ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ ศาสตราจารย์ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอยากมีอิสระ ด้านการบริหารทางความคิด โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังว่าการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระทาง­ความคิด จะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมากขึ้น ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกิดวัตนกรรมใหม่ๆ ส่วนกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­กระบัง ที่เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ เกิดการทุจริตยักยอกเงินในมหาวิทยาลัยนั้น หากมองอีกมุมหนึ่ง ถือเป็นการจงใจกระทำผิดของบุคคล ที่ใช้ช่องโหว่ ทั้งเรื่อง อำนาจในการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัยที่ยัง­ไม่มีอำนาจเพียงพอ โดยเฉพาะตำแหน่งในสภามหาวิทยาลัยหลายคน มาจากการคัดเลือกของอธิการบดี ดังนั้น เมื่อคนบริหารงบประมาณกับผู้ตรวจสอบเป็นกล­ุ่มเดียวกัน จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่เกิดช่องโหว่เข้ามาแสวงหาผลประโยช­น์ เหมือนกรณี สจล. ศาสตราจารย์ภาวิช ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือ มหาวิทยาลัยของรัฐ ต่างก็มีช่องโหว่ในเรื่องการเงินเหมือนกัน … Continue reading

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือที่เรียกกันว­่ามหาวิทยาลัยนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระในการบริหาร โดยเฉพาะงานบุคคล นอกจากนั้นยังมีอิสระในการจัดหารายได้ ซึ่งต่างกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ที่จะถูกห้ามไม่ให้ทำการลงทุนที่มีความเสี­่ยง ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย แต่ทั้ง 2 ระบบ ก็ยังได้รับการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการ­กำกับดูแล แต่สิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังสามารถกำกับหรือควบคุมได้ นั่นก็คือ เรื่องของมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินผล ของ สกอ.พบว่า มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีและดีขึ้น การได้มาซึ่งตำแหน่งของคณาจารย์ก็ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังที่ต้องการให้เกิ­ดกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ อาจารย์ที่เคยเป็นข้าราชการ จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาล­ัย การรับอาจารย์ใหม่ ก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งจะมีสถานะคล้ายกับพนักงานเอกชน ที่อยู่ภายใต้สัญญาการจ้างงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานราชการจะเสียเป­รียบเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่ได้น้อยกว่า แต่พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้เงินเดือนที่­สูงกว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการเป็นมหาวิทยาล­ัยในกำกับของรัฐ คือความคล่องตัวในการบริหาร ไม่ใช่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะรัฐยังคงจ่ายเงินอุดหนุนให้กับทุกมหา­วิทยาลัยเหมือนเดิม เมื่อกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ … Continue reading

จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ

จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ

จากข่าวที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ “ผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ” จะโทษที่ตัวเด็กนักเรียนอย่างเดียวก็คงไม่ได้หรอก มันต้องโทษที่ระบบการศึกษาด้วย จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ จากข่าวผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ จากข่าวที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ “ผลโอเน็ต นร.ชั้น ม.6 ย่ำอยู่กับที่ เด็กไทยสมองแฟบ” จะโทษที่ตัวเด็กนักเรียนอย่างเดียวก็คงไม่ได้หรอก มันต้องโทษที่ระบบการศึกษาด้วย ระบบการศึกษาบ้าบอคอแตกอะไร เรียนวันละ 7-8 วิชาคิดว่าเด็กไทยมีสมองเป็นคอมพิวเตอร์รึไง อย่าคิดว่าเรียนมากจะได้มากนะ (ถ้าเด็กไม่เข้าใจ ยังไงก็ไม่เข้าใจ) คือแบบว่าวิชาที่เรียนผ่านไปแล้วเด็กมันก็ลืมหมดเพราะแต่ละวันต้องเรียนหลายวิชา สุดท้ายที่ยังจำได้คือวิชาสุดท้ายของวัน ที่เรียนมาก่อนหน้านี้ลืมไปหมดหรือเหลือแค่ลางๆ ระดับอนุบาล  ก็ให้เรียนแบบฝึกท่อง ก-ฮ , … Continue reading

จะเป็นยังไง? 2นักศึกษาชายหญิง ทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ แถมเล่นด้วยตนเอง!

จะเป็นยังไง? 2นักศึกษาชายหญิง ทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ แถมเล่นด้วยตนเอง!

เดนิซ ออสกุน วัย 26 ปี พร้อมกับแฟนสาว เอลิฟ ซาฟัก วัย 25 ปี นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยบิลจิ สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก จากเหตุที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันถ่ายทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ จะเป็นยังไง? 2นักศึกษาชายหญิง ทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ แถมเล่นด้วยตนเอง! เดนิซ ออสกุน วัย 26 ปี พร้อมกับแฟนสาว เอลิฟ ซาฟัก วัย 25 ปี นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยบิลจิ สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของตุรกี ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก จากเหตุที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันถ่ายทำหนังโป๊ส่งเป็นวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ แต่เรื่องนี้กลับมีเงื่อนงำและความไม่ชอบมาพากล   วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ได้ทำขึ้นตั้งแต่ 4 … Continue reading

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติการประชุมล่าสุดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายโอกาสให้เด็กเก่าที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 สามารถกู้ต่อได้อีก 1 ปี เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี   วันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร กยศ. มีมติอนุโลมให้ผู้กู้รายเก่าที่เคยกู้กับ กยศ. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 สามารถกู้ยืมต่อไปอีก 1 … Continue reading

รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวยหล่อเก่งทั้งนั้น

รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวยหล่อเก่งทั้งนั้น

ช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครสอบเข้าม. 4 เตรียมอุดมศึกษาพอดี ยอมรับเลยว่าโรงเรียนนี้เค้าเก่งจริงๆ คัดยากตั้งแต่สอบเข้า ใครจะเข้าได้ต้องหัวกะทิระดับหนึ่งทีเดียว มาดูดาราที่จบจากที่นี่กันน้าา รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวยหล่อเก่งทั้งนั้น   รวมรูปดาราที่จบมัธยมจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    คนแรกเลย น่ารักที่สุดในจักรวาล ฟรัง นรีกุล   กุ๊กกิ๊ก อภิสรา น่ารักตลอดกาล   มายด์ อุทัยทิพย์    เบส บุค วงโอลีฟ    นิวเยียร์ กิตติวัฒน์    โอปอล์ ปาณิศรา    สน ยุกต์ หล่อตั้งแต่สมัยเตรียมอุดมแล้ว  และคนนี้ … Continue reading

คิดใหม่กับสื่อการเรียนการสอน

คิดใหม่กับสื่อการเรียนการสอน

คิดใหม่กับสื่อการเรียนการสอน สื่อประกอบการสอนแบ่งเป็น 2 ประเภท (1) สื่อที่หาได้จากสิ่งใกล้ตัวแบบปัจจุบันทันด่วน ต้องเป็นสื่อที่หาได้ง่ายและใช้แทนความหมาย หรือสิ่งที่ต้องการสื่อ ได้ดี ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าไม่ได้ตระเตรียมใบไม้มาก่อน พระองค์ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งกำมือ เพื่อยกเปรียบว่า พระ ธรรมนั้นมีมากมายเปรียบได้ทั้งป่า หากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงหยิบขึ้นมาสอนสั่งนั้นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าจะเปรียบก็คงเป็น เพียงใบไม้กำมือเดียว เป็นต้น (2) สื่อที่เตรียมมาอย่างดี เมื่อคุณครูต้องการสื่อการสอนเป็น ‘ลูกโลก’ ถ้าลอง เปลี่ยนลูกโลกพลาสติกสำเร็จรูปเป็น ‘ผลส้มโอ’ ที่ผ่าได้ให้เห็นเปลือก เห็นเนื้อ เห็นน้ำ เห็นแกนผล ผิวเปลือกที่ไม่เรียบ ความเขียวของสีเปลือก การสอนเรื่องโลกที่มีทั้ง เปลือกโลก มีแกนโลก มีแผ่นดินแผ่นน้ำ สื่อที่เป็นผลส้มโอจึงมีความเหมือนโลกจริงๆ และน่าสนใจ กว่าลูกโลกพลาสติก เป็นไหนๆ … Continue reading

18 ดาราหญิงเรียนดี จบเกียรตินิยม

18 ดาราหญิงเรียนดี จบเกียรตินิยม

รวม 18 ดาราหญิงเรียนดี จบเกียรตินิยม หรือดาราหัวกะทิเมืองไทยที่ผ่านมา เพื่อให้เข้ากับกระแสซะหน่อย 18 ดาราหญิงเรียนดี จบเกียรตินิยม 18 ดาราหญิงเรียนดี จบเกียรตินิยม ช่วงนี้อยู่ในช่วงรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เราได้ลองรวบรวม 18 ดาราหญิงเรียนดี จบเกียรตินิยม หรือดาราหัวกะทิเมืองไทยที่ผ่านมา เพื่อให้เข้ากับกระแสซะหน่อย ซึ่งก็ต้องขอปรบมือให้กับความสามารถของเหล่าดารา ที่ใช้เวลาเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ถึงแม้จะงานหนักขนาดไหน พวกเธอก็ยังสามารถแบ่งเวลาให้กับการเรียน และประสบความสำเร็จจนจบการศึกษาและได้รับเกียรตินิยมมาครอบครองได้อีกต่างหากๆ และจะมีดาราหญิงเมืองไทยคนไหนกันบ้าง จ๊ะ จิตตาภา แจ่มปฐม  สามารถเรียน และทำงานไปด้วยจนคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองด้วยเกรด … Continue reading

สุดยอด!! อ.สาว ม.ราม จบป.ตรีอายุ18 เนติฯ 19 สอบได้ทั้งตุลาการอายุ 27

สุดยอด!! อ.สาว ม.ราม จบป.ตรีอายุ18 เนติฯ 19 สอบได้ทั้งตุลาการอายุ 27

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอาจารย์ประวัติทางการศึกษาไม่น่าเชื่อ คือ นางสาวสิรพิชญ์ สินมา หรือพิ้งค์ อายุ 27 ปี เป็นอาจารย์พิเศษ สุดยอด!! อ.สาว ม.ราม จบป.ตรีอายุ18 เนติฯ 19 สอบได้ทั้งตุลาการอายุ 27 นางสาวสิรพิชญ์ สินมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอาจารย์ประวัติทางการศึกษาไม่น่าเชื่อ คือ นางสาวสิรพิชญ์ สินมา หรือพิ้งค์ อายุ 27 ปี เป็นอาจารย์พิเศษ จบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ อายุ 18 ปี จบเนติบัณฑิตยสภา อายุ 19 … Continue reading

เด็กสู้ชีวิต!! น้องนุก เก็บขยะขาย ส่งตัวเองเรียน เลี้ยงน้อง 8 ขวบ

เด็กสู้ชีวิต!! น้องนุก เก็บขยะขาย ส่งตัวเองเรียน เลี้ยงน้อง 8 ขวบ

พบเด็กดี ขยันเรียน ชีวิตลำบาก ต้องหาเงินเรียนด้วยตัวเอง โดยการเก็บขยะขาย เป็นอีกเรื่องหนึ่งในสังคมไทย ที่ต้องการความช่วยเหลือ จากผู้ที่ใจบุญ และต้องการให้โอกาสกับอนาคตของชาติเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่สมควรแชร์ และสนับสนุนน้องมุก คนนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ ส่งต่อใน Facebook อีกหนึ่งราย รายละเอียดตามนี้เลย  เด็กสู้ชีวิต!! น้องนุก เก็บขยะขาย ส่งตัวเองเรียน เลี้ยงน้อง 8 ขวบ     ยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนน้องนุกคนนี้ได้ ตามรายละเอียดด้านบนนี้เลยค่ะ     ที่มา :  Postjung ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

ศธ. เล็งทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้าน ดันช่างเทคนิค-อาชีวะ ส่งเรียนนอก

ศธ. เล็งทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้าน ดันช่างเทคนิค-อาชีวะ ส่งเรียนนอก

กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เตรียมยื่น ครม. พิจารณาโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นทุนในประเทศ 700 ทุน ทุนต่างประเทศ 1,600 ทุน คาดใช้งบ 2.5 หมื่นล้าน ศธ. เล็งทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้าน ดันช่างเทคนิค-อาชีวะ ส่งเรียนนอก ศธ. เล็งทุ่มงบ 2.5 หมื่นล้าน ดันช่างเทคนิค-อาชีวะ ส่งเรียนนอก กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เตรียมยื่น ครม. พิจารณาโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นทุนในประเทศ 700 … Continue reading

อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ

อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ

เผลอแป๊บเดียวผ่านปี 2558 มาแล้วเดือนกว่าๆ ใครที่ยังตั้งใจจะหางานใหม่ จะเปลี่ยนงาน หรือยังตกงาน วันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวงานฮอตแห่งปี 2558 มานำเสนอ มาดูกันสิว่า งานอะไรที่มันน่าทำที่สุดในปีนี้… อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 โดยอ้างอิงผลสำรวจของบริษัทต่างประเทศ คือ CareerBuilder and Economic Modeling Specialists Intl. ที่รวบรวมรายชื่ออาชีพสุดฮอตแห่งปี ซึ่งดูจากความต้องการแรงงานในอาชีพนั้นๆ ลงลงประกาศรับสมัคร เปรียบเทียบกับอัตราการจ้างงานจริงในแต่ละเดือน ทั้งนี้ 18 อาชีพข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. อาชีพที่จะต้องมีใบปริญญารับรอง 2. อาชีพที่ไม่ต้องมีใบปริญญา   … Continue reading

ถ่ายหวิวแปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดนสั่งปิดแล้ว

ถ่ายหวิวแปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดนสั่งปิดแล้ว

จากกรณีที่มีการแชร์ว่อนเน็ตเกี่ยวกับการที่มีกลุ่มช่างภาพ ได้จับกลุ่มถ่ายรูปชุดนักศึกษา และชุดวาบหวิวในไร่ดอกทานตะวัน ถ่ายหวิวแปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดนสั่งปิดแล้ว ถ่ายหวิวแปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดนสั่งปิดแล้ว ถ่ายหวิวแปลงทดลอง มช.    จากกรณีที่มีการแชร์ว่อนเน็ตเกี่ยวกับการที่มีกลุ่มช่างภาพ ได้จับกลุ่มถ่ายรูปชุดนักศึกษา และชุดวาบหวิวในไร่ดอกทานตะวัน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนทำให้ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ออกมาประกาศห้ามเข้าไปถ่ายภาพทุกรูปแบบ และจัด รปภ. คอยสอดส่องดูแลควบคุมไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ก.พ. รศ.ธีระ วิสิทธิพานิช คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภาพที่มีการโพสต์ขึ้นมาพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์จริง โดยเหตุเกิดเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้มีช่างภาพพร้อมด้วยสาวประเภทสอง ซึ่งได้ใส่ชุดวาบหวิว … Continue reading

มีอีกแล้วหรอ? O-Net 58 ? มีกรณีแบบ Gat/Pat 58 อีกแล้วหรอ?

มีอีกแล้วหรอ? O-Net 58 ? มีกรณีแบบ Gat/Pat 58 อีกแล้วหรอ?

เนื่องจากเคยมีกรณีแบบนี้ในการสอบ Gat/Pat ในปี58 ที่ผ่านมาแล้ว และได้มีการตักเตือนในหลายๆอย่างแล้ว มีอีกแล้วหรอ? O-Net 58 ? มีกรณีแบบ Gat/Pat 58 อีกแล้วหรอ? มีอีกแล้วหรอ? O-Net 58 ? มีกรณีแบบ Gat/Pat 58 อีกแล้วหรอ? เนื่องจากเคยมีกรณีแบบนี้ในการสอบ Gat/Pat ในปี58 ที่ผ่านมาแล้ว และได้มีการตักเตือนในหลายๆอย่างแล้ว แต่ทำไม? ถึงยังเกิดขึ้นอีกกับการสอบ O-Net 58 ? ไม่รู้ว่าเจ้าของ IG ทำไปด้วยความอยากดัง หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กันแน่ ??? **แต่จะว่าในข้อหลังก็ดูจะแก้ตัวไม่ขึ้นนะ เพราะก็มีตัวอย่างออกมาให้เห็นแล้วในรอบ Gat/Pat 58 … Continue reading

โรงเรียนวรรณวิทย์ ไม้เล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยตึกสูงของสุขุมวิท

โรงเรียนวรรณวิทย์ ไม้เล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยตึกสูงของสุขุมวิท

“วรรณวิทย์” โรงเรียนเล็ก หัวใจยิ่งใหญ่ โรงเรียนวรรณวิทย์ ไม้เล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยตึกสูงของสุขุมวิท  โรงเรียนวรรณวิทย์ “มนุษย์เกิดมาพร้อมความเห็นแก่ตัวและการแก่งแย่งชิงดี” นักจิตวิทยาบางกลุ่มเชื่ออย่างนั้น จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปว่าแท้ที่จริงแล้วสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์เป็นแบบไหน และเราก็คงตั้งคำถามกับมันได้อย่างไม่สิ้นสุด …แต่เรื่องราวของ “โรงเรียนวรรณวิทย์” อาจจะทำให้เราเลิกหาคำตอบ “โรงเรียนวรรณวิทย์” เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ไม่ถึง 3 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489 ใจกลางสุขุมวิทซอย 8 หนึ่งในทำเลที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ แต่น่าแปลกที่โรงเรียนแห่งนี้ เก็บค่าเล่าเรียนเทอมละ 1,702 บาท สำหรับชั้นประถม และ 1,317.50 บาท สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 1- 3 ย้อนกลับไปเมื่อ 68 ปีที่แล้ว … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล