สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับนักทรัพยากรบุคคลฯ 3 ตำแหน่ง – 28 มิ.ย.

สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับนักทรัพยากรบุคคลฯ 3 ตำแหน่ง – 28 มิ.ย.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบ) อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท … Continue reading

สำนักงบประมาณ รับนักทรัพยากรบุคคล 4 ตำแหน่ง – 21 มี.ค.

สำนักงบประมาณ รับนักทรัพยากรบุคคล 4 ตำแหน่ง – 21 มี.ค.

สำนักงบประมาณ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ … Continue reading

งานราชการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับ วุฒิปริญญาตรี

งานราชการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับ วุฒิปริญญาตรี

 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา - เพศชาย/หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น - อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย พาณิชย ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร และสาขาการจัดการทั่วไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับภาคราชการ … Continue reading

กรมธนารักษ์ รับวุฒิปริญญาโท งานราชการหลายตำแหน่ง

กรมธนารักษ์ รับวุฒิปริญญาโท งานราชการหลายตำแหน่ง

 กรมธนารักษ์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังนี้ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. 3. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 21 … Continue reading

พนักงานราชการ สถาบันทันตกรรม รับ นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ สถาบันทันตกรรม รับ นักทรัพยากรบุคคล

ด้วย สถาบันทันตกรรมจะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 153/2549 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้ 1. ความหมายของพนักงานราชการพนักงานราชการ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วน ราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 2. ตำแหน่งพนักงานราชการที่รับสมัคร และค่าตอบแทนการจ้างชื่อตำแหน่ง … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล