รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน 1.รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ 2.คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในสถานศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หรือโรงเรียนในเครือข่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพขับเคลื่อยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะและสาขาระบุไว้ 3.เกณฑ์การคัดเลือก GPAX เรียงความ สอบสัมภาษณ์ 4.หลักฐานการสมัคร ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ใบระเบียบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด เอกสารแบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม แบบรายงาน ก เขียนเรียงความ ให้ส่งมาในวันสอบสัมภาษณ์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต :วันที่ 13 มกราคม 2560 ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ 1.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   คณะเภสัชศาสตร์ 1.การบริบาลทางเภสัชกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1.สาธาณสุขศาสตร์ 2.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 3.อนามัยสิ่งแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์ 1.เคมี 2.ชีววิทยา 3.ฟิสิกส์ 4.ฟิสิกส์ประยุกต์ 5.คณิตศาสตร์ 6.สถิติ 7.จุลชีววิทยา   … Continue reading

หมอลำกลอน หลังพักเที่ยงวอมเสียงหน่อย

หมอลำกลอน หลังพักเที่ยงวอมเสียงหน่อย

หมอลำกลอน หลังพักเที่ยงวอมเสียงหน่อย โดย[@ลำเพลิน วงศกรณ์]_ได้โพสต์ไว้ว่า: …เรียนสกิววันนี้ครับ “หมอลำกลอน” วิชาเอกหมอลำปี3ครับ มีกันส่ำนี้กะฮักกันส่อยกันอนุรักษ์ไว้เฮา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…   CREDIT: @ลำเพลิน วงศกรณ์ |https://goo.gl/N1gOYI ************************* ขอบคุณคลิปแนะนำจาก––@Natapob Charnat ที่มา: https://www.facebook.com/video.php?v=1842394582547870 ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคลูกจ้างทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรีย … Continue reading

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธัวาคม 2558   “ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1355 เงินเดือน ป.โท 21,420 บาท เงินเดือน ป.เอก 28,500 บาท จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาดุริยางคศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ผู้สมัครวุฒิปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดบปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา 2 … Continue reading

ม.มหาสารคาม จัดบายศรีอลังการรับขวัญน้องใหม่ สืบสานประเพณี

ม.มหาสารคาม จัดบายศรีอลังการรับขวัญน้องใหม่ สืบสานประเพณี

ม.มหาสารคาม จัดบายศรีอลังการรับขวัญน้องใหม่ สืบสานประเพณี กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนางสาวพัชรินทร์ ลุนคำ อุปนายกองค์การนิสิต คนที่ ๒ รักษาการแทนนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้มีนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13,640 คน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กล่าวว่า โครงการ “สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558“ เป็นโครงการที่สร้างขวัญกำลังใจ ความรัก … Continue reading

ดาวเดือน ม.มหาสารคาม 57 MSU Freshy Day&Night 2014

ดาวเดือน ม.มหาสารคาม 57 MSU Freshy Day&Night 2014

ดาวเดือน ม.มหาสารคาม 57 MSU Freshy Day&Night 2014 ผู้เข้าประกวดดาวเดือน40หมายเลข 20 คณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2014 ภาพของเหล่าน้อง ๆ ดาว เดือน แห่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2557   ที่มา: Postjung ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, รับตรง , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

ไปเรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคามกัน

ไปเรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคามกัน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ใครที่ชื่นชอบเกาหลี หรืออยากเรียนภาษาเกาหลี เรามีข่าวดีมาบอก เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสมัครเรียนเกาหลี ได้ที่ ม.มหาสารคาม เพราะทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตร เอกภาษาเกาหลี ให้นักศึกษาได้เรียนกัน เราไปทำความรู้จักกับ เอกภาษาเกาหลี จากการสัมภาษณ์อาจารย์กนกกุล มาเวียง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันค่ะ เอกภาษาเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม เริ่มต้นจากการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จากนั้นจึงเปิดสอนเป็นวิชาโทในปีการศึกษา 2545 และในปีการศึกษา 2548 ก็กลายมาเป็นวิชาเอกภาษาเกาหลีในที่สุด ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอน 6 ท่าน เป็นอาจารย์ชาวไทย 3 ท่าน และชาวเกาหลี 3 ท่าน ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางคู่ขนาน … Continue reading

ทุน ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุน ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนนิสิตผู้มีศักยภาพทางการวิจัย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะทุนที่ได้รับ : เป็นทุนเต็มเพื่อศึกษาปริญญาโท โดยรวมทั้งค่าเทอม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่มีข้อผูกมัดได้ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีจำนวนทุนทั้งหมด 5 ทุน คุณสมบัติ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล TCI หรือสูงกว่า มาก่อน กำหนดรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 043-754-359 ต่อ 5383 … Continue reading

โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56

โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56

โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56 โครงการขยายโอกาศทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – กำลังเรียนอยู่ชั้น ปวช.3 ภายใน จ.มหาสารคาม – GPAX 5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 – รับสมัคร 1 พ.ย. 55 – 20 ม.ค. 56 – ค่าสมัคร 300 บาท โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี – กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช หรือ เทียบเท่า – มีความสามารถทางด้าน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน … Continue reading

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 โควตารับตรงทั่วประเทศ (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด  ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ … Continue reading

“รับน้อง”สร้างสรรค์คว้าเคียว”ลงแขกเกี่ยวข้าว”

“รับน้อง”สร้างสรรค์คว้าเคียว”ลงแขกเกี่ยวข้าว”

“รับน้อง”สร้างสรรค์คว้าเคียว”ลงแขกเกี่ยวข้าว” [caption id=”attachment_22782″ align=”alignnone” width=”450″ caption=”ก

ชี้ผลประเมิน สมศ.ตบหน้าราชภัฏอย่างแรง

ชี้ผลประเมิน สมศ.ตบหน้าราชภัฏอย่างแรง

เพราะ ‘เหลิง’ คิดวาตัวเองเป็นมืออาชีพ ขาดการพัฒนาต่อเนื่องทุ่มด้านอื่นมากไป จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 57 สถาบัน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งพบว่ามีเพียงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งเดียว ที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ขณะที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้นั้น รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ผลการประเมินที่ออกมานั้น เป็นการตบหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 กว่าแห่งอย่างแรง เพราะมหาวิทยาลัยเหล่านี้เติบโตมาจากสถาบันฝึกหัดครู ซึ่งมีหน้าที่ผลิตครูโดยตรง แม้ผลประเมินจะบอกว่าคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีทั้งที่อยู่ในระดับดี พอใช้ และต้องปรับปรุง แต่หากพิจารณาด้านความเป็นเลิศของการทำหน้าที่ผลิตครูก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหามาก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากมหาวิทยาลราชภัฏมุ่งทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาให้ครบทุกด้าน และคิดว่าการผลิตครูนั้นทำมานานแล้ว อีกทั้งมีการเปิดสอนสาขาใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับคณะครุศาสตร์น้อยลง ส่งผลให้ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการผลิตครูน้อยลงไปด้วย เพราะต้องใช้ร่วมกับคณะหรือสาขาอื่น ๆ อีกประเด็นที่ทำให้ผลออกมาอย่างนั้น คือ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล