รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 2 มกราคม 2560 รับตรง คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 329 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง 60 โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับตรง 60 โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับตรง 60 โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับตรง 60 โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร : ไม่เกินวันที่31 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบข้อเขียน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน : วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี2559 จำนวนรับ 115 ที่นั่ง ปี2560 120 ที่นั่ง รับตรงนี้ตัดสิทธิ์ระบบแอดมิชชั่นนะครับ   คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 และสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนรับ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง 60 ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 2.มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 76 คน >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >*โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด > 204 คน … Continue reading

เก่งมาก! ริท เดอะสตาร์ คว้าเกรดเอวิชาแพทย์ 12 หน่วยกิต

เก่งมาก! ริท เดอะสตาร์ คว้าเกรดเอวิชาแพทย์ 12 หน่วยกิต

เก่งมาก! ริท เดอะสตาร์ คว้าเกรดเอวิชาแพทย์ 12 หน่วยกิต เป็นไอดอลทางการศึกษาของวัยทีน อีก 1 คน ริท เดอะสตาร์ ที่ถึงแม้จะเรียนวิชาแพทย์ที่ยากมากๆ ก็ยังตั้งใจเรียนได้เป็นอย่างดี จนคว้าเกรดเอ ทั้ง 12 หน่วยกิตมาได้สมใจ เห็นแบบนี้แล้วน้องๆ ทุกคนตั้งใจ ขยันกับการเรียนกันต่อนะคะ ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช การศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เรียนเป็นปีที่ 6 แล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นคุณหมออย่างเต็มตัว เพื่อทำหน้าที่รักษาคนไข้ ภาพผลการเรียนในภาคการเรียนที่ 1/2559 วิชา Integrated Clinical Skills for Emergency Medicine … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด รอบแรก 300 คน >10 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 >รับทั่วประเทศ เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >ยื่นผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ >สอบข้อเขียน >สอบสัมภาษณ์   ขั้นตอนการรับสมัคร     ตารางสอบรอบที่ 2 … Continue reading

รับตรง 60  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ >สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ >สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม >สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-กีฎวิทยา >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-วิทยาโรคพืช >สาขาวิชาเกษตร-ปฐพีศาสตร์ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-พืชสวน >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-พืชไร่ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์การเกษตร >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-การประมง คณะวิทยาศาสตร์ >สาขาวิชาชีววิทยา >สาขาวิชาเคมี >สาขาวิชาคณิตศาสตร์ >สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ >สาขาวิชาฟิสิกส์ >สาขาวิชาสถิติ >สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >สาขาวิชาจุลชีววิทยา … Continue reading

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 71 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 71 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 71 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) จำนวน 11 อัตรา – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา – ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา – ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา – ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ … Continue reading

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. 2559 – 11 เม.ย. 2559   ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

รับ 80 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับ 80 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รับ 80 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำแหน่งเลขที่ 3973 – 4052 จำนวน 80 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีวุฒิระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – อายุ 22 – 50 ปี – เพศชายสูง 160 ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า … Continue reading

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี(ทุกสาขา) ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ

ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ

ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ ภาพ: kku.ac.th (15 ต.ค.58) นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากการสอบถามกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการยื่นจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยไทย ปรากฏว่า มข.ยื่นจดสิทธิบัตรมากเป็นอันดับ 1 โดยยื่น 737 ฉบับ รองลงมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 713 ฉบับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 514 ฉบับ มหาวิทยาลัยมหิดล 510 ฉบับ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 373 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า มข.ให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานวิจัยของบุคลากร นอกจากนี้ ในปี … Continue reading

ประวัติดาราวัยรุ่นจิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์

ประวัติดาราวัยรุ่นจิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์

ประวัติดาราวัยรุ่นจิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์   จิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย หรือที่ทุกคนรู้จักเธอ จิ๋วจิ๋ว VRZO เป็นแฟนของ จอร์จ (ตอนนี้ทั้งคู่เป็นอดีตสมาชิก VRZO แล้ว) ด้วยความที่เธอหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารัก ทำให้หลายคนติดตามเธอไม่ว่าจะเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นต้น จนกลายมาเป็นหนึ่งสาวเน็ตไอดอล มีคนฟอลโล่อินสตาแกรมกว่าครึ่งล้านคนเลยทีเดียว นอกจากนี้เธอก็มีงานพิธีกร โฆษณา และล่าสุดกับการเล่นละคร “ผู้กองยอดรัก” รับบทเป็น กระรอก ตะหาก .. เอาหล่ะเราไปทำความรู้จักเธอกันหน่อยดีกว่า ^^ จิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย สาวสวยอุดรธานี เชื้อชาติเวียตนาม เห็นหน้าเด็กแบบนี้ปัจจุบันเธออายุ 27 ปีแล้วนะ >,< เป็นที่รู้จักจากรายการวัยรุ่นที่ฮิตมากๆ ในอดีตอย่าง … Continue reading

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต… เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล