งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัดนี้ – 31 ก.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การบัญชี การจัดการทั่วไปหรือการตลาด ที่ ก.พ. … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,200-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (สมัครออนไลน์) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา … Continue reading

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2- 20 มิ.ย.57 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา: Sanook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 2 มิ.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย) อัตราเงินเดือน : 17500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์(ด้านทั่วไป) อัตราเงินเดือน : 15000 … Continue reading

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ 7 ตำแหน่ง 40 อัตรา (9 – 23 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นิติรปฎิบัติการ จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2.นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ 3.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฎิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 9,400 … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน คุณสมบัติ -เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป -ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า -อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -27 พฤษภาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญษตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านภาค ก … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (27 เม.ย – 30 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 พ.ค.57 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร สำเร็จ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.50 เมื่อเรียนจบแล้วได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันฯ” โดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานราชการ 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานราชการ 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 13 อัตรา เงินเดือน : 13800 – 19,500 บาท สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย – 2 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : … Continue reading

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค 24 เม.ย.นี้

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค 24 เม.ย.นี้

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค 24 เม.ย.นี้    ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค 24 เม.ย.นี้ สามารถดู ผลสอบครูผู้ช่วย 2557พร้อมกำหนดสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค ได้ที่นี่ สำหรับใครที่รอลุ้น ผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ก ภาค ข สามารถตรวจผลสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้พร้อม ๆ กันแล้ว และผู้ที่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค ก็อย่าลืมดู กำหนดสอบครูผู้ช่วย 2557 ภาค ค กันด้วยนะคะ      ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557  ลำดับ  … Continue reading

งานวิสาหกิจ 2557 กสท โทรคมนาคม CAT เปิดรับสมัครงาน

งานวิสาหกิจ 2557 กสท โทรคมนาคม CAT เปิดรับสมัครงาน

งานวิสาหกิจ 2557 กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 2 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่ง วิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 10 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.วิศวกร 4 จำนวน 5 … Continue reading

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 12 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สำหรับเพศชาย / หญิง ได้แก่ 1.นักวิชาการ 6 แผนกติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2.นักวิชาการ 6 แผนกวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท วุฒิ … Continue reading

สอบราชการ 57 กทม. เปิดรับสมัครสอบราชการ 57

สอบราชการ 57 กทม. เปิดรับสมัครสอบราชการ 57

  สอบราชการ 57 ล่าสุด สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบ ข้าราชการ กทม 57 แล้ว ดูรายละเอียดการรับสมัคร และตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กทม 2557 ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยกองสรรหาบคุคคลกำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ กทม 2557 ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กทม 57 ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 … Continue reading

งานราชการ 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย

งานราชการ 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย

งานราชการ 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการนายทหารสัญญาบัตรและทหารประทวน จำนวน 133 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เม.ย.57   ตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา ได้แก่ 1.กลุ่มงานการเงิน (1) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา 2.กลุ่มงานการเงิน (2) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา 3.กลุ่มงานสถาปัตยกรรม เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา 4.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล