สายอาชีพมีเฮ! ค่าแรง ป.ตรี หลุดโค้ง เจอแรงงานทักษะ ปวช./ปวส. แซง

สายอาชีพมีเฮ! ค่าแรง ป.ตรี หลุดโค้ง เจอแรงงานทักษะ ปวช./ปวส. แซง

สายอาชีพมีเฮ! ค่าแรง ป.ตรี หลุดโค้ง เจอแรงงานทักษะ ปวช./ปวส. แซง ส.อ.ท. เผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 พบค่าจ้างในวุฒิปวช. และ ปวส. มีอัตราเพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากมีความต้องการในตลาดมากขึ้น คาดว่าในอนาคตมีแนวโน้มจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 110 แห่งใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า อัตราการจ่ายค่าจ้างขั้นต้นโดยเฉลี่ยของวุฒิ ปวช. อยู่ที่ 10,120 บาท ,ปวส. 11,383 บาท ปริญญาตรี … Continue reading

สอศ.ยันสอบวีเน็ต ปวส.ไม่ทัน

สอศ.ยันสอบวีเน็ต ปวส.ไม่ทัน

สอศ.ยันสอบวีเน็ต ปวส.ไม่ทัน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวถึงกรณีสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ออกมาระบุว่า สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจำเป็นต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต ไม่เช่นนั้นจะไม่ผ่านการรับรองของ สมศ. ว่า ในแนวทางพัฒนาการศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เน้นยกระดับคุณภาพใน 2 มิติ ซึ่งมิติแรก คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมิติที่ 2 คือการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งในจุดนี้ตลอดมา สอศ.ก็ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ที่มีตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ รวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการสอบวีเน็ต มาใช้ประกอบเพื่อวางแผนพัฒนาสถานศึกษา เพียงแต่ สอศ.มองว่า คะแนนวีเน็ตใช้วัดเพียงความรู้พื้นฐานในด้านวิชาการของนักศึกษาเท่านั้น จึงน่าจะเพียงพอต่อการทดสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่วนระดับ … Continue reading

เปิดรับนักเรียนนายสิบแผนที่ เรียนจบบรรจุรับราชการ

เปิดรับนักเรียนนายสิบแผนที่ เรียนจบบรรจุรับราชการ

เปิดรับนักเรียนนายสิบแผนที่ เรียนจบบรรจุรับราชการ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2556 ข้อมูลหลักสูตร ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าเรียนในหลักสูตร ๒ ปี เมื่อเรียนสำเร็จแล้วได้รับวุฒิ ปวส.( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี คุณสมบัติเบื้องต้น เพศชาย สัญชาติไทย สถานภาพโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๙) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จำหน่ายใบสมัคร … Continue reading

ความแตกต่างของ “วิทยาลัยเทคนิค” VS “วิทยาลัยอาชีวะ”

ความแตกต่างของ “วิทยาลัยเทคนิค” VS “วิทยาลัยอาชีวะ”

ความแตกต่างของ “วิทยาลัยเทคนิค” VS “วิทยาลัยอาชีวะ” สวัสดีค่ะ.. หลายคนสงสัยว่า “วิทยาลัยเทคนิค” VS “วิทยาลัยอาชีวะ” มันคือแห่งเดียวกันไหม และหากไม่ใช่มันต่างกันยังไง วันนี้ มีคำตอบมาบอกค่ะ วิทยาลัยเทคนิค เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่สุดในสายอาชีพ และมีทุกจังหวัด ซึ่งจะเปรียบได้ว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสายอาชีพก็เป็นได้ โดยวิทยาลัยเทคนิคจะเปิดสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมทุกชนิดตั้งแต่ซ่อมรถยนต์ไปจนถึงสร้างบ้าน เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครืองกล ช่างเขียนแบบ และอีกมากมาย นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็นผู้ชายร้อยละ 95% วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปรียบได้ว่าเป็นวิทยาลัยคู่ขวัญของวิทยาลัยเทคนิค เหมือนกับโรงเรียนชายล้วนหญิงล้วนประจำจังหวัด โดยวิทยาลัยเทคนิคเป็นชายล้วนเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายเรียน ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็จะเป็นหญิงล้วน เพราะผู้หญิงเรียนเยอะ นั้นก็มาจากสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวจะเป็นพวก การบัญชี การตลาด คหกรรมศาสตร์ การอาหาร อุตสาหกรรมตัดเย็บ ศิลปกรรมนั้นเอง ที่นี่จะนักศึกษาเกือบ … Continue reading

จัดสอบV-NETยกมาตรฐานอาชีวศึกษา

จัดสอบV-NETยกมาตรฐานอาชีวศึกษา

จัดสอบV-NETยกมาตรฐานอาชีวศึกษา<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   กอศ.ชี้จัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ หรือ V-NET 22 ม.ค.ปีหน้า เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน-ผู้สอน   ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เกี่ยวกับการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ หรือ V-NET ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เมื่อเร็วๆ นี้นั้น ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดสอบ V-NET สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เทอม 2 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 … Continue reading

อาชีวะเปิดศูนย์เทียบโอนการศึกษา

อาชีวะเปิดศูนย์เทียบโอนการศึกษา

เอกชนหนุนเปิดศูนย์เทียบโอนอาชีวะ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ดร.วีรวัฒน์ วรรณศิริ นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ สั่งปิดศูนย์เทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกที่ตั้ง ซึ่งดำเนินการโดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 164 ศูนย์ ว่าตนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สั่งการให้ปิดศูนย์การเทียบโอนไว้ก่อน แล้วเริ่มต้นศึกษาหาแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอน สำหรับระบบการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพให้แก่ผู้สนใจที่จะเรียนสายอาชีวศึกษาที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วได้ศึกษา เนื่องจากตนได้รับการร้องเรียนและตั้งข้อสังเกตจากสมาชิกสมาคมฯเสมอว่า มีการเปิดศูนย์ดังกล่าวจำนวนมากและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาในการเรียนจนจบหลักสูตรสั้นกว่าหลักสูตรปกติมาก ซึ่งอาจเป็นนัยสำคัญต่อคุณภาพมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษาได้ ดร.วีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า การเรียนอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช.และปวส.นั้น … Continue reading

จี้´อาชีวะ´แจงหลักสูตร 1 ปีจบ

จี้´อาชีวะ´แจงหลักสูตร 1 ปีจบ

จี้‘อาชีวะ’แจงหลักสูตร<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวกรณีที่มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาบางแห่งขึ้นป้ายประชา สัมพันธ์ว่าเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนจบหลักสูตรเพียง 1 ปีครึ่ง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพียง 1 ปี ว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ถ้ามีวิทยาลัยในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปเปิดสาขากันเอง โดยที่หลักสูตรไม่ตรงกับที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เพื่อนำมารับค่าหัวในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งขณะนี้ทางสอศ.กำลังตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแล้ว หากพบเห็นขอให้แจ้งมายังตนได้ทันที ทั้งนี้ การเรียนในระดับ ปวช.นั้น จะไม่กำหนดว่าต้อง … Continue reading

คนพิการเฮ! รับเรียนอาชีวะฟรีเพิ่ม

คนพิการเฮ! รับเรียนอาชีวะฟรีเพิ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ผู้พิการสามารถเรียนฟรีได้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากมติเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เคยประกาศให้ผู้พิการสามารถเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและได้ออกระเบียบ    รองรับเรียบร้อยแล้ว โดยในการเรียนฟรีที่เพิ่มเติมนี้ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนทั้งหมด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ จะต้องจัดทำแผนการรับผู้พิการเข้าเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันก่อนเปิดภาคเรียนในทุกปีการกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการเห็นชอบ โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป    รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับระดับ ปวส. … Continue reading

คลิปว่อนเน็ต-สาว"ปวส."รุมตื้บยับ"ปวช." ปมแค้นแย่งแฟน

คลิปว่อนเน็ต-สาว"ปวส."รุมตื้บยับ"ปวช." ปมแค้นแย่งแฟน

คลิปฉาวโผล่ว่อนเน็ต นักศึกษาสาวปวส.อาชีวะดังเมืองคอน ยกพวกรุมตื้บสาวปวช.รุ่นน้อง บังคับกราบเท้าแต่เหยื่อสาวไม่ยอมเลยโดนยำ แฉสุดโหดทารุณแทบไม่น่าเชื่อเป็นพฤติกรรมของผู้หญิง ทั้งเตะทั้งถีบกระทั่งใบหน้าจนเหยื่อล้มลุกคลุกคลานไม่กล้าตอบโต้ เผยเหตุสาวรุ่นพี่ไม่พอใจ รุ่นน้องแย่งแฟน เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีคลิปนักศึกษาหญิงของวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งในจ.นครศรีธรรมราช บุกหอพักนักศึกษารุ่นน้องก่อนรุมกระทืบ ตบตีอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนและทารุณ โดยคลิปฉาวดังกล่าวถูกส่งต่อๆ กันไปในของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากการตรวจสอบคลิปดังกล่าวจากนักศึกษาคนหนึ่ง พบว่าคลิปมีความยาว 3.35 นาที จุดเกิดเหตุอยู่ในห้องพักของหอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยเหตุการณ์ในคลิปเริ่มต้นจากมีนักศึกษาหญิง 6-7 คน ในเครื่องแบบนักศึกษาระดับปวส.ของสถาบันอาชีวะ กำลังรุมกระทืบ ตบตี นักศึกษาสาวรุ่นน้องระดับปวช.สถาบันเดียวกัน ซึ่งแต่งกายชุดพละ กางกางวอร์มสีดำ เสื้อคอปกสีน้ำเงิน สวมเสื้อวอร์มแขนยาวทับอีกชั้น โดยเฉพาะนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นคู่กรณีด่าทอนักศึกษาสาวรุ่นน้องอย่างหยาบคาย พร้อมใช้เท้าถีบรุ่นน้องบริเวณใบหน้า ศีรษะ และลำตัวอย่างโหดร้าย จนนักศึกษาสาวรุ่นน้องล้มลุกคลุกคลาน ไม่กล้าตอบโต้แม้แต่น้อย นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาระดับปวช.อีก … Continue reading

สอศ.ของบปี 53 ป้อนเมกะโปรเจกต์กว่า 2 หมื่นล้าน ดันอาชีวศึกษาเป็นฮับในเอเชีย

สอศ.ของบปี 53 ป้อนเมกะโปรเจกต์กว่า 2 หมื่นล้าน ดันอาชีวศึกษาเป็นฮับในเอเชีย

เฉลียว เผยยอดรับเด็กอาชีวะปี 52 ปวช.ยังขาดอีก 4 หมื่นกว่าคน ส่่วน ปวส.ยังห่างเป้ากว่าครึ่ง เชื่อยอดเพิ่มขึ้นหลังประกาศผลเข้ามหาวิทยาลัย ระบุ ผู้ปกครองสละสิทธิ์รับเงินเรียนฟรี 15 ปี แล้ว 800 คน พร้อมเตรียมของบปี 53 ป้อนเมกะโปรเจกต์กว่า 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้อาชีวศึกษาเป็นฮับในเอเชีย และเพิ่มขีดความสามารถบุคคลากร วันนี้ (28 เม.ย.) ที่โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท มีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดเตรียมความพร้อมเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 และการสรรหา การเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา/สถาบัน โดย นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา … Continue reading

สพฐ.รับนักเรียน2.3ล้านตามเป้า

สพฐ.รับนักเรียน2.3ล้านตามเป้า

แห่สมัครปวช.เกินแผน-ปวส.ยังต่ำ ยอดแอดมิสชั่นส์ทะลุ1.2แสนคน เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้จัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนเสร็จเกือบ 100% แล้ว โดยรับได้เต็มตามแผนการรับ 2.3 ล้านคน เหลือที่ยังไม่มีที่เรียนไม่ถึง 100 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองมาอยู่ในกรุงเทพฯ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จัดสรรที่เรียนให้ตามความเหมาะสมแล้ว ส่วนการรับนักเรียน นักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พบว่า มีผู้สมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มมากกว่าทุกปี โดยในส่วนของ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล