สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน

ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการใช้ Internet 3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง … Continue reading

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบ (ไม่ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ด้านปฏิบัติการ – ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายโฆษณา ฉาก … Continue reading

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. 1 / 2559 บรรจุครั้งแรก 553 อัตรา

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. 1 / 2559 บรรจุครั้งแรก 553 อัตรา

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 >> ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   4. กลุ่มวิชาเคมี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   5. กลุ่มวิชาชีววิทยา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   7. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   8. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   9. กลุ่มวิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   10. กลุ่มวิชาพลศึกษา … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 7 – 11 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย … Continue reading

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 37 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 37 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 37 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 … Continue reading

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงาน

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงาน

(บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา) กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1 ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือ 2. ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา … Continue reading

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา … Continue reading

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ สวรส. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา และอาจขึ้นบัญชีไว้ ตามความจำเป็น โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามระเบียบ สวรส.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สวรส. พ.ศ.2558 1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1)สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไป … Continue reading

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

(ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000) สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 4 -10 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน : 1 อัตรา กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงาน ณ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 สนามสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 … Continue reading

พว. รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนที่สุด

พว. รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนที่สุด

พว. รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วนที่สุด สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว. ) จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาในด้านเป็นผู้ผลิต ผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้ผลิตหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมศักยภาพสำหรับครู หนังสือสำหรับห้องสมุดทุกระดับ และรวมกับผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ มีความต้องการจะรับบุคลากร(ด่วนมาก)เข้าร่วมงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2559

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2559

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ – เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท – จำนวนอัตราว่างครั้งเเรก จำนวน 1 ตำแหน่ง โรงพยาบาลจิตเวชสระเเก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระเเก้ว คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขกิจกรรมบำบัดภายในวันปิดรับสมัคร กำหนดการและวิธีการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ Website http://job.dmh.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง … Continue reading

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 1 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 1 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัคร 1 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสมัคร : … Continue reading

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา ปฏิบัติงานที่ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่กำหนด … Continue reading

(วุฒิ ม.3-ป.ตรี) กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับสมัครพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

(วุฒิ ม.3-ป.ตรี) กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับสมัครพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

(วุฒิ ม.3-ป.ตรี) กรมกิจการเด็กและเยาวชนรับสมัครพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559 ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ สถานที่รับสมัคร สำหรับผู้ที่เข้าชมผ่านมือถือให้ดูแนวนอน # ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน เงินเดือน คุณวุฒิ สถานที่รับสมัคร 1 นักจัดการงานทั่วไป 1 18,000 ป.ตรีทุกสาขา กองสวัสดิการเด็กและครอบครัวฝ่ายพัฒนาระบบสวัสดิการตึกดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชเทวี เขตทุ่งพญาไท กรุงเทพ 10210 โทร 0 2306 8656 , 0 2306 8902 2 พี่เลี้ยง 1 10,430 ม.3 … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559   ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล