คุรุสภา เล็งเพิ่มช่องทางการได้ตั๋วครู

คุรุสภา เล็งเพิ่มช่องทางการได้ตั๋วครู

คุรุสภา เล็งเพิ่มช่องทางการได้ตั๋วครู “ไพฑูรย์” ยันไม่อนุมัติให้สถาบันผลิตครูเพิ่มจำนวนรับในขณะนี้ หลังพบครูแห่เรียนป.บัณฑิต หวั่นซ้ำรอยไร้คุณภาพ เล็งหาช่องทางอื่นเพิ่มเพื่อช่วยดันคนมีคุณภาพเข้าสู่วิชาชีพครู (12 ส.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภาได้วางแนวทางช่วยเหลือให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะการอนุญาตให้สถาบันผลิตครูเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)ทางการศึกษา ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ออกให้ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 และหน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งรายชื่อมายังคุรุสภาแล้ว แต่ตกสำรวจ รวมถึงผู้มีรายชื่ออยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่คงค้างการนำเสนอต่อคุรุสภาอยู่และประสงค์จะเข้าเรียนป.บัณฑิต ให้สามารถเข้าศึกษาได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557เป็นต้นไป ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า จากการที่คุรุสภาได้ตรวจสอบความต้องการเข้าเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตในปีนี้ พบตัวเลขที่น่าตกใจว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่สถาบันผลิตครูที่มีอยู่จะรับได้ เช่น บางสถาบันรับได้120 คนแต่มีผู้สมัครมากถึง 400 คน หรือบางสถาบันรับได้ 180 คนแต่มีผู้สมัครมากถึง 600 … Continue reading

คุรุสภาไฟเขียว 8 สถาบัน เปิดสอบ ป.บัณฑิต

คุรุสภาไฟเขียว 8 สถาบัน เปิดสอบ ป.บัณฑิต

คุรุสภาไฟเขียว 8 สถาบัน เปิดสอบ ป.บัณฑิต บอร์ดคุรุสภามีมติเห็นชอบสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ปี 2557 ทำสัญญาเก็บค่าเรียนตลอดหลักสูตรภายในวงเงิน 35,000 บาท รับนักศึกษาได้ไม่เกิน 180 คนต่อปี และไม่เกิน 30 คนต่อห้อง วันนี้ (20 พ.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทางการศึกษา และจำนวนรับของสถาบันการศึกษา ดังนี้ สถาบันที่เปิดรับนักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) … Continue reading

ขอเงิน150 ล้านบาท ล้างหนี้ ม.อีสาน

ขอเงิน150 ล้านบาท ล้างหนี้ ม.อีสาน

ขอเงิน150 ล้านบาท ล้างหนี้ม.อีสาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุม มอส. ที่มี นายสมนึก พิมลเสถียร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธาน ว่า คณะกรรมการควบคุมฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของ นางจรรยา แสวงการ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มอส. พร้อมด้วย ดร.อัษฎางค์ แสวงการ อดีตอธิการบดี ที่ขอให้พิจารณายกเลิกการควบคุม ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 โดยมีมติให้ประธานคณะกรรมการควบคุมฯ สรุปรายละเอียดแผนการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายงานต่อนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ … Continue reading

แฉ14 มหาลัยฯ เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ

แฉ14 มหาลัยฯ เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ

แฉ14 ม.เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สกอ.เผยรายชื่อชัด พร้อมส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยรับทราบและแก้ปัญหาโดยด่วน   วันนี้(20 ก.ย.)รศ.นพ.กำจร   ตติยกวี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2552-2553 ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว  พร้อมแจ้งสถานที่ฝึกสอน และรายชื่ออาจารย์นิเทศมาให้สกอ.นั้น   จากการตรวสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีมหาวิทยาลัย 85 แห่ง  นิสิตนักศึกษาจำนวน  48,000 คน   ที่เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต  แต่ในจำนวนดังกล่าวมีถึง 14 แห่ง … Continue reading

มอส.จัดสอบประมวลความรู้ป.บัณฑิต

มอส.จัดสอบประมวลความรู้ป.บัณฑิต

มอส.จัดสอบประมวลความรู้ป.บัณฑิต<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุม มอส.มีความเห็นว่า นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 1,387 คน ส่วนใหญ่เรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งซึ่งสภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับรอง ประกอบกับการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ดังนั้น มอส.จึงได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ หรือสอบรวบยอด 9 มาตรฐานให้แก่นักศึกษา เพื่อนำผลสอบไปแสดงเป็นหลักฐาน ในการขอใบประกอบวิชาชีพครูต่อคุรุสภา โดยจะมีการสอบ 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สมัครวันที่ … Continue reading

นศ.ป.บัณฑิต บุกสกอ.ถามอนุมัติจบ

นศ.ป.บัณฑิต บุกสกอ.ถามอนุมัติจบ

นศ.ป.บัณฑิตทวงสกอ.เมื่อไหร่อนุมัติจบ <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  นักศึกษา ป.บัณฑิต มอส.บุก สกอ.ทวงถามเมื่อไหร่จะอนุมัติจบ “กำจร” ระบุยังทำไม่ได้ เพราะต้องให้ มอส.ยันยันหลักฐานครบถ้วนก่อน เบื้องต้นไว้หารืออีกครั้งในที่ประชุม คกก. ควบคุมฯ 8 ส.ค.นี้ ขณะที่ตัวแทนนักศึกษา ป.บัณฑิต มอส.บุกคุรุสภา-สกอ. ทวงถามความชัดเจนมติเยียวยาของบอร์ดคุรุสภา                  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ของมหาวิทยาลัยอีสานกว่า 30 คน เดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อสอบถามความชัดเจนกรณีที่ประชุมบอร์ดคุรุสภามีมติเยียวยานักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต … Continue reading

พบกรรมการคุรุสภาเอี่ยวปลอม ป.บัณฑิต

พบกรรมการคุรุสภาเอี่ยวปลอม ป.บัณฑิต

พบกรรมการคุรุสภาเอี่ยว ป.บัณฑิต<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบกรรมการคุรุสภา เข้ามีเอี่ยวกรณี ป.บัณฑิต เร่งสอบส่งผลให้เสมา 1   นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายบัณฑิต ศรีพุทธางกรู หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุรุสภาบางคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการซื้อขายใบ ป.บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีสาน ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่ามีกรรมการคุรุสภา และเจ้าหน้าที่คุรุสภามากกว่า  2 คน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ป.บัณฑิต  โดยอาจจะพิจารณาได้ว่ากรรมการคุรุสภาหรือหน้าที่คุรุสภาเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือจะผิดในเรื่องของจรรยาบรรณด้วยหรือไม่ ซึ่งต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอีกครั้ง  ทั้งนี้กรรมการคุรุสภาและเจ้าหน้าที่คุรุสภาที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีมูลความผิดจริงหรือไม่นั้น จะต้องให้นายชินวรณ์ … Continue reading

ครูพันธุ์ใหม่เริ่มช้าขอเทอม 2/54

ครูพันธุ์ใหม่เริ่มช้าขอเทอม 2/54

ครูพันธุ์ใหม่ช้าไปเริ่มเทอม2/54 <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  สมหวัง คาดสามารถเปิดรายชื่อสถาบันผลิตครูพันธุ์ใหม่ได้ภายใน 2 สัปดาห์ รับปีนี้ดำเนินโครงการล่าช้า จึงต้องเลื่อนไปเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 นร.ชั้น ม.6 หมดสิทธิเข้าเรียน ต้องให้เด็กสายครุศาสตร์ได้รับทุนแทน                 นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้รับทุนโครงการครูพันธุ์ใหม่ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ที่เตรียมผลิตครูพันธุ์ใหม่จำนวน 6,200 คน แบ่งเป็นหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี จำนวน 3,700 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) หรือหลักสูตร 4+1 ปี จำนวน … Continue reading

ศิษย์เก่า 3หมื่นเดือดร้อนส่อพัวพันซื้อวุฒิปลอม

ศิษย์เก่า 3หมื่นเดือดร้อนส่อพัวพันซื้อวุฒิปลอม

3หมื่นส่อเดือดร้อนพัวพันซื้อวุฒิปลอม<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   “ชินวรณ์” สั่ง สกอ.แจ้งความเอาผิดอดีตอธิการบดี ม.อีสาน และผู้เกี่ยวข้องฐานฉ้อโกงประชาชน ชี้ทำลายความมั่นคงทางการศึกษาของชาติ เลขาธิการคุรุสภา ไม่เอาผิดบัณฑิต 11 คน เล็งกันไว้เป็นพยาน ด้าน สกอ.ตะลึงข้อมูลมีนักศึกษาป.บัณฑิตกำลังเรียนกับศูนย์นอกที่ตั้งกว่า 3 หมื่นคน ส่อแววเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่ ส่วนกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดดร่วมวงตั้งกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ หวังไม่ให้มีการศึกษาเชิงพาณิชย์   ความคืบหน้ากรณีปัญหาวุฒิปลอม เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. ได้หารือร่วมกับนายอภิชาติ … Continue reading

3 นศ.ผวาหนัก เปิดปากรับซื้อวุฒิเก๊

3 นศ.ผวาหนัก เปิดปากรับซื้อวุฒิเก๊

3 นศ.ผวาหนัก เปิดปากซื้อวุฒิเก๊<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ‘สมศ.’เร่งตรวจศูนย์ฯเถื่อน ผิดสั่งถอนทันที   สารภาพซื้อป.บัณฑิต ม.อีสานจริง อีก 3 ราย ส่วนผู้ถูกถอนใบอนุญาตที่เหลือเริ่มทยอยรายงานตัว เลขาฯ คุรุสภา ลั่นไม่มารายงานตัวถือเป็นกลุ่มต้องสงสัย พร้อมให้ตร.ดำเนินคดี ด้าน กกอ. เตรียมลงพื้นที่ตรวจศูนย์บางบัวทอง เผยไม่เคยได้รับแจ้งจาก มอส. ด้าน สมศ. ระบุ มีวิธีตรวจสอบศูนย์ฯ เถื่อน หากพบโยงมหาลัย สั่งถอนใบรับรองทันที ขณะที่ มทร. ตะวันออก เตรียมแจ้งความผู้ให้ข่าวทำสถาบันเสียหาย … Continue reading

ศูนย์นอก ม.อีสาน ฝ่าฝืนยังรับนศ.ต่อเรียน6เดือน

ศูนย์นอก ม.อีสาน ฝ่าฝืนยังรับนศ.ต่อเรียน6เดือน

ศูนย์นอกม.อีสานฝ่าฝืนรับนักศึกษาคุรุสภาเอาผิดอาญา <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  แฉศูนย์นอกที่ตั้ง มอส. ฝ่าฝืนคำสั่งยังเดินหน้ารับนักศึกษาต่อ ชี้ป.ตรี จ่ายค่าเทอม 9 หมื่นเรียนครึ่งปี ด้านเลขาฯ คุรุสภา มั่นใจหลักฐานมัดตัวคนผิดได้แน่ แต่ขอปิดไว้ก่อนกลัวไก่ตื่น ขณะที่ชินวรณ์ เสนอ ครม. ตั้งกรรมการกลางตรวจสอบการซื้อขายปริญญาบัตรทั่วประเทศแล้ว   ความคืบหน้ากรณีการซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการหารือกับคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) ได้ข้อสรุปว่าจากเอกสารและข้อมูลที่คุรุสภามีอยู่ในขณะนี้สามารถมัดตัวผู้กระทำผิดได้จริงและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะดำเนินการทางกฎหมาย โดยจะนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อพิจารณาหาแนวทางและวิธีการ … Continue reading

ขยายอีก15วัน ป.บัณฑิตเรียนจริงมารายงานตัว

ขยายอีก15วัน ป.บัณฑิตเรียนจริงมารายงานตัว

ขยายอีก15วันบัณฑิตมอส.รายงานตัว<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   คุรุสภาขยายเวลารอบ 3 ให้บัณฑิต มอส.ที่เหลือมารายงานตัวอีก 15วัน “องค์กร” ระบุเช็กข้อมูลที่มารายงานตัว 90% เรียนจริง แต่เรียนที่ศูนย์นอกที่ตั้ง ส่วน ผอ.ศูนย์ฯ มอส.มารายงานตัวไม่ครบ ปัดไม่รู้ไม่เห็นซื้อขาย ป.บัณฑิต ชี้เตรียมเสนอ กมว.ให้ยกเลิกแทนเพิกถอนใบอนุญาตฯ เพราะหากเพิกถอนบัณฑิตกลุ่มนี้ไม่สามารถกลับมาขอใบอนุญาตครูได้ภายใน 5 ปี เผยเตรียมส่งผลสอบสอบให้ “ชินวรณ์-สกอ.-ดีเอสไอ” หวังช่วยดำเนินการสอบสวนได้เร็วขึ้น   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า … Continue reading

เตรียมเชือดคดีขายใบป.บัณฑิต

เตรียมเชือดคดีขายใบป.บัณฑิต

ลับดาบจ่อเชือดดำเนินคดีอาญาขายใบป.บัณฑิต<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   “เลขาธิการคุรุสภา” เตรียมเรียกผอ.ศูนย์นอกที่ตั้ง ม.อีสานเข้าชี้แจงข้อมูล เชื่อตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน ลั่นถ้าไม่มาถือว่าสมรู้ร่วมคิด ส่วนการดำเนินคดีอาญาคาดชัดเจน 9 พ.ค.นี้ ด้านประธานคณะกรรมการควบคุมฯยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย พร้อมปกป้องเด็กที่เรียนจริง แต่คนที่ จ่ายครบจบแน่ ต้องสกัดไม่ให้ได้เข้ามาเป็นครู     ความคืบหน้าในกรณีการซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยอีสาน 531 คนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และได้รับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไปแล้วมารายงานตัวระหว่างวันที่ 29เม.ย.-1 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ผลสรุปว่า มีบัณฑิตมารายงานตัวทั้งสิ้น … Continue reading

พบหลักฐานเด็ดซื้อขาย ป.บัณฑิต

พบหลักฐานเด็ดซื้อขาย ป.บัณฑิต

พบหลักฐานเด็ดซื้อขาย ป.บัณฑิต <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกพาดพิงว่าขายวุฒิการศึกษาปลอมในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) อ้างว่าได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่สำนักงาน กศน.อำเภอหลายแห่งนั้น เรื่องนี้ตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่ขอบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกมาก เพราะการฝึกปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น นักศึกษาจะต้องฝึกสอนทุกวัน ในขณะที่การจัดการศึกษาของ กศน. จะมีการพบกลุ่มเพียงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และครั้งละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดแล้ว เรื่องการซื้อขายวุฒิการศึกษาปลอมนั้น ผมอยากให้คุรุสภาทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏและดำเนินการกับคนที่กระทำผิดจนถึงที่สุดด้วย เลขาธิการ กศน.กล่าว    … Continue reading

บัณฑิตพัฒนศิลป์โวยเลิกป.บัณฑิต ปิดกั้นเด็กจบใหม่

บัณฑิตพัฒนศิลป์โวยเลิกป.บัณฑิต ปิดกั้นเด็กจบใหม่

โวยโละป.บัณฑิตปิดกั้นเด็กจบใหม่<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />     นายกมล สุวุฒโฑ อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติยกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และหลัก สูตรฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทำให้เด็กที่เรียนไม่สามารถขอใบอนุญาตประ กอบวิชาชีพ และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการจัดการเรียนการสอนของสบศ.และมหา วิทยาลัยทั่วประเทศ เนื่องจากเด็กที่เรียนจบในปริญญาตรีเกือบทุกคณะเข้าสู่การเป็นครูในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีต ศิลป์ทั้งไทยและสากลไม่ได้อีกต่อไป เหมือนปิดประตูตายไม่ให้โอกาสแก่เด็ก   “ผมได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว อยู่ระหว่างการร่างหลักสูตร คงไม่มีปัญหา เพราะเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรม การการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด คาดว่าจะสามารถจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปี 2554 และเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี 2555″ นายกมลกล่าว … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล