มทร.ธัญบุรีจัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เล็งซื้อข้าว 1 ตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์

มทร.ธัญบุรีจัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เล็งซื้อข้าว 1 ตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์

มทร.ธัญบุรีจัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เล็งซื้อข้าว 1 ตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 704 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรของชาวนา จำนวน 81 ทุน ซึ่งในภาวะการณ์เช่นนี้ การจัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือลูกชาวนาเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาที่แต่ละคณะได้ดำเนินการจัดสรรให้กับนักศึกษาอีก ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 200 ทุน เชื่อว่าทุนที่มอบให้ทั้งหมดนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง “ทุนของมหาวิทยาลัย จะเป็นทุนที่ให้ตลอดจนจบการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนทุกปี เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบความประพฤติ สอบถามสารทุกข์สุกดิบ และการเรียนของเด็กไปในตัวด้วย” อธิการบดี … Continue reading

มทร.ธัญบุรี เปิดรับย้อมผ้าสีดำฟรี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับย้อมผ้าสีดำฟรี

มทร.ธัญบุรี เปิดรับย้อมผ้าสีดำฟรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีเสื้อผ้าเก่าต้องการย้อมให้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นสีดำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน เนื่องจากทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสีสิ่งทอ เปิดสอนทางด้านนี้ (ฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอ) จึงทำหน้าที่รับผิดชอบจุดบริการการย้อมผ้า ทั้งนี้ ฝากถึงประชาชนที่ต้องการซื้อสีมาย้อมผ้าเอง ควรระวังน้ำย้อมผ้าที่ใช้เสร็จ ห้ามเทลงสู่แม่น้ำ เนื่องจากจะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม แนะนำให้ส่งย้อมตามศูนย์รับบริการที่เปิดย้อมผ้าที่ทางภาครัฐเปิด เนื่องจากมีบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่นเดียวกับทางจุดบริการของ มทร.ธัญบุรี ที่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการที่จุดรับบริการสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย สามารถนำผ้ามาได้ที่สาขาวิชา ขั้นต้นทางสาขาวิชาจะคัดแยกเนื้อหาที่ประชาชนนำมาให้ย้อม เนื่องจากเสื้อผ้าโดยทั่วไปในท้องตลาดจะมีเสื้อผ้าที่เป็นเส้นใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ต้องมีการแยกประเภทของผ้าออกจากกัน จากนั้นจึงนำมาย้อมสีตามกระบวนการย้อมที่เหมาะสม โดยจะย้อมเป็นล็อตๆ ให้กับประชาชนที่สนใจรับบริการ … Continue reading

เด็กธัญบุรีเจ๋งกวาดรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์

เด็กธัญบุรีเจ๋งกวาดรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์

เด็กธัญบุรีเจ๋งกวาดรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คว้า3 รางวัลในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่าด่านผลงานเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วไทยกว่า75 ทีม ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่า75 ทีม และคัดเลือกเหลือ 50 … Continue reading

มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มปีการศึกษา 60

มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มปีการศึกษา 60

มทร.ธัญบุรี-พระนคร เปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มปีการศึกษา 60 มติ สภา มทร.ธัญบุรี-พระนคร กลับไปเปิดเทอมช่วงเวลาเดิม เริ่มปี 2560 ชี้ เปิด-ปิดตามอาเซียนข้อเสียเพียบ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยปีการศึกษา2560 เลิกรับนักศึกษาผ่านแอดมิชชัน แต่รับโคตาเพิ่มแทน วันนี้(31 ส.ค.)รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนระบบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของนักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลว่า เพราะหลายประเทศในอาเซียนไม่ได้เปิด-ปิดภาคเรียนช่วงเวลาเดียวกัน และระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยก็ไม่มีการขยับการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน ทำให้เกิดช่องว่างของเวลาหลังจากที่เด็กจบ ม.6 แล้วหลายเดือน ดังนั้นถ้าไม่สามารถปรับให้การเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศได้ก็ควรกลับไปเป็นแบบเดิม และขณะนี้ มทร.ธัญบุรี … Continue reading

มื้อกลางวันที่ไม่มีวันลืมของ “นักศึกษาเชื้อสายกะเหรี่ยง” มทร.ธัญบุรี

มื้อกลางวันที่ไม่มีวันลืมของ “นักศึกษาเชื้อสายกะเหรี่ยง” มทร.ธัญบุรี

มื้อกลางวันที่ไม่มีวันลืมของ “นักศึกษาเชื้อสายกะเหรี่ยง” มทร.ธัญบุรี เรื่อง…อินทรชัย พาณิชกุล / ศศิธร จำปาเทศ ภาพถ่ายนักศึกษาชายหญิงนั่งก้มหน้าก้มตากินข้าวราดแกงในโรงอาหารอาจไม่ใช่เรื่องแปลก ถือเป็นฉากชีวิตที่พบเห็นได้ทั่วไปในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ที่ไม่ธรรมดาก็เพราะภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลพร้อมระบุว่า เด็กทั้ง 7 คนนี้เป็นชาวเขาจากจ.เชียงใหม่มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกคนล้วนยากจน ไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ครอบครัวก็ไม่มีเงินส่งให้ และที่น่าตกใจกว่านั้นคือ ข้าวราดแกงจานเล็กๆที่กินอยู่นั้นเป็นมื้อกลางวันมื้อแรกที่พวกเขาได้ลิ้มรสในรอบสองเดือนเต็มๆ ภาพถ่ายที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล “อาจารย์ทำยังไงคะเวลาหิว?” ข้อความแปลกๆที่เด้งขึ้นในเฟซบุ๊ก สร้างความงุนงงให้แก่ ดร.กุลชาติ จันทร์เพ็ญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นอย่างยิ่ง หลังมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกรายการเจาะใจ รวมทั้งพ็อคเกตบุ๊กชีวประวัติตัวเองอย่าง “ดอกเตอร์จากกองขยะ” ว่าด้วยเรื่องราวการต่อสู้ในวัยเยาว์ของเด็กเหลือขอ ครอบครัวแตกแยก ต้องเร่ร่อนลักขโมยและขอทานประทังชีวิต ก่อนจะได้รับแรงผลักดันจากแม่ให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ควบคู่การเก็บขยะขายหารายได้เสริม จนท้ายที่สุดสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นแบบให้แก่คนอื่นๆได้ ทุกๆวันมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาจากเขาไม่ขาดสาย แต่กับคำถามสั้นๆคำถามนี้ … Continue reading

มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จ

มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จ

มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จ มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จ ตั้งปิด-เปิดไฟ และเช็กค่าใช้ผ่านมือถือได้ ป้องกันความบกพร่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ผู้สื่อข่าวรายการพระราม 9 ข่าวเช้า ทางช่อง 9 รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ได้ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จ ซึ่งสามารถตั้งปิดเปิดไฟ และเช็กค่าใช้ผ่านมือถือได้ โดยทางรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยว่า สาเหตุที่มีการประดิษฐ์กล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ เนื่องจากปัจจุบันมีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมากมาย ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีผู้สังเวยชีวิตแล้ว 1,500 คน จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร และมีมูลค่าความเสียหายถึง … Continue reading

มทร.ธัญบุรี ปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 กลุ่ม มทร.

มทร.ธัญบุรี ปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 กลุ่ม มทร.

มทร.ธัญบุรี ปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 กลุ่ม มทร. อธิการ มทร.ธัญบุรี เผยผลจัดอันดับมหา’ลัย พบ มทร.ธัญบุรี อันดับพุ่งทุกกลุ่มประเภท ขึ้นแท่น อันดับ 1 กลุ่ม มทร. ตั้งเป้าอีก 2 ปี ติด1 ใน 3 กลุ่มมหา’ลัยด้านวิทย์ (7 ส.ค.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics Ranking ซึ่งประกาศผลเมื่อเดือน ก.ค.2557 ที่ผ่านมา พบว่า มทร.ธัญบุรี มีการขยับอันดับขึ้นเป็นอันดับ … Continue reading

โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย หลักสูตรเทียบโอน (มทร.ธัญบุรี)

โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย หลักสูตรเทียบโอน (มทร.ธัญบุรี)

โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย หลักสูตรเทียบโอน (มทร.ธัญบุรี)       ขอประขาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ ปวส. โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย Tutormulti – เทียบโอน 57  เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังจะจบระดับ ปวส. และศึกษาจบระดับ ปวส. ที่มีความสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการติวเพื่อสอบเข้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรเทียบโอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานรุ่นพี่มัลติเทียบโอน ซึ่งจะเปิดติวในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 17.00 น. (รอบแรก) นะครับ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีรุ่นพี่ติดต่อกลับไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้นะครับ โดยการสมัครจะสมัครผ่านแฟนเพจ Tutormulti – … Continue reading

สาขาอาหารและโภชนา มทร.ธัญบุรีเนื้อหอม เด็กแห่เรียน

สาขาอาหารและโภชนา มทร.ธัญบุรีเนื้อหอม เด็กแห่เรียน

สาขาอาหารและโภชนา มทร.ธัญบุรีเนื้อหอม เด็กแห่เรียน,สาขาอาหารและโภชนา,มทร.ธัญบุรี,เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,เด็กแห่เรียน สาขาอาหารและโภชนา Continue reading

บรรยากาศ OPEN HOUSE ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรยากาศ OPEN HOUSE ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรยากาศ OPEN HOUSE ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านราชมงคล 18-20 มกราคม 2556 เปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมทั่วประเทศได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยในงานจะมีการโชว์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อบรมทางวิชาการ ถนนสายวิชาการประชาคมอาเซียน การแข่งขันวิชาการ พบปะผู้ปกครองนักศึกษา คืนสู้เหย้า ไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ !!   ที่มา : EDUZONES

เด็กไทยเจ๋ง! 4นศ.มทร.ธัญบุรี คว้าแชมป์ “แกะสลักหิมะนานาชาติ”

เด็กไทยเจ๋ง! 4นศ.มทร.ธัญบุรี คว้าแชมป์ “แกะสลักหิมะนานาชาติ”

เด็กไทยเจ๋ง! 4นศ.มทร.ธัญบุรี คว้าแชมป์ “แกะสลักหิมะนานาชาติ“ นักศึกษาสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะ ในงานแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “Heartbeat of The Snow” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 58 ทีมจาก 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน อังกฤษ ยูเครน ฮ่องกง รัสเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย   สำหรับนักศึกษาที่ไปคว้ารางวัลดังกล่าวได้แก่ นายจักรกฤษ … Continue reading

มทร.ธัญบุรี เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ

มทร.ธัญบุรี เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ

มทร.ธัญบุรี เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ เนื่องจากวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดบ้านจัดกิจกรรมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ณ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดงาน “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 ม.ค. ณ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก … Continue reading

หลังคาดินเผาลดร้อน ฝีมือนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

หลังคาดินเผาลดร้อน ฝีมือนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

หลังคาดินเผาลดร้อน ฝีมือนักวิจัย มทร.ธัญบุรี   เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นางสมพิศ ตันตวรนาท, นายประชุม คำพุฒ,ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร,นายธวัชชัย อริยะสุทธิ และนางสาวเดือนเต็ม ทิมายงค์ ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง สามารถลดความร้อนในอาคารได้เป็นอย่างดี นักวิจัยเจ้าของผลงานเปิดเผยว่า การออกแบบ ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง เกิดจากแนวความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของผิวหน้า กระเบื้องหลังคาดินเผา ให้สามารถเก็บกักน้ำค้างได้ดีในตอนกลางคืน และสามารถระเหยเมื่อถูกแสงแดดในตอน กลางวัน ทำให้ภายใต้หลังคามีความเย็น ส่งผลให้ภายในอาคารที่พักอาศัยไม่ร้อน โดยทำการออกแบบให้พื้นผิว หน้ามีลักษณะเป็นบ่อบุ๋มลงไป หรือเป็นปุ่มนูนขึ้นมา หรือเป็นสันนูนตามขวาง กำหนดให้มีความห่างของแต่ละจุด ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้แผ่นกระเบื้องหลังคารับแรงได้น้อยลง โดยหลังคาดินเผานูนต่ำ-นูนสูง ที่ทำการ ออกแบบ … Continue reading

รับตรง ร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง

รับตรง ร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง

รับตรง ร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง       มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.รัตนโกสินทร์       ปีการศึกษา 2556 (รับ 4,621 คน)  *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย *** สาขาและจำนวนที่เปิดรับ >> มทร.ธัญบุรี >> มทร.กรุงเทพฯ >> มทร.รัตนโกสินทร์ คุณสมบัติผู้สมัครและและสาขา >> มทร.ธัญบุรี >> มทร.กรุงเทพฯ >> มทร.รัตนโกสินทร์ ตารางสอบ >> มทร.ธัญบุรี >> มทร.กรุงเทพฯ >> มทร.รัตนโกสินทร์ … Continue reading

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี เปิดระบบ 1 ธ.ค.นี้

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี เปิดระบบ 1 ธ.ค.นี้

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี เปิดระบบ 1 ธ.ค.นี้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (สอบตรง) มหาวิทยาลัยฯ แล้ว… โดยเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดการเปิดรับจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาฯ 02-5493613-5   ที่มา : … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล