รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่4 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางออนไลน์ : ไม่เกินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 … Continue reading

“ดลฤดีหนีทุน” ได้งานใหม่เป็นอาจารย์ที่ม.บอสตัน รับทรัพย์ปีละ 4 ล้าน แถมค่าคลินิกวันละหมื่นเจ็ด

“ดลฤดีหนีทุน” ได้งานใหม่เป็นอาจารย์ที่ม.บอสตัน รับทรัพย์ปีละ 4 ล้าน แถมค่าคลินิกวันละหมื่นเจ็ด

“ดลฤดีหนีทุน” ได้งานใหม่เป็นอาจารย์ที่ม.บอสตัน รับทรัพย์ปีละ 4 ล้าน แถมค่าคลินิกวันละหมื่นเจ็ด เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เผยความคืบหน้าชีวิตของ น.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เบี้ยวสัญญาไม่กลับมาทำงานในประเทศไทย จนทำให้อาจารย์ผู้ค้ำประกันได้รับความเสียหาย และศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ว่ามหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ น.ส.ดลฤดี โดยมีชื่อปรากฎในเว็บไซต์ว่า น.ส.ปอร์เช่ จำลองราษฏร์ เข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิก และยังได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก เว็บไซต์ดังกล่าวยังระบุด้วยว่า น.ส.ดลฤดี จบการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และที่มหาวิทยาลัยทัฟตส์ สหรัฐอเมริกา ก่อนไปเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นเวลา 7 ปี ด้าน รศ.ดร.วีรชัน พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงิน :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโครงการโอลิมปิกและโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทิธิ์สอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด :วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งเอกสารสมัคร :วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาทีเปิดรับ วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค เอกสารการสมัครสอบ สำเนาใบแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ-สามเณร รูปถ่าย เอกสารการโอนเงินฉบับจริง ขั้นตอนการสมัคร 1.อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ คลิกอ่านที่นี้ 2.กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน คลิกสมัครที่นี้ 3.ชำระเงิน 4.สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ประวัติ พ.ศ. 2429, 22 … Continue reading

ให้ทุนเรียนดนตรี!ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลประกวดSETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

ให้ทุนเรียนดนตรี!ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลประกวดSETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

ให้ทุนเรียนดนตรี!ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลประกวดSETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท และทุนเรียนด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19″ ประจำปี 2559 ที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ :วันที่ 15 กันยายน – 9 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือก :วันที่ 16 ธันวาคม 2559   ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารและกรอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเรียบร้อย ส่งเอกสารการสมัครสอบ(แนะนำทางอีเมล์) พร้อมติดตามรายละเอียดต่างๆอย่างใกล้ชิด   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรนักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือด้วยตัวเอง วันที่ 5 กันยายน -23 ธันวาคม 2559 เวลาปิดรับสมัคร 16.00 น. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 มกราคม 2560   รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  25 ที่นั่ง   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 11 คน รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก >เกรดเฉลี่ย 3.00 >เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ ไทย อังกฤษและสังคมไม่ต่ำกว่า 3.00 >7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 30 % ยกเว้นภาษาอังกฤษ 40 % และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50%   โครงการที่เปิดรับ กลุ่มกาญจนบุรี จำนวนรับ 4 … Continue reading

ฮ่าฮ่า!! บัณฑิตหนุ่มติดธุระต่างประเทศ แต่อยากถ่ายภาพ เพื่อนๆ เลยปริ้นภาพมาถ่ายด้วยเลย

ฮ่าฮ่า!! บัณฑิตหนุ่มติดธุระต่างประเทศ แต่อยากถ่ายภาพ เพื่อนๆ เลยปริ้นภาพมาถ่ายด้วยเลย

ฮ่าฮ่า!! บัณฑิตหนุ่มติดธุระต่างประเทศ แต่อยากถ่ายภาพ เพื่อนๆ เลยปริ้นภาพมาถ่ายด้วยเลย นี่คือภาพที่มีการแชร์มากที่สุดในตอนนี้เลย สำหรับภาพของบัณฑิตหนุ่มรายหนึ่ง ที่ไม่สามารถมาถ่ายรูปกับคนอื่นๆ ได้ เพื่อนของเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปริ้นรูปขนาดเท่าตัวจริงมาถ่ายภาพในวันซ้อมรับปริญญาสะเลย… ภาพนี้ถูกเผยแพร่ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กของคุณ Panuphong Rordlerdrhai (คุณเต้) ซึ่งเป็นช่างภาพให้กับบัณฑิตหนุ่ม ได้มีโอกาสการพูดคุยและสอบถามถึงได้ทราบว่า หนุ่มในรูปคนนี้มีชื่อว่าคุณมุนิศ (เพื่อนๆ ชอบเรียกว่า ‘ดุก‘) คุณมุนิศมีกำหนดการที่จะต้องมาถ่ายภาพซ้อมรับปริญญาในวันที่ 29 และ 31 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล แต่เนื่องจากเจ้าตัวติดภารกิจทางศาสนาที่ต้องไปร่วมพิธีฮัจญ์ ในนครมักกะหฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ว่ากันว่าใครก็ตามที่นับถือศาสนามุสลิม และมีความพร้อมในด้านต่างๆ จะต้องเดินทางไปร่วมพิธีให้ได้สักครั้งในชีวิต ด้วยเหตุนี้เองคุณเต้จึงนำภาพของคุณมุนิศมาปริ้นให้ได้ขนาดเท่าๆ กับตัวจริง แล้วนำไปวางถ่ายภาพตามจุดต่างๆ ขอบอกว่าครีเอทมากทีเดียว ยังไงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยนะ แม้จะไม่ได้ไปร่วมถ่ายภาพกับเพื่อนๆ แต่ก็ยังมีความทรงจำฮาๆ เก็บไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟังได้นะ ขอบคุณที่มา: … Continue reading

ฝน ฮอร์โมน รับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝน ฮอร์โมน รับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝน ฮอร์โมน รับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องบอกเลยว่าเราเคยเเต่จำภาพเธอตอนที่เป็นสาวหมวยใส่ๆน่ารักๆ เด็กมัธยมเรียบร้อย กับบทบาท“ดาว” ในซีรีสดัง “Hormones” ที่ทำเอาคนที่ได้ชมซีรีส์หลงรักกันมาเเล้ว ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเธอได้เรียนจบไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว   สำหรับ “ฝน ศนันธฉัตร” เพราะเธอไปอัพรูปลงไอจี กับชุดรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดนี้บอกเลยว่าน่ารักสุดๆ เเต่ต้องบอกเลยว่าถึงจะจบปริญญาเเล้วเเต่หน้าเธอยังเด็กไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ ถึงอย่างไรก็ขอเเสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ   ที่มา : baabin รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

เรียนจบแล้ว! กันต์ ชุณหวัตร หรือ ต้า ฮอร์โมน ใส่ชุดครุยถ่ายรูปกับเพื่อนๆ

เรียนจบแล้ว! กันต์ ชุณหวัตร หรือ ต้า ฮอร์โมน ใส่ชุดครุยถ่ายรูปกับเพื่อนๆ

เรียนจบแล้ว! กันต์ ชุณหวัตร หรือ ต้า ฮอร์โมน ใส่ชุดครุยถ่ายรูปกับเพื่อนๆ แคมปัส-สตาร์ ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มน่ารัก กันต์ ชุณหวัตร หรือ ต้า ฮอร์โมน ที่ตอนนี้ได้เรียนจบ สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขนงเทคโนโลยีดนตรี (กีตาร์ไฟฟ้า) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุด! ได้ใส่ชุดครุยถ่ายรูปกับเพื่อนๆ และสาวปิ่น หวานใจคนสวยของหนุ่มกันต์ ที่เรียนจบพร้อมกันด้วย ^^ สดใสไปด้วยสีของชุดครุยแถบสีเขียว สำหรับด้านผลงานตอนนี้หนุ่มตาร์เป็นพิธีกรรายการ Hangover Thailand และเป็นนักแสดงสังกัด GDH559 สุดท้ายนี้เรามีภาพหนุ่มตาร์ ใส่ชุดครุย มาฝากชาวแคมปัสฯ ด้วยค่ะ ไปชมภาพกันเลย กันต์ ชุณหวัตร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หรือผลคะแนน GAT หรือPAT2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ30 หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 *กรณีไม่เป็นตามเกณฑ์ให้ขึ้นอยุ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 >ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มี4 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์) >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน ผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 >ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ >หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับ 21 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่ออื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปีการศึกษา 2560 เว้นจะสละสิทธิ์ที่ได้รับเสียก่อน จะต้องเป็นผู้สอบผ่านคัดเลือกลำดับ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสนครินทร์(สอวน)ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์ พศ 2557-2559 และต้องขอหนังสือรับรองจากมูลนิธิ โดยระบุสาขาและลำดับที่ได้รับรางวัล หรือผู้ผ่านการอบรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 … Continue reading

รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)

รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)

รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 >อายุไม่เกิน 20 ปี รับตรง 60 สถาบันที่เปิดรับค่ายเตรียมความพร้อม ศูนย์การแพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 คน ศูนย์การแพทย์ฯโรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสรรค์ 5คน อุทัยธานี 3 คน และกำแพงเพชร 3 คน ศูนย์การแพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมาช 8 คน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล