เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เชื่อ หนังสือที่สั่งให้โรงเรียนในพื้นที่กทม.สังกัด ศธ. ปิด 1 วัน ที่ออกมาก่อนหน้า เป็นของปลอม ย้ำ ยังไม่มีความจำเป็นต้องสั่งปิด แต่ให้เข้มงวด ระมัดระวัง เลขาธิการ กพฐ.ยืนยัน ไม่มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2558 ท่ี่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีหนังสือคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ.869/2558 เรื่องให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปิดทำการชั่วคราว โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ได้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา … Continue reading

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต… เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 … Continue reading

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 แข่งคณิตศาสตร์โลก เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก 16 ก.ค. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้า จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary … Continue reading

โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ) คอลัมน์ Education Ideas โดย ศีลชัย เกียรติภาพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กิจกรรมมอบรางวัลสามารถสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูแก่สังคมได้ แต่ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทำอย่างไรจึงจะทำให้สังคมเห็นความสำคัญของวิชาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืน ทำอย่างไรให้สังคมสนับสนุนครูให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ ผมบังเอิญค้นเจอสาระที่น่าจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้ จากหนังสือ “นี่แหละเด็ก” ผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรมของ อาจารย์พวงเพ็ชร เอี่ยมสกุล ผู้ร่วมวางรากฐานให้คณะครุศาสตร์ และร่วมก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2501 มีใจความดังนี้ ข้อเสนอประกอบบทบาทของผู้บังคับบัญชาครู สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของโรงเรียน เป็นผู้จัดการโรงเรียน เป็นอาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาครู ดิฉันใคร่ขอเสนอข้อคิดเห็นในฐานะเอกชนคนหนึ่ง ดังนี้ 1.ขอให้ส่งเสริมครูมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาการของเด็กและอาชีพครู โดยจัดให้มีการบรรยาย ประชุม … Continue reading

สพฐ.เตรียมแยกแบบฝึกหัดออกจากหนังสือเรียน

สพฐ.เตรียมแยกแบบฝึกหัดออกจากหนังสือเรียน

สพฐ.เตรียมแยกแบบฝึกหัดออกจากหนังสือเรียน วันที่ 2 มิถุนายนนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563) มียุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค.2558 – มีนาคม 2559 คือ 1.การออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนแจกลูกสะกดคำจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการจัดสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส และการจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเยนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 3.การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้น เช่น จัดระบบเทียบระดับ จัดทำความร่วมมือกับประเทศอังกฤษและบริติสเคาท์ซิล 4.การผลิตและพัฒนาครู จัดอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ด้วยทักษะ 5.ยกระดับการศึกษาทางไกล และ 6.การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน … Continue reading

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญชวนร่วมส่งแรงใจ เชียร์เยาวชน ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปี 2557 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ พบกับกีฬาสุดฮิต ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล เซปักตะกร้อ และการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคี ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายนนี้ มาร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และจุดประกายสานฝันไปสู่เยาวชนทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้พร้อม ๆ กัน   ข่าวที่มา : Kapook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

วอนจัดการ ประเพณีรับน้องเถื่อน น่าน-มช. แผลเต็มตัว

วอนจัดการ ประเพณีรับน้องเถื่อน น่าน-มช. แผลเต็มตัว

รับน้องเถื่อน หนุ่มร้องน้องสาวไปทำกิจกรรมค่ายรับน้อง น่าน-มช. แผลเต็มตัว วอนจัดการ ประเพณีรับน้องเถื่อน น่าน-มช. แผลเต็มตัว  ประเพณีรับน้องเถื่อน น่าน-มช. หนุ่มร้องน้องสาวไปทำกิจกรรมค่ายรับน้อง น่าน-มช. แผลเต็มตัว พร้อมถาม ประเพณีรับน้องเถื่อนยังควรมีอยู่อีกหรือไม่ วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยพิจารณา มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ทุกปีจริง ๆ อย่างล่าสุด (20 เมษายน 2558) คุณ สมาชิกหมายเลข 2264274 ได้ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ในชื่อว่า “ประเพณีรับน้องเถื่อนแบบนี้ควรมีอยู่อีกเหรอครับ” โดยระบุว่า น้องของตนเองได้ไปทำกิจกรรมค่ายรับน้อง น่าน-มช. พอกลับมาถึงบ้านก็เห็นสภาพของน้องที่มีรอยฟกช้ำดำเขียวทั่วทั้งตัว ซึ่งคุณแม่ถึงกลับร้องไห้เมื่อได้เห็นสภาพของน้อง พร้อมแนบภาพบาดแผลไว้ในกระทู้ นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่า ก่อนไปร่วมกิจกรรมทางรุ่นพี่ได้มีใบกำหนดการแจ้งว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างและกิจกรรมค่อนข้างดี แต่เมื่อถึงเวลาจริงกิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่ตรงกับวันจริงเลย ไม่มีการสร้างฝายชะลอน้ำหรือไปทาสีแต่อย่างใด ที่ต้องทำคือตากแดดตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่ม สำหรับเรื่องการรับน้องโหดนั้นเคยเห็นบ่อยมาก … Continue reading

เปิดชื่อโรงเรียนในกรุงมีที่ว่างรับ ม.1-ม.4

เปิดชื่อโรงเรียนในกรุงมีที่ว่างรับ ม.1-ม.4

สพม.เขต 1-2 รวมกัน 37 โรงกว่า 3 พันที่นั่ง ส่วนที่เหลือว่างทุกเขตพื้นที่ เปิดชื่อโรงเรียนในกรุงมีที่ว่างรับ ม.1-ม.4 เปิดชื่อโรงเรียนในกรุงมีที่ว่างรับ ม.1-ม.4 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง ยังมีที่นั่งว่างทั้งในระดับ ม.1 และ ม.4 โดยโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ยังมีที่นั่งในระดับ ม.1 ว่างรวมทั้งสิ้น 37 โรง จำนวน 2,034 ที่นั่ง … Continue reading

คิดหน่อย!! ก่อนเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

คิดหน่อย!! ก่อนเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

หลายๆ คนก็มีเหตุผลในการเลือกที่ต่างกันออกไป ควรวิเคราะห์และพิจารณาก่อนตัดสินใจให้ดีก่อน จะได้ไม่มานั่งเสียใจในภายหลัง คิดหน่อย!! ก่อนเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ก่อนเลือกเข้ามหาวิทยาลัย - อย่าเลือกเพราะคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับสถาบัน - เราอาจจะเคยได้ยินเพื่อน หรือคนรอบตัวบอกมาว่า มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นชื่อเรื่องกีฬา หรือมหาวิทยาลัยนี้มีแต่เด็กปาร์ตี้ มหาวิทยาลัยนี้มีแต่เด็กเนิร์ด เนื่องจากคำแนะนำเหล่านั้นอาจจะเป็นแค่บางส่วนที่เขาได้พบเห็นมา ลองจินตนาการว่ามหาวิทยาลัยมีคนสัก 40,000 คน แต่ละคนคงจะต้องมีลักษณะต่างกันแน่นอน เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้คำนึงไว้นะ - อย่าเลือกเพราะสภาพภายนอก หรือสภาพแวดล้อม - มีหลายครั้งที่คนเราตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย เพียงเพราะตึกดูใหม่กว่า จริงอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ดูใหม่ สะอาดตา นั้นดูน่าเรียน แต่สถาบันที่ดูเก่า (ที่ไม่ได้ทรุดโทรมเพราะไม่ได้ทำความสะอาด) อาจจะเก่าไปได้ตามกาลเวลา เรื่องของสภาพอากาศก็เช่นกัน เชื่อไหมว่ามีบางคนเลือกสถาบัน เพียงเพราะอยู่ใกล้ทะเลเท่านั้น ซึ่งควรใช้มันเป็นเหตุผลข้อท้ายๆ เลย - อย่าเลือกเพียงเพราะมหาวิทยาลัยให้ทุน … Continue reading

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ ศาสตราจารย์ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอยากมีอิสระ ด้านการบริหารทางความคิด โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังว่าการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระทาง­ความคิด จะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมากขึ้น ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกิดวัตนกรรมใหม่ๆ ส่วนกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­กระบัง ที่เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ เกิดการทุจริตยักยอกเงินในมหาวิทยาลัยนั้น หากมองอีกมุมหนึ่ง ถือเป็นการจงใจกระทำผิดของบุคคล ที่ใช้ช่องโหว่ ทั้งเรื่อง อำนาจในการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัยที่ยัง­ไม่มีอำนาจเพียงพอ โดยเฉพาะตำแหน่งในสภามหาวิทยาลัยหลายคน มาจากการคัดเลือกของอธิการบดี ดังนั้น เมื่อคนบริหารงบประมาณกับผู้ตรวจสอบเป็นกล­ุ่มเดียวกัน จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่เกิดช่องโหว่เข้ามาแสวงหาผลประโยช­น์ เหมือนกรณี สจล. ศาสตราจารย์ภาวิช ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือ มหาวิทยาลัยของรัฐ ต่างก็มีช่องโหว่ในเรื่องการเงินเหมือนกัน … Continue reading

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือที่เรียกกันว­่ามหาวิทยาลัยนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระในการบริหาร โดยเฉพาะงานบุคคล นอกจากนั้นยังมีอิสระในการจัดหารายได้ ซึ่งต่างกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ที่จะถูกห้ามไม่ให้ทำการลงทุนที่มีความเสี­่ยง ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย แต่ทั้ง 2 ระบบ ก็ยังได้รับการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการ­กำกับดูแล แต่สิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังสามารถกำกับหรือควบคุมได้ นั่นก็คือ เรื่องของมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินผล ของ สกอ.พบว่า มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีและดีขึ้น การได้มาซึ่งตำแหน่งของคณาจารย์ก็ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังที่ต้องการให้เกิ­ดกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ อาจารย์ที่เคยเป็นข้าราชการ จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาล­ัย การรับอาจารย์ใหม่ ก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งจะมีสถานะคล้ายกับพนักงานเอกชน ที่อยู่ภายใต้สัญญาการจ้างงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานราชการจะเสียเป­รียบเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่ได้น้อยกว่า แต่พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้เงินเดือนที่­สูงกว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการเป็นมหาวิทยาล­ัยในกำกับของรัฐ คือความคล่องตัวในการบริหาร ไม่ใช่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะรัฐยังคงจ่ายเงินอุดหนุนให้กับทุกมหา­วิทยาลัยเหมือนเดิม เมื่อกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ … Continue reading

จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ

จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ

จากข่าวที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ “ผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ” จะโทษที่ตัวเด็กนักเรียนอย่างเดียวก็คงไม่ได้หรอก มันต้องโทษที่ระบบการศึกษาด้วย จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ จากข่าวที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ “ผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ” จะโทษที่ตัวเด็กนักเรียนอย่างเดียวก็คงไม่ได้หรอก มันต้องโทษที่ระบบการศึกษาด้วย ระบบการศึกษาบ้าบอคอแตกอะไร เรียนวันละ 7-8 วิชาคิดว่าเด็กไทยมีสมองเป็นคอมพิวเตอร์รึไง อย่าคิดว่าเรียนมากจะได้มากนะ (ถ้าเด็กไม่เข้าใจ ยังไงก็ไม่เข้าใจ) คือแบบว่าวิชาที่เรียนผ่านไปแล้วเด็กมันก็ลืมหมดเพราะแต่ละวันต้องเรียนหลายวิชา สุดท้ายที่ยังจำได้คือวิชาสุดท้ายของวัน ที่เรียนมาก่อนหน้านี้ลืมไปหมดหรือเหลือแค่ลางๆ ระดับอนุบาล  ก็ให้เรียนแบบฝึกท่อง ก-ฮ , … Continue reading

จะเป็นยังไง? 2นักศึกษาชายหญิง ทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ แถมเล่นด้วยตนเอง!

จะเป็นยังไง? 2นักศึกษาชายหญิง ทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ แถมเล่นด้วยตนเอง!

เดนิซ ออสกุน วัย 26 ปี พร้อมกับแฟนสาว เอลิฟ ซาฟัก วัย 25 ปี นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยบิลจิ สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก จากเหตุที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันถ่ายทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ จะเป็นยังไง? 2นักศึกษาชายหญิง ทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ แถมเล่นด้วยตนเอง! เดนิซ ออสกุน วัย 26 ปี พร้อมกับแฟนสาว เอลิฟ ซาฟัก วัย 25 ปี นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยบิลจิ สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก จากเหตุที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันถ่ายทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ แต่เรื่องนี้กลับมีเงื่อนงำและความไม่ชอบมาพากล   วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ได้ทำขึ้นตั้งแต่ 4 … Continue reading

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติการประชุมล่าสุดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายโอกาสให้เด็กเก่าที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 สามารถกู้ต่อได้อีก 1 ปี เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี   วันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร กยศ. มีมติอนุโลมให้ผู้กู้รายเก่าที่เคยกู้กับ กยศ. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 สามารถกู้ยืมต่อไปอีก 1 … Continue reading

รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวยหล่อเก่งทั้งนั้น

รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวยหล่อเก่งทั้งนั้น

ช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครสอบเข้าม. 4 เตรียมอุดมศึกษาพอดี ยอมรับเลยว่าโรงเรียนนี้เค้าเก่งจริงๆ คัดยากตั้งแต่สอบเข้า ใครจะเข้าได้ต้องหัวกะทิระดับหนึ่งทีเดียว มาดูดาราที่จบจากที่นี่กันน้าา รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวยหล่อเก่งทั้งนั้น   รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    คนแรกเลย น่ารักที่สุดในจักรวาล ฟรัง นรีกุล   กุ๊กกิ๊ก อภิสรา น่ารักตลอดกาล   มายด์ อุทัยทิพย์    เบส บุค วงโอลีฟ    นิวเยียร์ กิตติวัฒน์    โอปอล์ ปาณิศรา    สน ยุกต์ หล่อตั้งแต่สมัยเตรียมอุดมแล้ว  และคนนี้ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล