ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5

ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5

  โอกาสสำคัญในการสมัครค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ครั้งที่ 5 ใครที่อยากเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอยากรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น ไม่ควรพลาดเป็นอันขาด กับค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ทำยังไงถึงจะได้เข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์? เข้ามาแล้วเรียนหนักมั้ย? ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งท่าพระจันทร์ และรังสิตเป็นอย่างไร? ธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการเมืองตลอดเวลาเลยหรือไม่? มาร่วมหาคำตอบและร่วมสัมผัสชีวิตชาวธรรมศาสตร์ได้ใน “ค่ายเตรียมธรรมศาสตร์ ครั้งที่5″ ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อน้องๆชั้นม.ปลายที่มีความสนใจจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคณะใด โครงการใดก็ตาม ทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์และรังสิต น้องๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่แฝงไปด้วยทั้งทางวิชาการ การใช้ความคิด และการอยู่ร่วมกันในสังคมรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อที่น้องๆจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิต และยังเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยน้องๆจะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืนในวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 ธันวาคม … Continue reading

ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงโดยม.ธรรมศาสตร์ ทุนเรียนฟรี

ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงโดยม.ธรรมศาสตร์ ทุนเรียนฟรี

  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 9 สาขาวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ทำการเปิดรับนักศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม มีทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 4 ปี ให้แก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ -ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) … Continue reading

รับตรง 57 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์,การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, นานาชาติ, ปริญญาตรีควบปริญญาโท, ม.ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รับตรง 57, รับตรง57, สถาปัตย์ฯ, หลักสูตรการออกแบบพํฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต, โครงการรับตรง, โครงการรับตรง 57 Continue reading

SIIT พร้อมเปิดบ้าน TU Open House 2013

SIIT พร้อมเปิดบ้าน TU Open House 2013

SIIT พร้อมเปิดบ้าน TU Open House 2013, Open House, Open House 2013, Open House 2557, Open House 57, TU Open House, TU Open House 2013, TU Open House 57, กิจกรรมวัยทีน, ข่าวการศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี Continue reading

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนการรับ คุณสมบัติ แต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) เกณฑ์การคัดเลือก 1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด 2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดการ รับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 11 … Continue reading

รับตรง 57 หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง สาขากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร     >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (Facebook : การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กำหนดการรับเข้าศึกษา      จำนวนที่รับเข้าศึกษา  รายละเอียดเบื้องต้น >> คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี เปิด #รับตรง ใน โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 >> กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร คือ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 >> รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ,เด็กซิ่ล และวุฒิเทียบเท่า   >> ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก … Continue reading

รับตรง 57 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง ทุน โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557       กำหนดการรับสมัคร    รายละเอียดการรับสมัคร     ขั้นตอนการสมัคร    สาขาต่างๆของโครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร >> Website : โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ข้อมูลที่ออกมาแล้ว คือ กำหนดการรับสมัครและโครงการที่เปิดรับสมัคร โดยการเปิดเผยของ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านเพจ การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเต็ม!!! รับนักศึกษาผ่านโครงการรับตรงต่างๆ ถึง 11 โครงการ ดังต่อไปนี้   ในส่วนของกำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครในช่วง 11 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2556 (ยกเว้น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ … Continue reading

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. จัดงานสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. จัดงานสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6

ศูนย์อาเซียนศึกษาม.ธรรมศาสตร์จะจัดงานสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน 2015” วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นประธานในงานสัมมนา “TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน 2015” เพื่อติดตามและรับรู้ถึงความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยากร ดร.วิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชลิดา … Continue reading

กิจกรรม งานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 ม.ธรรมศาสตร์

กิจกรรม งานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 ม.ธรรมศาสตร์

กิจกรรม งานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   >> ดาวน์โหลด รายละเอียดกิจกรรม >> ดาวน์โหลด กำหนดการ >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> Facebook : งานตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ค่าย ที่น่าสนใจ >> #ค่าย เส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล >> #ค่าย CEL CAMP ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง … Continue reading

4 องค์กรประชาคม มธ.ค้านเปลี่ยนเป็น “ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง” UploadImage

4 องค์กรประชาคม มธ.ค้านเปลี่ยนเป็น “ม.ธรรมศาสตร์และการเมือง” UploadImage

องค์กรประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติคัดค้านการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง” หวั่นเชื่อมโยงการเมือง และย้ำจุดยืนที่ต้องการเปิดกว้างทางการศึกษา ผศ.วัจนา สุริยธรรม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นายสุรชัย เชื้อคำเพ็งประธานสภาข้าราชการ มธ. พร้อมด้วยตัวแทนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น 4 องค์กรผู้แทนประชาคมธรรมศาสตร์ แถลงจุดยืนจากมติเสียงส่วนใหญ่ให้คงชื่อ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ไว้ด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นชื่อที่ใช้มานานกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับ รวมไปถึงการใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จึงเกรงว่าจะเกิความสับสน 2.การเติมคำว่า “การเมือง” ต่อท้าย เหมือนเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคณะในสายสังคมศาสตร์ ทั้งที่ มธ.กำลังเติบโตในสายวิทยาศาสตร์ สุขศาสตร์ และเทคโนโลยี และหวั่นต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อการเมืองของประเทศเกิดความแปรปรวน และ 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ … Continue reading

ค่าย Meddream : ฝันเป็นหมอ..ขอได้ไหม ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าย Meddream : ฝันเป็นหมอ..ขอได้ไหม ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าย Meddream : ฝันเป็นหมอ..ขอได้ไหม ครั้งที่ 12 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ร่วมกันจัดขึ้นโดยพี่ๆ นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่ายนี้จัดทำขึ้นเพื่อย่อโลกของนักศึกษาแพทย์ทั้ง ชั้นพริคลินิกและคลินิก ให้น้องๆ สายวิทย์ที่ฝันอยากจะเป็นหมอได้ลองมาสัมผัสในเวลา 3 วัน 2 คืนไม่ว่าจะเป็นการเรียน การฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมฐาน ตลอดจนการเข้ากลุ่มย่อยที่ถือเป็นจุดเด่นของการเรียนแบบ PBL นอกจากนี้ น้องๆ ยังจะได้พบเพื่อนใหม่จากหลายสถาบันแถมได้พบกับกิจกรรม night สนุกๆ แบบจัดเต็มจากพี่ หมอโดมที่รอน้องๆ ค่ายทุกคนเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มของพวกเรา หมายเหตุ :  ค่าย Meddream#12 มาใน Theme : Time|Fly เพราะเวลาผ่านไปไวราวติดปีกบิน.. ถ้าคุณมี “ความฝัน” อยู่ในมือ แล้วจะมัวรออะไร … Continue reading

27 มหาวิทยาลัย ประกาศเจตนารมณ์บัณฑิตไทยไม่โกง

27 มหาวิทยาลัย ประกาศเจตนารมณ์บัณฑิตไทยไม่โกง

มหาวิทยาลัยภาครัฐ 27 แห่งประกาศเจตนารมณ์บัณฑิตไทยไม่โกง พร้อมปฎิเสธการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 27 มหาวิทยาลัย ประกาศเจตนารมณ์บัณฑิตไทยไม่โกง เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 27 แห่ง และผู้แทน และผู้นำองค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์เปิดตัวโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม”ให้แก่นิสิตนักศึกษา พร้อมประกาศปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยร่วมกันยกมือไขว้กันในรูปกากบาท เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง เป็นการต่อยอดสิ่งที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน ครอบครัว ได้บ่มเพาะให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้น เปรียบได้กับการกระตุ้นวัคซีนความดีให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตไทยสำเร็จการศึกษาไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ มีภูมิต้านทานการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ รักความถูกต้อง ต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทยและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ … Continue reading

รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 56

รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 56

รับตรงโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก่อตั้ง โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่จะสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5000 ตารางเมตร ที่ศูนย์พัทยา นักศึกษาในโครงการนี้จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกที่จะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกต่อไป   จุดเด่น  โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง โครงการมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้สอนหลัก ร่วมกับอาจารย์พิเศษมีความรู้ความสามารถตรงสาขา และมีผู้ช่วยชาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาร่วมให้ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับผู้สนับสนุน ลงทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทันสมัยซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วน  หรือหากจะเลือกทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีความรู้ด้านยานยนต์มากกว่าวิศวกรเครื่องกลทั่วไป   หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146หน่วยกิต … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล