ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 ทุน แก่นักเรียนในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนค่าเล่าเรียนปีแรก (ASEAN Undergraduate Tuition Fees) สำหรับปีการศึกษา 2558 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษาแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2557 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน – มีสัญชาติประเทศจากอาเซียน … Continue reading

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014     เปิดรับแล้วทุนรัฐบาลจีน และทุนรัฐบาลท้องถิ่น Shanghai Jiao Tong University ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2014 หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2014 ใครสนใจมหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยจ้า เพราะรับเพียงแค่ 30 คน จากทั่วโลก เท่านั้น ! Shanghai Jiao Tong University is pleased to announce the 2014 Chinese Government Scholarship … Continue reading

ทุนปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of Bath อังกฤษ ปี2014

ทุนปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of Bath อังกฤษ ปี2014

  University of Bath ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปี 2014 โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง และจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการทำวิจัย โดยจะมอบทุนให้ปีละ £27,000 (ประมาณ 1,320,000 บาทต่อปี รวม 3 ปี) โดยรวมค่าเล่าเรียนและทุนวิจัยแล้ว ใครสนใจห้ามพลาด! คุณสมบัติผู้สมัครทุน : – เป็นนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือสอง – มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยในบริหารธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม – ต้องเป็นผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจของทางสถาบัน (ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครควรสมัครก่อนและให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนก่อนหมดเขตรับสมัครทุน โดยวิธีการสมัครต้องส่งเมลที่แนบโครงร่างงานวิจัย ประวัติโดยย่อยังอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันให้ได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาในความดูแล และหลังจากนั้นจึงติดต่อฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าเรียนและสมัครทุน) หมดเขตรับสมัคร 11 ธันวาคม 2013 ข้อมูลเพิ่มเติม >>> University … Continue reading

เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2557

เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2557

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทุนที่รับสมัครสอบ : จำนวน 1 หน่วย รวม 1 ทุน ข้อผูกพันในการรับทุน 1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน 2. กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี … Continue reading

ม.เทคโนโลยีนานยาง สิงคโปร์ ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ

ม.เทคโนโลยีนานยาง สิงคโปร์ ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ

ม.เทคโนโลยีนานยาง สิงคโปร์ ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technology University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๕ ทุน ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ ๒.๑.๒ เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน … Continue reading

State University of New Yorkวิทยาเขตเกาหลีใต้ให้ทุนเรียนต่อ

State University of New Yorkวิทยาเขตเกาหลีใต้ให้ทุนเรียนต่อ

State University of New Yorkวิทยาเขตเกาหลีใต้ให้ทุนนร.ไทยไปเรียนต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งว่ามหาวิทยาลัย State University of New York (SUNY) วิทยาเขตStony Brook สหรัฐอเมริกา เชิญชวนนักเรียนไทยที่สนใจสมัครเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาTechnological System Management ผู้ที่สมัครจะต้องมีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับ Top ๕ โดยจะต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาดังกล่าวในมหาวิทยาลัย State University of New York วิทยาเขต Stony Brook และได้รับการตอบรับก่อน จึงจะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย SUNY วิทยาเขตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ทั้งนี้ … Continue reading

ทุนปริญญาโทในฟินแลนด์ Lappeenranta University of Technology

ทุนปริญญาโทในฟินแลนด์ Lappeenranta University of Technology

ทุนปริญญาโทในฟินแลนด์ Lappeenranta University of Technology มหาวิทยาลัยใจดีที่ให้ทุนในวันนี้ก็คือ Lappeenranta University of Technology หรือที่เรียกติดปากกันว่า LUT ซึ่งมอบทุนระดับปริญญาโท ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ได้มีโอกาสมาเรียนต่อ ทุนการศึกษาที่มอบให้ แตกต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่ – ทุนเต็มจำนวน มอบค่าเล่าเรียนให้เต็มจำนวน พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกเดือนละ 500 ยูโร หรือประมาณ 20,000 บาท – ทุนค่าเล่าเรียน ที่จะมอบค่าเล่าเรียนให้เต็มจำนวนอย่างเดียว – ทุนค่าครองชีพ ไม่มีค่าเล่าเรียนให้ แต่จะมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของนักเรียน เดือนละ 500 ยูโร ดูประเภททุนกันไปแล้ว … Continue reading

สถาบัน INSEAD Business School มอบทุนป.โท

สถาบัน INSEAD Business School มอบทุนป.โท

สถาบัน INSEAD Business School มอบทุนป.โท ทุนนี้มาจากทางสถาบัน INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ชาติกำลังพัฒนา (รวมถึงประเทศไทย) ทุนที่มอบให้มีมูลค่า 25,000 ยูโร หรือประมาณ 1,000,000 บาท สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้ต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี – ต้องมาจากประเทศกำลังพัฒนา – สามารถแสดงหลักฐานว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ ใครที่กำลังต้องการทุน ก็สามารถสมัครได้ ทุนนี้เป็นโอกาสอันดี โดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถจ่ายเต็มจำนวนได้ ในส่วนของกำหนดการปิดรับสมัคร จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ … Continue reading

ทุนเพื่อเด็กใต้ชาวมุสลิมเรียนต่อ “อินโดนีเซีย” ฟรี

ทุนเพื่อเด็กใต้ชาวมุสลิมเรียนต่อ “อินโดนีเซีย” ฟรี

 ทุนเพื่อเด็กใต้ชาวมุสลิมเรียนต่อ “อินโดนีเซีย” ฟรี ทางประเทศอินโดนีเซีย คือ องค์กร Muhammadiyah มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปีครึ่ง สำหรับนักเรียนไทยมุสลิม ในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah ทั้งหมด 14 แห่ง จำนวน 267 ทุน วัตถุประสงค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาภูมิลำเนา และประเทศชำติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ยั่งยืนต่อไป คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน 1. ผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นนักศึกษา ไทยมุสลิม สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ … Continue reading

ประกวดเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นชิงทุนเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกวดเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นชิงทุนเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกวดเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นชิงทุนเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นชิงทุนเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นและทุนการศึกษาอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาไทย โดยMainichi Academic Group Scholarship ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจจาก “ญี่ปุ่น”/ Why I love Japan? ทำไมฉันรักญี่ปุ่น ” รายละเอียดทุนการศึกษา M.A.G Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ไมนิจิ อะคาเดมิค กรุ๊ป มอบให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยได้มีโอกาสไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้การใช้ภาษา รวมถึงศึกษาประเพณี วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นจากประสบการณ์จริง … Continue reading

City University London มอบทุนเต็มจำนวน เรียนต่อประเทศอังกฤษ

City University London มอบทุนเต็มจำนวน เรียนต่อประเทศอังกฤษ

City University London มอบทุนเต็มจำนวน เรียนต่อประเทศอังกฤษ City University London มอบทุนปริญญาเอกแบบเต็มจำนวนกว่า 30 ทุน โดยไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องเชื้อชาติแต่อย่างใด เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2556 – 2557 ที่จะถึงนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้รับทุนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ -Business -Art & Social -Health Sciences -Engineering & Mathematical Sciences -Informatics and Law มาดูในส่วนของเงื่อนไขการสมัครกันบ้างค่ะ -ทุนนี้เปิดรับนักศึกษาจากทุกชาติ แต่สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาเท่านั้น -ผู้สมัครจะถูกประเมิณขั้นพื้นฐานในด้านการทำงานวิจัย และแสดงศักยภาพในการทำงานวิจัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องไต่ตรองให้ดีก่อนสมัครเข้ารับทุนนี้ -ผู้สมัครต้องจบปริญญาโทด้วยคะแนนสูง … Continue reading

Daejeon Universityมอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี หลากหลายสาขาวิชา

Daejeon Universityมอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี หลากหลายสาขาวิชา

Daejeon University ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี หลากหลายสาขาวิชา   ทุนจากประเทศเกาหลีใต้มาแล้วค่า โดยทุนนี้มาจากทางสถาบันใจดีที่ตั้งอยู่ในเมือง Daejeon ซึ่งก็มีชื่อเป็นมหาวิทยาลัยประจำเมืองว่า Daejeon University นั่นเอง ที่ประกาศมอบทุนการศึกษามาสักที ทุนที่ทาง Daejeon University มอบให้ เป็นทุนระดับปริญญาตรี ที่มอบให้ในหลายสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน จะมีสาขาอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันค่ะ สาขาที่ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน… – College of Liberal Arts – College of Humanities & Art – College of Social Sciences … Continue reading

ทุนรัฐบาลอินเดีย 2013 ปริญญาตรี โท เอก

ทุนรัฐบาลอินเดีย 2013 ปริญญาตรี โท เอก

ทุนรัฐบาลอินเดีย 2013 ปริญญาตรี โท เอก สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก และค่าเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. รูปถ่ายขนาดติดหนังสือเดินทาง 6 รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี 3. เอกสารแสดงการจบการศึกษาที่ผ่านมา และ ทรานสคริปต์ 4. ผลสอบอื่นๆ ประกอบการสมัคร เช่น ต้องการสมัคร MBA ควรมีผลสอบ GMAT 5. เอกสารการตรวจสุขภาพ 6. … Continue reading

King’s College London มอบ 10 ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 500,000

King’s College London มอบ 10 ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 500,000

King’s College London มอบ 10 ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 500,000 บาท ทุนเรียนต่อในอังกฤษวันนี้มาจาก King’s College London ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะค่ะ เพิ่งประกาศมอบทุนเรียนต่อปริญญาโท ในทุกสาขาที่สถาบันเปิดสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ ทุนที่มอบให้มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุนด้วยกัน และมีมูลค่าทุนละ 10,000 ปอนด์ หรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 500,000 บาทนั่นเองค่ะ ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียว ใครที่อยากรู้ว่าระดับปริญญาโทของ King’s College London นั้นเปิดสอนสาขาอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/search/browse/bysubject ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนกันเลยนะค่ะ – ผู้สมัครต้องไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษ สหราชอาณาจักร หรือสัญชาติยุโรป – ต้องสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท … Continue reading

GE Foundation รับสมัครทุนมูลนิธิจีอี เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

GE Foundation รับสมัครทุนมูลนิธิจีอี เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

GE Foundation รับสมัครทุนมูลนิธิจีอี เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี มูลนิธิจีอี (GE Foundation) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนมูลนิธิจีอีประจำปีการศึกษา 2556 เป็นทุนการศึกษาซึ่งรวมค่าเรียน อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ ค่าที่พัก และค่าอาหาร โอกาสการอบรมทักษะผู้นำ และการทำงานโดยมืออาชีพ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ต้องการสมัครรับทุนมูลนิธิจีอี มีคุณสมบัติดังนี้ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2. สาขาการบัญชี เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เคมี เครื่องกล สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม) 3. ผลการเรียนดี … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล