ครูเอกชนเฮ ครม.ไฟเขียวเพิ่มเงินเดือน

ครูเอกชนเฮ ครม.ไฟเขียวเพิ่มเงินเดือน

ครม.ไฟเขียวในหลักการโครงการด้านการศึกษา ทั้งการเพิ่มเงินเดือนครูเอกชน เป็นเดือนละ 1.5 หมื่นบาท เดินหน้าโครงการผลิตครูมืออาชีพ พร้อมเห็นชอบฟื้น กรอ.ตามหลักการที่ ก.คลัง เสนอ ซึ่งจำกัดเพียงบางสาขาวิชา ส่วนที่เหลือให้กู้ กยศ.ต่อ ด้าน “สุชาติ” ยืนยัน ผลักดันต่อให้ฟื้น กรอ.ครบทั้งระบบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกนั้น ครม.ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขอปรับเพิ่มเงินเดือน รวมค่าครองชีพชั่วคราว ครู ร.ร.เอกชน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับรายได้เดือนละ … Continue reading

ครูเอกชนแห่ลาออกย้ายบรรจุสพฐ.

ครูเอกชนแห่ลาออกย้ายบรรจุสพฐ.

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผอ.สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็วๆ นี้ อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เสนอขอเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครูเอกชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ เพราะโครงการในรุ่น 1 มีผู้ผ่านการตรวจสอบเอกสารเพียง 3,000 คน จึงเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อเปิดรับผู้สมัครที่ยังตกค้างให้ได้ศึกษาทั้งหมด สำหรับโครงการรุ่น 2 นี้จะมีการเพิ่มมหาวิทยาลัยผู้ผลิตตามภูมิภาคอีก อาทิ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.พะเยา ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อรองรับครูเอกชน อยากเตือนไปยังผู้สมัครที่ยังตกค้างอยู่ให้รีบสมัครเข้าร่วมโครงการภายในเดือนก.พ. เพราะจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้   เลขาธิการ กช.กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวคงไม่สามารถแก้ปัญหาครูเอกชนขาดแคลนแต่ละปี ที่แห่ลาออกไปสมัครเป็นข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน … Continue reading

ครูเอกชนแห่ปลดหนี้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ..!!!

ครูเอกชนแห่ปลดหนี้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ..!!!

<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> แห่กู้กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนได้เงินปลดหนี้   นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดให้ครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไปได้ยื่นขอเงินกู้เพื่อสวัสดิการในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ตั้งแต่เดือน ก.ย.ปีที่ผ่านมานั้น ขณะนี้กองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติวงเงินให้แก่ผู้กู้ไปแล้วกว่า 8,100 ราย วงเงินรายละ 30,000-500,000 บาท และปัจจุบันยังคงมีครูยื่นขอกู้อีกเฉลี่ยเดือนละ 200-300 ราย ซึ่งกองทุนฯกำลังเร่งพิจารณาอนุมัติวงเงินอยู่ ทั้งนี้กองทุนฯ มีวงเงินให้กู้ทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท … Continue reading

ครูเอกชนเฮ ครม.เพิ่มค่าครองชีพ เป็นของขวัญปีใหม่

ครูเอกชนเฮ ครม.เพิ่มค่าครองชีพ เป็นของขวัญปีใหม่

เพิ่มค่าครองชีพครูเอกชนเป็นของขวัญปีใหม่<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ครม.ไฟเขียวงบเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้ครูเอกชน ทั้งสายสามัญ-อาชีวะกว่าร้อยล้าน เป็นของขวัญปีใหม่   เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่ครูโรงเรียนเอกชน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 งบกลาง จำนวน 267,359,608 บาท แก่ครูโรงเรียนเอกชน ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่เดือน … Continue reading

สช.ยัน ครูเอกชนได้ค่าครองชีพ 5 เดือนแน่

สช.ยัน ครูเอกชนได้ค่าครองชีพ 5 เดือนแน่

สช.ยัน ครูเอกชนได้ค่าครองชีพ 5 เดือนแน่<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผอ. สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสรรเงินค่าครองชีพให้แก่ครูโรงเรียนเอกชน ว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณได้  แจ้งเรื่องมายัง สช.แล้วว่า สามารถจัดงบประมาณเป็นเงินตกเบิกค่าครองชีพครูโรงเรียนเอกชนได้จำนวน 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 265 ล้านบาท หรือ เดือนละ 53 ล้านบาท ส่วนเดือนอื่น ๆ หลังจากนั้น ให้ … Continue reading

ครูเอกชนรับเช็คช่วยชาติได้ 19 มิ.ย.

ครูเอกชนรับเช็คช่วยชาติได้ 19 มิ.ย.

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเอกชน ขณะที่ครูเอกชนสามารถรับเช็คช่วยชาติได้ วันพรุ่งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน วันนี้ (18 มิ.ย.) ว่า โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2) นั้น การศึกษาเอกชนจะได้รับงบประมาณ แบบก้าวกระโดดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ จากเดิมที่สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับงบฯ ปกติ ปีละประมาณ 40 ล้านบาท ก็จะได้รับงบฯ ลงทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน เป็น 2,046 ล้านบาท ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า งบฯ ลงทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนดังกล่าว … Continue reading

ครูนับพันบุกพบจุรินทร์ร้องเงินช่วยสวัสดิการ

ครูนับพันบุกพบจุรินทร์ร้องเงินช่วยสวัสดิการ

ครูเอกชนนับพันบุกพบ”จุรินทร์”เรียกร้องเงินช่วยสวัสดิการจากภาครัฐ ทั้งเงินวิทยฐานะ เงินค่าครองชีพ และสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบคลุมครอบครัว หอประชุมคุรุสภา-กลุ่มครูโรงเรียนเอกชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 1,000 คน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู มาชุมนุมรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการครูจากภาครัฐ โดยต้องการพบกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอรับฟังความชัดเจนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพครูโรงเรียนเอกชน แต่ปรากฏว่านายจุรินทร์ ติดภารกิจเตรียมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สภาผู้แทนราษฎร จึงไม่สามารถเดินทางมาพบผู้ชุมนุมได้ แต่ส่งนายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาพบและชี้แจงแทน ขณะที่ทางผู้ชุมนุมมี นายยืนยง จิรัฎฐิติกาล ผู้แทนครูโรงเรียนเอกชนในคณะกรรมการคุรุสภา เป็นตัวแทนตั้งข้อถามความชัดเจนถึงข้อเรียกร้องต่าง ๆ จนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

ครูเอกชนเฮรับเช็คช่วยชาติคนละ 2 พันบาท

ครูเอกชนเฮรับเช็คช่วยชาติคนละ 2 พันบาท

นายอภิสิทธิ์ เวชชาวีวะ นายกรัฐมนตรี แจกเพิ่มเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท อีก 6 กลุ่ม ครูเอกชน-ทหารเกณฑ์-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ รวม 5 แสนกว่าคน วงเงิน 1,069 ล้านบาท จากงบช่วยเหลือผู้ประกันตนและข้าราชการรวมกว่า 10.4 ล้านคน มั่นใจทั้ง 5 แสนกว่าคนจะได้รับเงินพร้อมกับกลุ่มอื่นซึ่งจะเริ่มจ่ายเช็คให้ระหว่าง 26 มี.ค. – 8 เม.ย. “มาร์ค” เล็งกู้เพิ่มอีก 1.4 ล้านล้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในกรอบ 2.3 ปีข้างหน้า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้สิทธิกลุ่มคนเพิ่มเติม ได้รับสิทธิรับเงินค่าช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ … Continue reading

"ครู" โรงเรียนเอกชนเฮ-ได้รับด้วยเงินแจก2พัน

"ครู" โรงเรียนเอกชนเฮ-ได้รับด้วยเงินแจก2พัน

ห้างขยับ รับคนช็อป เตือนห้าม รับซื้อเช็ค ครูโรงเรียนเอกชนได้เฮด้วย ได้สิทธิ์รับเงินแจก 2 พัน จากเดิมติดขัดพ.ร.บ.ให้ทำลายอย่าขยำทิ้ง เพราะอาจมีมิจฉาชีพไปใช้ประกอบการทุจริต ครูโรงเรียนเอกชนได้เฮด้วย ได้สิทธิ์รับเงินแจก 2 พัน จากเดิมติดขัดพ.ร.บ.เอกชน ที่ไม่จัดให้เป็นแรงงานในระบบ รมว.ศธ.เสนอครม.ของบกลางแจก 1.3 แสนคน 265 ล้านบาท “ไพฑูรย์” สั่ง จนท.ให้เร่งตีทะเบียนคนตกงานรับ 2 พัน หลังลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโวย ห้างยักษ์ใหญ่เตรียมใช้มาตรการเพิ่มมูลค่าเช็ค รับคนใช้เงินซื้อสินค้า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว. แรงงาน กล่าวถึงกรณีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกโดยสมัครใจแต่ยังอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมระยะเวลา 8 เดือน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล