รู้จัก อาเซียนบวกหก (Asean +6)

รู้จัก อาเซียนบวกหก (Asean +6)

รู้จัก อาเซียนบวกหก (Asean +6) อาเซียนบวก 6 (Asean +6) หรือ หรือ FTA ASEAN PLUS 6 คือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนม่าร์ และเพื่อนบ้านในเอเชียและโอเชียเนียอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์ การรวมกลุ่มครั้งนี้จะมีรูปแบบการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาด สินค้า … Continue reading

รู้จัก 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน

รู้จัก 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน

รู้จัก 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน นับถอยหลังอีกเพียง 2 ปีเศษเท่านั้น หรือ พ.ศ. 2558 ประเทศไทย พร้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ก็จะก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ครั้งนี้ จะส่งผลต่อภาพรวมทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ ประชาคม และวัฒนธรรม ในประเทศสมาชิกเป็นอย่างมาก โดยเราเรียกการรวมตัวกันของกลุ่มอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนและต่อรองขีดความสามารถระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ นั้น ว่า “กลุ่มประชาคมอาเซียน” ทั้งนี้ กระปุกดอทคอมจึงขอรวบรวมความหมายของ “ประชาคมอาเซียน” … Continue reading

รู้จัก The ASEAN Way เพลงอาเซียน

รู้จัก The ASEAN Way เพลงอาเซียน

รู้จัก The ASEAN Way เพลงอาเซียน นับถอยหลังอีกเพียงแค่ 2 ปีเศษ ประเทศไทยก็จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเพลงประจำชาติอาเซียน หรือ “The ASEAN Way” มาให้เพื่อน ๆ ทำความรู้จักและฝึกซ้อมร้องกันไปพลาง ๆ ก่อนค่า แต่เอ…หลายคนคงอดสงสัยไม่ได้เลยว่าเพลงประจำชาติอาเซียนมีความสำคัญอย่าง ไร และทำไมต้องมีด้วย? ทั้งนี้ ต้องขอบอกเลยว่า การมีเพลงประจำชาติอาเซียน ถือว่ามีความสำคัญต่ออาเซียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ในการเชื่อมโยงอาเซียน เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนกับตัวแทนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมอาเซียน นั่นเอง แล้วจุดเริ่มต้นของความคิดในการมีเพลงประจำอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างไร? จุดเริ่มต้นของความคิดในการมีเพลงประจำอาเซียนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 29 ในเดือนมิถุนายน ปี … Continue reading

อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน

อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน

อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจากเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกิน เนื่อง จากแถบอาเซียนมีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีเมนูอาหารที่น่ารับประทาน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้เลือกมากมาย ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดกับอาหารรสเลิศของประเทศต่าง ๆ ทางกระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวม อาหารอาเซียน กับ 10 เมนูเด็ดของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ห้ามพลาดมากฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วเชิญชิม..เอ้ย..เชิญชมกันเลยจ้า 1.ประเทศไทย ต้มยำกุ้ง (Tom … Continue reading

การจัดการภัยพิบัติ กับอาเซียน

การจัดการภัยพิบัติ กับอาเซียน

การจัดการภัยพิบัติ กับอาเซียน ในอดีตที่ผ่านมา ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายทั่วโลก ซึ่งการเกิดภัยธรรมชาติแต่ละครั้งถือว่าเลวร้ายอย่างหนัก จึง ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และบรูไน ได้เล็งเห็นปัญหา และร่วมมือกันตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกับอาเซียน (ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) ขึ้น พร้อมกับได้จัดการประชุมประจำปีขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ เมืองบันดาเสรี เบการ์วัน ประเทศบรูไน พร้อมกับมีการจัดประชุมขึ้นทุกปี โดยเจ้าภาพการประชุมจะเวียนตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิก … Continue reading

มารู้จักพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย กันเถอะ

มารู้จักพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย กันเถอะ

พื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย ( Thailand – Malaysia Join Development Area, JDA ) มีพื้นที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวไทยตอนใต้ ใกล้กับทะเลจีนใต้ เกิดขึ้นจากการประกาศพื้นที่เขตแดนของทั้งประเทศไทย และประเทศมาเลเซียที่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่และทรัพยากร ในปี ค.ศ. 1991 รัฐบาลทั้งสองประเทศจึงประกาศให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมโดยตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแล ได้แก่ Malaysia – Thailand Join Authority ( MTJA ) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรในพื้นที่โดยให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับทั้งสองประเทศโดยเท่าเทียมกัน ในพื้นที่ JDA นี้ ได้แบ่งพื้นที่สัมปทาน … Continue reading

อาชีพที่ควรให้ลูกเรียน ในยุค AEC

อาชีพที่ควรให้ลูกเรียน ในยุค AEC

อาชีพที่ควรให้ลูกเรียน ในยุค AEC   ในปี 2558 หรืออีก 3 ปีที่จะถึงข้างหน้านี่้ คงเป็นที่ทราบกันอยู่บ้างแล้ว ว่าจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ซึ่งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association for Southeast Asian Nations) ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพนามาซึ่ง เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ … Continue reading

เปิดโผ 7 อาชีพทำงานได้เสรีใน 10 ประเทศอาเซียน

เปิดโผ 7 อาชีพทำงานได้เสรีใน 10 ประเทศอาเซียน

เปิดโผ 7 อาชีพทำงานได้เสรีใน 10 ประเทศอาเซียน เผย 7 วิชาชีพน่าสนใจ ที่สามารถเลือกทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน ตั้งแต่ บรูไนดา, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม และพม่า สำหรับผู้ที่กำลังติดตามข่าวสารเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) หรือการรวมตัวกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1.บรูไนดารุสซาลาม 2.ราชอาณาจักรกัมพูชา 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5.ประเทศมาเลเซีย 6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8.ราชอาณาจักรไทย 9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 10.สหภาพพม่า … Continue reading

7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคมอาเซียน

7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคมอาเซียน

7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคมอาเซียน วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่ วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services) วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services) วิชาชีพพยาบาล (nursing services) วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (engineering services) วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services) วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification) วิชาชีพบัญชี (accountancy services) และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการตกลงให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่อง เที่ยวเพิ่มขึ้นมา (hotel services and tourism)เมื่อมีการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเทศไทยก็อาจเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานต่างชาติให้ความสนใจนี่จึงเป็น เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราคนไทยมาก ขึ้น … Continue reading

เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา รับประชาคมอาเซียน

เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา รับประชาคมอาเซียน

เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา รับประชาคมอาเซียน เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา ของประเทศมาเลเซีย เป็นภาษาที่ 2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ในส่วนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ปัจจุบันนักเรียนทุก ๆ คนจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาราชการที่ชาติสมาชิกอาเซียนได้กำหนดไว้ แต่โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงไม่ต้องวิตกเรื่องนี้มากนัก และสำหรับภาษาที่ 2 นั้น เราก็พบว่า มีหลาย ๆ โรงเรียนที่เปิดหลักสูตรการสอนภาษาอื่น ๆ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล