แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

  ขอแจ้งให้น้องๆ และผู้ปกครองบัณฑิตทราบ ถึงกำหนดการรับปริญญาที่มีประกาศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 ให้เลื่อนขึ้นมาไวขึ้นจากเดิมวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2559 แจ้งเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558   โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุราชกุมาร จะทรงเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2558  ในวันที่  12 – 13 พฤศจิกายน  2559 ในภาคเช้าและ ภาคบ่าย โดยภาคเช้า เวลา 16.00 น. และภาคบ่าย เวลา 19.00 น. ณ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 หรือ สมัครไปรษณีย์ :วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังเลขที่สอบ : วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 15 มกราคม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันนี้ – 9 ธันวาคม 2559 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ : วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 8 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 20 มกราคม2559 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 18 มกราคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 21 มกราคม 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 22 มกราคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติ อายุไม่เกิน 28 ปี บริบรูณ์ สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตกำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ต้องสำเร็จการศึกษาในสายวิทย์-คณิตเท่านั้น สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL score หรือ TU-GET รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ … Continue reading

ภาพนศ.ธรรมศาสตร์แต่งชุดธรรมดาไปเรียน ถูกทวิตชื่นชมนับหมื่นครั้ง

ภาพนศ.ธรรมศาสตร์แต่งชุดธรรมดาไปเรียน ถูกทวิตชื่นชมนับหมื่นครั้ง

ภาพนศ.ธรรมศาสตร์แต่งชุดธรรมดาไปเรียน ถูกทวิตชื่นชมนับหมื่นครั้ง มีการทวิตภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @atdadvei7 ส่งต่อกันเป็นจำนวนนับหมื่นครั้ง โดยเป็นภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังเรียนในห้องเรียนเต็มห้องโดยส่วนใหญ่ไม่ได้สวมชุดนักศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ดังกล่าว เขียนข้อความระบุว่า“ที่ธรรมศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า การแต่งตัวอย่างไรมาเรียน ไม่มีผลกับสาระการศึกษา การรับรู้ ความตั้งใจเรียน หรือเกรดเฉลี่ย”ทั้งนี้ การ”ไม่บังคับ” แปลว่า คุณชอบแต่งชุดนักศึกษาก็ยังสามารถแต่งได้ตามสะดวก แต่ธรรมศาสตร์ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องแต่ง ธรรมศาสตร์ให้คุณมีสิทธิเลือก ฉะนั้น คนที่ชอบแต่งชุดนักศึกษาก็ไม่ต้องเดือดร้อน คุณสามารถแต่งชุดนักศึกษาได้ตามต้องการ ธรรมศาสตร์ไม่ได้ห้ามแต่งชุดนักศึกษา ผู้ใช้ทวิตเตอร์ดังกล่าวระบุอีกว่า“การควบคุมคนแม้แต่ในเรื่องส่วนตัว เช่น ต้องแต่งตัวยังไง ต้องตัดผมทรงอะไร มันเป็นการปลูกฝังให้คนยอมรับอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไข”พอโตมา ก็เชื่องเชื่อคำสั่งตามอำเภอใจผู้มีอำนาจว่าคือกฎหมาย เพราะตั้งแต่เด็ก ก็ถูกฝึกให้เชื่อคำฟังสั่งที่ไม่มีเหตุผลมาตลอดอยู่แล้ว” หลังภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงโซเชียล เพียงไม่นาน มีผู้เข้ามารีทวิตหรือแชร์ภาพดังกล่าวต่อแล้วนับ 10,000 ครั้ง โดยส่วนใหญ่ชื่นชมและเห็นว่า เครื่องแบบนักศึกษา ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาความรู้ ขณะที่ก็ยังมีบางส่วนเห็นว่า ชุดนักศึกษามีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้มองดูมีความเป็นระเบียบ ทั้งนี้ในวงการการศึกษาไทย … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต รอบแรก:วันที่26 สิงหาคม -10 กันยายน 2559 รอบสอง:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2559   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร แบบที่1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต ทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ   … Continue reading

กรี๊ด!!อ.รัฐศาสตร์ มธ. พานศ.เซลฟี่ชูนิ้วกลาง ประท้วงแอร์เสีย!?

กรี๊ด!!อ.รัฐศาสตร์ มธ. พานศ.เซลฟี่ชูนิ้วกลาง ประท้วงแอร์เสีย!?

กรี๊ด!!อ.รัฐศาสตร์ มธ. พานศ.เซลฟี่ชูนิ้วกลาง ประท้วงแอร์เสีย!? เป็นอีกหนึ่งกระแสในโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตกำลังวิพากษ์วิจารณ์ ถึงพฤติกรรมของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนหนึ่ง ที่ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายเซลฟี่ตนเองพร้อมนักศึกษาในห้องเรียน ที่กำลังชูนิ้วกลางประท้วงแอร์ในห้องเรียนเสีย และโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยอาจารย์คนดังกล่าว ระบุว่า”เด็กๆ กับผมฝากของให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับ ช่วยกรุณาซ่อมแอร์ที่ SC ด้วย หรือไม่ก็เปลี่ยนห้องให้ด้วยครับ ค่าเทอมเก็บครบ เงินเดือนผมเท่าเดิม สอนและเรียน 3 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 34 องศา คนเป็นร้อย ไม่สนุกนะครับ” ทันทีที่มีการเผยแพร่ภาพนี้ออกไป บรรดาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ส่วนมากเห็นว่าการกระทำนี้ไม่เหมาะสมที่อาจารย์กับลูกศิษย์จะมาชูนิ้วกลางประท้วงในเรื่องนี้ ขณะที่หลายคนเห็นว่าเป็นสิทธิของอาจารย์และนักศึกษาที่จะทำได้ Cr.khaosod ที่มา : teenee รับตรง 60 , gat pat … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ 1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.สระบุรี จํานวน 30 คน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จํานวน 15 คน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.พุทธโสธร จํานวน 30 คน จำนวนรับทั้งหมด 105 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ 1. กลุ่มวิศวกรรม มี 5 สาขา >วิศวกรรมโยธา >วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร >วิศวกรรมเคมี >วิศวกรรมเครื่องกล >วิศวกรรมอุตสาหการ 2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. เทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4. กลุ่มการจัดการ มี 2 สาขา >เทคโนโลยีการจัดการ >การจัดการวิศวกรรม (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตเท่านั้น) … Continue reading

รับตรง 60 ธรรมศาสตร์ โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์

รับตรง 60 ธรรมศาสตร์ โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์

รับตรง 60 ธรรมศาสตร์ โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 จำนวนรับ  20 คน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร จดหมายรับรองเสนอรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียน 1 ฉบับ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาใบรายงานการศึกษา 1 ชุด สำเนาใบเทียบวุฒิ หรือใบรับพิจารณาวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนานาชาติ … Continue reading

เชื่อมหา’ลัยไม่หวังกำไรจากรับตรง

เชื่อมหา’ลัยไม่หวังกำไรจากรับตรง

เชื่อมหา’ลัยไม่หวังกำไรจากรับตรง สกอ. เร่งเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยไหนบ้างรับตรง เหมือน TU STAR เตรียมเชิญมาคุยร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการ ขณะที่ “อธิการบดี มข.” ยืนยันไม่เปิดรับตรงเหมือน มธ. ค่าสมัครก็ไม่มาก ถ้ายากจนก็ไม่เก็บ เชื่อ มหา’ลัยไม่หวังกำไรจากรับตรง (11 ก.ค.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบรับตรง ที่ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย และเปิดให้สอบปีละหลายครั้ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านการสอบ TU STAR (TU Standardized Test … Continue reading

สกาย วันแรกพบมธ. ใสเว่อร์ !

สกาย วันแรกพบมธ. ใสเว่อร์ !

สกาย วันแรกพบมธ. ใสเว่อร์ ! นักแสดงวัยรุ่นอย่าง’สกาย วงศ์รวี นทีธร’ ร่วมวันแรกพบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ชีวิตนักศึกษาแล้ว ซึ่งหนุ่มสกายศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราไปดูภาพของ เฟรชชี่ อย่างหนุ่มสกายกันเล้ยย ที่มา : teenee ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ต้าเหนิงฮฮร์โมน ศิษย์เก่ารร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ไม่ลืมกลับไปร่วมไหว้ครู

ต้าเหนิงฮฮร์โมน ศิษย์เก่ารร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ไม่ลืมกลับไปร่วมไหว้ครู

ต้าเหนิงฮฮร์โมน ศิษย์เก่ารร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด ไม่ลืมกลับไปร่วมไหว้ครู ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง หรือ ต้าเหนิง ฮฮร์โมน หลังจากเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึษาที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ และโด่งดังจากการเป็นนักแสดงวัยรุ่น ล่าสุดเธอได้มีโอกาสออกรายการรถโรงเรียน High School Reunion จึงได้กลับไปโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด และเนื่องในเดือนมิถุนายน วันไหว้ครู สาวต้าเหนิงของเราก็ไม่ลืมถือพานพุ่มขนาดใหญ่ พร้อมขอใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งร่วมงานพิธีวันไหว้ครู เป็นภาพที่น่ารักมากๆ   เครดิตภาพบรรยากาศจากเพจ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด – Strisuksa Roi-Et School ที่มา :  mthai ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat … Continue reading

ฮือฮา! น.ศ.มธ.ไม่จบตามเกณฑ์ทุกคณะ

ฮือฮา! น.ศ.มธ.ไม่จบตามเกณฑ์ทุกคณะ

ฮือฮา! น.ศ.มธ.ไม่จบตามเกณฑ์ทุกคณะ “วิทย์-วิศวะ”มากสุดเหตุ “เรียนไม่ไหว-เลือกเผื่อ” นายธีร์ เจียศิริพงศ์กุล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มธ.พบข้อมูลผู้ไม่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ในทุกโครงการ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษาที่ยังไม่จบ 62 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 53 คน คณะรัฐศาสตร์ 15 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 44 คน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 34 คน คณะศิลปศาสตร์ 93 คน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 21 คน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล