรการดังกล่าวธนาคารมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแม่พิมพ์ของชาติ ด้วยการแบ่งเบาปัญหาภาระการชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการสอนหนังสือให้แก่เยาวชนของชาติ อย่างไรก็ตามยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ยื่นขอเข้ามาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ธนาคารออมสินได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แล้วว่า เมื่อธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือและได้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหนี้ค้างชำระได้เข้าร่วมมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และได้ให้เวลาพอสมควรแล้ว หากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ แต่ไม่ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ธนาคารก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ออกมานี้ ธนาคารออมสินได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม … Continue reading

แม่สุจินต์ ลอยชูศักดิ์ วัย60ปี นั่งรถเมล์เรียน ป.ตรี อีกใบยังไหว!

แม่สุจินต์ ลอยชูศักดิ์ วัย60ปี นั่งรถเมล์เรียน ป.ตรี อีกใบยังไหว!

แม่สุจินต์ ลอยชูศักดิ์ วัย60ปี นั่งรถเมล์เรียน ป.ตรี อีกใบยังไหว! ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักคิดว่าการมีอายุสูงอาจไม่เหมาะกับการเข้าไปศึกษาร่วมกับเด็กๆด้วยวัยที่ต่างกันรวมถึงสุขภาพที่ดูแล้วเป็นรองเด็กวัยรุ่น อาจเป็นอุปสรรคในการเรียนแต่ละครั้ง แต่ที่ผ่านมา หลายคนได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่า อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลข และไม่เกี่ยวกับการศึกษาแต่อย่างใด หนึ่งในนั้นคือ “คุณแม่สุจินต์ ลอยชูศักดิ์” วัย 60 ปี แม่ของเจมส์ – เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ศิลปินนักร้องชื่อดัง ที่กำลังมุ่งมั่นเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปริญญาตรีใบแรกจากคณะมนุษยศาสตร์มาแล้ว ล่าสุด ทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุจินต์ ถึงแนวคิดในการเข้าศึกษาในวัยนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทิศทางการศึกษาในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษของมติชนออนไลน์กัน ตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่บ้าง ? ตอนนี้หยุดทำธุรกิจค้าขาย เรียนอย่างเดียว อยู่บ้านดูแลบ้าน ทำงานบ้าน เพราะคุณลุงได้เกษียณมา … Continue reading

มื้อกลางวันที่ไม่มีวันลืมของ “นักศึกษาเชื้อสายกะเหรี่ยง” มทร.ธัญบุรี

มื้อกลางวันที่ไม่มีวันลืมของ “นักศึกษาเชื้อสายกะเหรี่ยง” มทร.ธัญบุรี

มื้อกลางวันที่ไม่มีวันลืมของ “นักศึกษาเชื้อสายกะเหรี่ยง” มทร.ธัญบุรี เรื่อง…อินทรชัย พาณิชกุล / ศศิธร จำปาเทศ ภาพถ่ายนักศึกษาชายหญิงนั่งก้มหน้าก้มตากินข้าวราดแกงในโรงอาหารอาจไม่ใช่เรื่องแปลก ถือเป็นฉากชีวิตที่พบเห็นได้ทั่วไปในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ที่ไม่ธรรมดาก็เพราะภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลพร้อมระบุว่า เด็กทั้ง 7 คนนี้เป็นชาวเขาจากจ.เชียงใหม่มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกคนล้วนยากจน ไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ครอบครัวก็ไม่มีเงินส่งให้ และที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ข้าวราดแกงจานเล็กๆที่กินอยู่นั้นเป็นมื้อกลางวันมื้อแรกที่พวกเขาได้ลิ้มรสในรอบสองเดือนเต็มๆ ภาพถ่ายที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล “อาจารย์ทำยังไงคะเวลาหิว?” ข้อความแปลกๆที่เด้งขึ้นในเฟซบุ๊ก สร้างความงุนงงให้แก่ ดร.กุลชาติ จันทร์เพ็ญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นอย่างยิ่ง หลังมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกรายการเจาะใจ รวมทั้งพ็อคเกตบุ๊กชีวประวัติตัวเองอย่าง “ดอกเตอร์จากกองขยะ” ว่าด้วยเรื่องราวการต่อสู้ในวัยเยาว์ของเด็กเหลือขอ ครอบครัวแตกแยก ต้องเร่ร่อนลักขโมยและขอทานประทังชีวิต ก่อนจะได้รับแรงผลักดันจากแม่ให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ควบคู่การเก็บขยะขายหารายได้เสริม จนท้ายที่สุดสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นแบบให้แก่คนอื่นๆได้ ทุกๆวันมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาจากเขาไม่ขาดสาย แต่กับคำถามสั้นๆคำถามนี้ … Continue reading

เรียนมหาลัย ขึ้นปี 3 แล้วจะกลับไปเรียน ปี 1 ใหม่ คุณคิดว่าสายไปมั้ย ?

เรียนมหาลัย ขึ้นปี 3 แล้วจะกลับไปเรียน ปี 1 ใหม่ คุณคิดว่าสายไปมั้ย ?

เรียนมหาลัย ขึ้นปี 3 แล้วจะกลับไปเรียน ปี 1 ใหม่ คุณคิดว่าสายไปมั้ย ? เราเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 เทอม 1 (อายุ 21 ปี) แล้ว ผลการเรียนก็ลดลงทุกเทอมๆ จาก 2.59 ก็เหลือ 2.06 ดรอปไปก็ 9 ตัว (เรียนซัมเมอร์แก้ไปเหลือ 6 ตัวแล้ว) อยากถามว่าถ้าเราจะกลับไปเรียนปี 1 ใหม่ เพื่อนๆคิดว่าสายไปไหม รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย 5555 ตอนปี 1 ก็ยังเฉยๆนะ พอขึ้นปี 2 … Continue reading

ชาวเน็ตปลึ้มใจ เมื่อนักเรียนสาวมอบน้ำใจให้คุณยายขอทาน

ชาวเน็ตปลึ้มใจ เมื่อนักเรียนสาวมอบน้ำใจให้คุณยายขอทาน

ชาวเน็ตปลึ้มใจ เมื่อนักเรียนสาวมอบน้ำใจให้คุณยายขอทาน เพจ facebook.com/pound.nutthakrit ลงเรื่องราวว่า…… มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟัง!! เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานเราละพวกเพื่อนๆได้ไปหาเงินบริจาคทำจิตอาสา บริเวณห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราตามปกติไปนั้น เราได้มายืนรับบริจาคเงินที่บนสะพานลอย ละได้เจอตากับยาย2คนนี้นั่งอยู่ คุณตานั่งขายของ ส่วนคุณยายนั่งขอทานอยู่ คนเดินผ่านไปมาก็ได้ให้เงินยายเป็นเรื่องปกติ เราก็ทำงานของเราไปปกติไม่ได้สนใจอะไร พอเราหันไปพอดีก็ไปเห็นน้องคนนี้ไม่รู้ว่าน้องเค้าเป็นใครหรือชื่อไร น้องเดินมาพร้อมกับน้ำเปล่าในมือสองขวดเดินตรงมาที่คุณยายท่านนี้เรากับเพื่อนก้สังเกตุว่าน้องเค้าว่าจะทำไร น้องเดินมาถึงพร้อมยื่นเงินใส่ไปในแก้วให้คุณยายละนั่งลงพร้อมกับยื่นน้ำที่เตรียมมาให้กับคุณยายท่านนี้โดยที่เป็นกันเองมากละไม่มีการที่จะรังเกียจอะไรเลยเราสังเกตุอยู่ได้สักพักนึงเลยถ่ายรูปเก็บไว้ น้องคนนี้น่ารักจริงๆ ^^ ทำเพื่อสังคม ปิดทองหลังพระ ไม่ต้องสร้างภาพ ไม่เดือดร้อนใคร นี่คืออีกหนึ่งตัวของสาวไทย คะ รักนะคนดีเพื่อสังคมโดยแท้จริง ที่มา: https://www.facebook.com/pound.nutthakrit/posts/924413707632644 ข่าวที่มา : Postjung ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

ค่าเทอมลูกนับวันจะแพงขึ้น สงสารหัวอกคนเป็นพ่อแม่บ้างสิ

ค่าเทอมลูกนับวันจะแพงขึ้น สงสารหัวอกคนเป็นพ่อแม่บ้างสิ

ค่าเทอมลูกนับวันจะแพงขึ้น สงสารหัวอกคนเป็นพ่อแม่บ้างสิ Porzaar Comming แชร์ข้อมูลค่าเทอมของโรงเรียนดังและเด่นในเชียงใหม่ ซึ่งมีข้อความและรูปตามนี้ ข้อมูลค่าเทอมของแต่ละโรงเรียน ‪#‎ดุเดือดมาก‬ รายได้คงที่ รายจ่ายรุนแรงและสูงคูณทวีขึ้นในทุกๆวัน ‪#‎มนุษย์แม่อย่างเราอยู่เฉยไม่ได้แล้ว‬ – เพิ่มลักษณะของแต่ละ ร.ร.ให้ทราบด้วยว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น ร.ร.เอกชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น ร.ร.เอกชน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น ร.ร.เอกชน โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น ร.ร. นานาชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็น ร.ร. ประถม ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต1 เรียบเรียงโดย: ทิมมี่ … Continue reading

ยาพิษ แอบแฝงการศึกษา ภัยร้ายสร้างเด็กไทยอ่อนแอ

ยาพิษ แอบแฝงการศึกษา ภัยร้ายสร้างเด็กไทยอ่อนแอ

ยาพิษ แอบแฝงการศึกษา ภัยร้ายสร้างเด็กไทยอ่อนแอ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การศึกษากับยาพิษแอบแฝง” ผ่านมุมมองมุมคิดของ “รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการฝึกฝนความคิด การสร้างความใฝ่รู้ หรือเป็นการจุดไฟให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งนั้นเพื่อยกระดับความคิดอ่าน จนทำให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น การที่การศึกษาไทยไม่ก้าวไกล เพราะมี “ยาพิษ” ที่แทรกซึมอยู่ในระบบการศึกษา “รศ.ดร.วรากรณ์” จึงเปรียบยาพิษดังกล่าวเป็นเหมือน “ปรอท” ซึ่งคนที่ได้สารปรอทไปแล้วสักระยะหนึ่งจะเสียชีวิต เช่นเดียวกับเด็กที่ทุกวันนี้ได้รับสารพิษจากโรงเรียน ครอบครัว สิ่งแวดล้อมรอบข้าง และสังคม เมื่อค่อย ๆ … Continue reading

กยศ. เอาจริง! จ่อฟ้องคนเบี้ยวหนี้ปี 59 อีก 1.3 แสนราย

กยศ. เอาจริง! จ่อฟ้องคนเบี้ยวหนี้ปี 59 อีก 1.3 แสนราย

กยศ. เอาจริง! จ่อฟ้องคนเบี้ยวหนี้ปี 59 อีก 1.3 แสนราย (28 ก.ย.58) น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการชำระหนี้ตามที่กยศ. เสนอ โดยทำข้อตกลงกับองค์กรนายจ้าง จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานชำระหนี้กยศ. ผ่านการหักบัญชีเงินเดือน โดยมีแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ไม่ค้างชำระ จะมีส่วนลดหักเงินคืนจำนวนหนึ่ง ซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการมีกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้นแบบ ในการชำระหนี้ผ่านการหักบัญชีเงินเดือน โดยองค์กรนายจ้างสามารถยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็น ผู้กู้กยศ.ทั้งรายเก่าและรายใหม่ จำนวน 714,140 ราย วงเงินให้กู้ยืมจำนวน 29,898 … Continue reading

น้องทาม วาดภาพเ ชนะเลิศตัวแทนระดับเขตไปแข่งระดับภาค

น้องทาม วาดภาพเ ชนะเลิศตัวแทนระดับเขตไปแข่งระดับภาค

น้องทาม วาดภาพเ ชนะเลิศตัวแทนระดับเขตไปแข่งระดับภาค น้องทาม หรือ ด.ช.วรรณธนะ คำอินทร์ เข้าแข่งขันประกวดวาดภาพเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขต คว้ารางวัลชนะเลิศรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ในระดับภาคเหนือ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 นี้ เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กันยายน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 58 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภายในงานได้มีการประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ … Continue reading

เตือนสติ! 8 สาเหตุ สอบตก เรียนไม่จบ

เตือนสติ! 8 สาเหตุ สอบตก เรียนไม่จบ

เตือนสติ! 8 สาเหตุ สอบตก เรียนไม่จบ 1. อ่านหนังสือใกล้สอบ จำได้ว่าเทอมแรกในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่รู้สึกสบาย และยังดีใจไม่ทันหมดที่สอบได้เรียนมหาลัย แต่พอเห็นเกรดแทบจะเป็นลมเพราะได้แค่ 1.96 ซึ่งเกิดมาไม่เคยได้เกรดต่ำขนาดนี้ ตอนที่เรียนม.ต้น ได้อย่างต่ำ 3.54 เรียกม.ปลายได้อย่างต่ำ 2.8 แต่พอเข้ามหาลัย(คณะวิศวฯ) กลับได้แค่ 1.96 และถ้าเป็นอย่างนี้ซักสองสามเทอมคงบ๊ายบายจากมหาลัยแน่ พอเห็นเกรดต่ำดังนั้นแล้ว ก็เลยคิดว่าเกิดจากอะไรบ้าง และปัจจัยหลัก ๆ คงเกิดจากสองสาเหตุ คือ หนึ่ง มักจะโดดเรียนหรือเข้าเรียนสายเป็นประจำ อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ อ่านหนังสือไม่ค่อยทัน เพราะใช้เวลาแค่ซักสัปดาห์เดียวเหมือนตอนอยู่มัธยม แต่ที่มหาลัยนี่ ต้องยอมรับว่าเนื้อหาเยอะจริง ๆ อ่านสัปดาห์สองสัปดาห์ไม่ค่อยทัน ถ้าอ่านลวก ๆ หน่ะทัน แต่ถ้าอ่านเพื่อไปตอบแบบเขียนบรรยายเป็นหน้า … Continue reading

เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เชื่อ หนังสือที่สั่งให้โรงเรียนในพื้นที่กทม.สังกัด ศธ. ปิด 1 วัน ที่ออกมาก่อนหน้า เป็นของปลอม ย้ำ ยังไม่มีความจำเป็นต้องสั่งปิด แต่ให้เข้มงวด ระมัดระวัง เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2558 ท่ี่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีหนังสือคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.869/2558 เรื่องให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปิดทำการชั่วคราว โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา … Continue reading

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต… เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 … Continue reading

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 แข่งคณิตศาสตร์โลก เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก 16 ก.ค. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้า จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล