เข้าประชาคมอาเซียน ‘ต้องรู้เขา รู้เรา’

เข้าประชาคมอาเซียน ‘ต้องรู้เขา รู้เรา’

การเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อให้ภูมิภาคนี้เกิดวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งด้าน ความมั่นคง เศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและบุคลากร ซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสาร ค้าขาย ลงทุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ เกิดขึ้นตามมา จึงนับเป็นความสำคัญยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านให้เกิด ขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากร เพราะเมื่อเกิดการเชื่อมโยงของประชาชนสะดวกขึ้นย่อมส่งผลทั้งทางบวกและลบใน การดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศชาติตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จากช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่นานนี้ดูเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความ สำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้จะไปโทษประชาชนว่าไม่ใส่ใจก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะจากช่วงเวลา ที่ผ่านมาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ค่อยพูดถึงการพัฒนาบุคลากรของชาติให้ มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดคุณภาพพร้อมรับประชาคมสังคมอาเซียนที่ว่านี้มากนัก เพราะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนก็จะมุ่งไปที่ ประชาคมเศรษฐกิจ และเป็นเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าการอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศ ประชาชนเลยอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับตนเองแต่เป็นการเอื้อให้คนรวย เกิดความร่ำรวยมากขึ้น ส่วนผู้คนระดับรากหญ้าก็ยังจนอยู่เช่นเดิม ถึงแม้หน่วยงานจัดการศึกษาจะเคยมีนโยบายอยู่บ้าง แต่ก็ขาดความชัดเจนในเป้าหมายและวิธีการที่จะทำให้เด็กซึ่งเป็นผู้ได้รับผล กระทบโดยตรงในอนาคต ได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการเรื่องนี้เป็นเหมือนกิจกรรมหนึ่งจากจำนวน กิจกรรมมากมายที่ถูกหน่วยเหนือส่งมาให้ทำในแต่ละปี การสอนจึงเน้นหนักไปทางเนื้อหาและการแสดงออกทางสัญลักษณ์ ซึ่งไม่ใช่แก่นแท้ที่จะทำให้ผู้เรียน รู้เขา … Continue reading

ผู้นําประเทศอาเซียน 10 ชาติ … รู้กันไหม มีใครบ้าง?

ผู้นําประเทศอาเซียน 10 ชาติ … รู้กันไหม มีใครบ้าง?

เมื่อเอ่ยถึง “ประชาคมอาเซียน” ทุกคนทราบดีว่า เป็นการรวมกลุ่มกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งผู้นำทั้ง 10 ชาตินี้ อยู่ในฐานะ “ผู้นำประเทศอาเซียน” ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันจนนำไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” ว่าแต่…นอกจากประเทศไทยแล้ว เพื่อน ๆ พอจะทราบกันไหมว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการปกครองในรูปแบบไหน ใครเป็นประมุข หรือผู้ปกครองประเทศอาเซียนบ้าง ถ้ายังจำได้ไม่หมดทุกคน ก็ตามมารู้จักกับ “ผู้นำประเทศอาเซียน” ทั้ง 10 ประเทศกันให้มากขึ้นเลย (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555) 1. เนการาบรูไนดารุสซาลาม … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล