ดาวเดือน ม.มหาสารคาม 57 MSU Freshy Day&Night 2014

ดาวเดือน ม.มหาสารคาม 57 MSU Freshy Day&Night 2014

ดาวเดือน ม.มหาสารคาม 57 MSU Freshy Day&Night 2014 ผู้เข้าประกวดดาวเดือน40หมายเลข 20 คณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2014 ภาพของเหล่าน้อง ๆ ดาว เดือน แห่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2557   ที่มา: Postjung ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, รับตรง , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

ไปเรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคามกัน

ไปเรียนเกาหลี ที่ ม.มหาสารคามกัน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ใครที่ชื่นชอบเกาหลี หรืออยากเรียนภาษาเกาหลี เรามีข่าวดีมาบอก เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสมัครเรียนเกาหลี ได้ที่ ม.มหาสารคาม เพราะทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตร เอกภาษาเกาหลี ให้นักศึกษาได้เรียนกัน เราไปทำความรู้จักกับ เอกภาษาเกาหลี จากการสัมภาษณ์อาจารย์กนกกุล มาเวียง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันค่ะ เอกภาษาเกาหลี ที่ ม.มหาสารคาม เริ่มต้นจากการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จากนั้นจึงเปิดสอนเป็นวิชาโทในปีการศึกษา 2545 และในปีการศึกษา 2548 ก็กลายมาเป็นวิชาเอกภาษาเกาหลีในที่สุด ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอน 6 ท่าน เป็นอาจารย์ชาวไทย 3 ท่าน และชาวเกาหลี 3 ท่าน ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางคู่ขนาน … Continue reading

ทุน ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุน ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนนิสิตผู้มีศักยภาพทางการวิจัย ป. โท เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะทุนที่ได้รับ : เป็นทุนเต็มเพื่อศึกษาปริญญาโท โดยรวมทั้งค่าเทอม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่มีข้อผูกมัดได้ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีจำนวนทุนทั้งหมด 5 ทุน คุณสมบัติ : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล TCI หรือสูงกว่า มาก่อน กำหนดรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 043-754-359 ต่อ 5383 … Continue reading

โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56

โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56

โครงการรับตรง ม.มหาสารคาม 56 โครงการขยายโอกาศทางการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - กำลังเรียนอยู่ชั้น ปวช.3 ภายใน จ.มหาสารคาม - GPAX 5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 - รับสมัคร 1 พ.ย. 55 – 20 ม.ค. 56 - ค่าสมัคร 300 บาท โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี - กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช หรือ เทียบเท่า - มีความสามารถทางด้าน ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน … Continue reading

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง 56  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 โควตารับตรงทั่วประเทศ (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด  ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ … Continue reading

“รับน้อง”สร้างสรรค์คว้าเคียว”ลงแขกเกี่ยวข้าว”

“รับน้อง”สร้างสรรค์คว้าเคียว”ลงแขกเกี่ยวข้าว”

“รับน้อง”สร้างสรรค์คว้าเคียว”ลงแขกเกี่ยวข้าว” [caption id=”attachment_22782″ align=”alignnone” width=”450″ caption=”ก

ชี้ผลประเมิน สมศ.ตบหน้าราชภัฏอย่างแรง

ชี้ผลประเมิน สมศ.ตบหน้าราชภัฏอย่างแรง

เพราะ ‘เหลิง’ คิดวาตัวเองเป็นมืออาชีพ ขาดการพัฒนาต่อเนื่องทุ่มด้านอื่นมากไป จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 57 สถาบัน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งพบว่ามีเพียงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งเดียว ที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ขณะที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้นั้น รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ผลการประเมินที่ออกมานั้น เป็นการตบหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 กว่าแห่งอย่างแรง เพราะมหาวิทยาลัยเหล่านี้เติบโตมาจากสถาบันฝึกหัดครู ซึ่งมีหน้าที่ผลิตครูโดยตรง แม้ผลประเมินจะบอกว่าคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีทั้งที่อยู่ในระดับดี พอใช้ และต้องปรับปรุง แต่หากพิจารณาด้านความเป็นเลิศของการทำหน้าที่ผลิตครูก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหามาก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากมหาวิทยาลราชภัฏมุ่งทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาให้ครบทุกด้าน และคิดว่าการผลิตครูนั้นทำมานานแล้ว อีกทั้งมีการเปิดสอนสาขาใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับคณะครุศาสตร์น้อยลง ส่งผลให้ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการผลิตครูน้อยลงไปด้วย เพราะต้องใช้ร่วมกับคณะหรือสาขาอื่น ๆ อีกประเด็นที่ทำให้ผลออกมาอย่างนั้น คือ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล