งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 12 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สำหรับเพศชาย / หญิง ได้แก่ 1.นักวิชาการ 6 แผนกติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2.นักวิชาการ 6 แผนกวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท วุฒิ … Continue reading

สอบราชการ 57 กทม. เปิดรับสมัครสอบราชการ 57

สอบราชการ 57 กทม. เปิดรับสมัครสอบราชการ 57

  สอบราชการ 57 ล่าสุด สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบ ข้าราชการ กทม 57 แล้ว ดูรายละเอียดการรับสมัคร และตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กทม 2557 ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยกองสรรหาบคุคคลกำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ กทม 2557 ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กทม 57 ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 … Continue reading

งานราชการ 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย

งานราชการ 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย

งานราชการ 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการนายทหารสัญญาบัตรและทหารประทวน จำนวน 133 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เม.ย.57   ตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา ได้แก่ 1.กลุ่มงานการเงิน (1) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา 2.กลุ่มงานการเงิน (2) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา 3.กลุ่มงานสถาปัตยกรรม เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา 4.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 … Continue reading

งานราชการ 2557 ป.ป.ท. เปิดรับราชการ

งานราชการ 2557 ป.ป.ท. เปิดรับราชการ

งานราชการ 2557 ป.ป.ท. เปิดรับราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (17 เม.ย – 8 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.โท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น … Continue reading

งานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (17 เม.ย – 8 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.โท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 2557 สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร (ชั้นประทวนคือ ยศ ส.ต.ต ถึง ดาบตำรวจ เพื่อปรับให้เป็น สัญญาบัตร สัญญาบัตร คือ ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป) จำนวน 5,000 อัตราการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประกาศรับสมัคร 1 มิ.ย. 57 เปิดรับสมัครทาง Internet 3 – 13 มิ.ย. 57 สอบข้อเขียน 13 ก.ค. 57 ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย 21 – … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงบประมาณ

งานราชการ 2557 สำนักงบประมาณ

งานราชการ 2557 สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับ ราชการ สำนักอนามัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นายแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา 2.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 10 อัตรา 3.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 20 อัตรา 4.เภสัชกรปฏิบัติการ 4 อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ชั้น 7 … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง

งานราชการ 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง

งานราชการ 2557 กรมโยธาธิการและผังเมือง   เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 17 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 17,380 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่า ระดับภาคี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศิลปะ … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งานราชการ 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งานราชการ 2557 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย.57 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา 2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และเครือข่าย) วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา 3.นักวิชาการ … Continue reading

งานรัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน

งานรัฐวิสาหกิจ ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มี.ค.57   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เงินเดือน 14,160 บาท วุฒิ ป.ตรี วุฒิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาติ (CIA) หรือ - ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CCSA) หรือ … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา (4 มี.ค. – 4 เม.ย. 57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : … Continue reading

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมศุลกากร กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานศุลกากร อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ … Continue reading

งานราชการ 2557 ป.ป.ช. เปิดสอบงานราชการ

งานราชการ 2557 ป.ป.ช. เปิดสอบงานราชการ

งานราชการ 2557 ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 6- 26 มี.ค. 57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ ระดับปริญญาตรี หรือ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ 3 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล