เงินเดือน 37,000 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุ

เงินเดือน 37,000 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุ

เงินเดือน 37,000 บาท คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ด้วย คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสรีรวิทยาพืชไร่ มีความรู้ทางด้านวิชาการจัดการวัชพืช วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่มา: job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat … Continue reading

สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา

สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา

บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย สํานักงานอัยการสูงสุด “ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่) บรรจุครั้งแรก 300 อัตรา สํานักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย ระดับการศีกษา ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 300 อัตรา ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 … Continue reading

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     # ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สถานที่รับสมัคร 1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 11,280 เคยปฏิบัติงานในด้านการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการจัดทำข้อมูลการติดต่อประสานงานการจัดทำข้อมูลรังวัดพื้นที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปวท หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส หรืออนุปริญญาหลักสูตร … Continue reading

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน 23 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2558

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน 23 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2558

วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2558   กรมธนารักษ์     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฏหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนด วิธีสมัคร : … Continue reading

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 14 – 18 ธันวาคม 2558

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน 14 – 18 ธันวาคม 2558

เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 – 18 ธันวาคม 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์   รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ … Continue reading

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน 3 – 14 ธันวาคม 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน 3 – 14 ธันวาคม 2558

เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนกงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 – 14 ธันวาคม 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง “เงินเดือน 18,000 ( วุฒิ ป.ตรี ) กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนกงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 18000 บาท … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 807 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 807 ตำแหน่ง

รับ 807 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 804 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 … Continue reading

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร 15 อัตรา รับสมัครถึง 28 ธ.ค. 58

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร 15 อัตรา รับสมัครถึง 28 ธ.ค. 58

เงินเดือน 15,000-19,250 บาท กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 15 อัตรา รับสมัครถึง 28 ธ.ค. 58 กรมทางหลวงชนบท    ด้วย กรมทางหลวงชนบท ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท) อัตราเงินเดือน :     15,000 – 19,250 บาท ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    … Continue reading

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา

​[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2559 จำนว 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ จำนวนที่เปิดรับสมัครแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา 3. เจ้าพนักธุรการ ปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา 4. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา … Continue reading

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.นักวิชาการศึกษา  จำนวน 7 อัตรา 2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน  4 อัตรา 3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  11 อัตรา 4.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน … Continue reading

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงาน 1 – 20 ธันวาคม 2558

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงาน 1 – 20 ธันวาคม 2558

(วุฒิ ม.3-ป.ตรี) กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรบสมัคร 1 – 20 ธันวาคม 2558 กรมศิลปากร ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 # ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 นักโบราณคดี 1 18,000 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี 2 ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 18,000 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี … Continue reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ) เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนกงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2558 อัตราค่าตอบแทน – ปริญญาเอก เดือนละ 29,400 – ปริญญาโท เดือนละ 24,500 – ปริญญาตรี เดือนละ … Continue reading

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครงาน 62 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครงาน 62 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา เปิดรบสมัครตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2558 กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์รายละเอียดดงนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวส. – … Continue reading

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2558 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประกาศรับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 8300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีเรียนคุณนุชอย่างอื่นได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจสาขาวิชาภาษาวรรณคดีภาษาต่างประเทศหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยาหรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่ง หรือปลายทางดังกล่าวทางดังกล่าวข้างต้น 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหารทางการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทางอาหารและโภชนาการทั้งอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหารหรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล