วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี2559 จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 50 คน คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง – มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด – เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง วันเปิดการศึกษา 8 สิงหาคม 2559 – ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม – ในกรณี เพศชาย … Continue reading

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับคนภายนอกเรียนประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับคนภายนอกเรียนประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้ จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 60 คน คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา 3 มิถุนายน 2556ป) ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในกรณี เพศชาย … Continue reading

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5) (Sutharak Health Care Training School) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 5 / 2552วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2552  (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที) 1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2) 2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 086-531-6530 หรือ 02-300-0747 3. สมัครจากเวปไซต์ของทางโรงเรียน www.sutharak.com 4. … Continue reading

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5) (Sutharak Health Care Training School) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 5 / 2552วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2552  (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที) 1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2) 2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 086-531-6530 หรือ 02-300-0747 3. สมัครจากเวปไซต์ของทางโรงเรียน www.sutharak.com 4. … Continue reading

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5) (Sutharak Health Care Training School) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 5 / 2552วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2552  (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที) 1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2) 2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 086-531-6530 หรือ 02-300-0747 3. สมัครจากเวปไซต์ของทางโรงเรียน www.sutharak.com 4. … Continue reading

เปิดรับสมัครเรียนต่อเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน

เปิดรับสมัครเรียนต่อเป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5) (Sutharak Health Care Training School) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 5 / 2552วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2552  (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที) 1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2) 2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 089-553-0559 หรือ 02-300-0747 3. สมัครจากเวปไซต์ของทางโรงเรียน www.sutharak.com 4. … Continue reading

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5) (Sutharak Health Care Training School) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 5 / 2552วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2552 (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที) 1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2) 2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 089-553-0559 หรือ 02-300-0747 3. สมัครจากเวปไซต์ของทางโรงเรียน www.sutharak.com 4. … Continue reading

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5)

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/5) (Sutharak Health Care Training School) กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล รุ่นที่ 5 / 2552วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2552  (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที) 1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2) 2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 089-553-0559 หรือ 02-300-0747 3. สมัครจากเวปไซต์ของทางโรงเรียน www.sutharak.com 4. … Continue reading

เปิดรับสมัครเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล

เปิดรับสมัครเรียนต่อผู้ช่วยการพยาบาล

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนผู้ช่วยการพยาบาล (เรียน 6 เดือนทำงานได้ทันที)1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2)2. สอบถามรายได้ที่เบอร์ 086-318-0985 , 089-553-0559 หรือ 02-300-07473. สมัครจากเวบไซต์ของทางโรงเรียน http://www.sutharak.com 4. ชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันทีคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 – 35 ปี 2. พื้นความรู้ ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า … Continue reading

งานราชการ ร.พ.รามัน รับไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรี

งานราชการ ร.พ.รามัน รับไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรี

ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร(1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา(2) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา(3) ตำแหน่ง นักวิชาการสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา(4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา(5) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล