รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 5 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน :วันที่ 28 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 12 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 12 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้มีสอบเข้ารับการศึกษาต่อ :วันที่ 27 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 27 ตุลาคม -27 ธันวาคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน :วันที่ 10 มกราคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 16-20 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้มีสอบเข้ารับการศึกษาต่อ :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ … Continue reading

เปิดวิสัยทัศน์ อธิการบดี ราชภัฏ สวนสุนันทา

เปิดวิสัยทัศน์ อธิการบดี ราชภัฏ สวนสุนันทา

ขอเป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยดีสุดในไทย เปิดวิสัยทัศน์ อธิการบดี ราชภัฏ สวนสุนันทา ก่อนถึงกำหนดเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 “ไทยรัฐออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยกับ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ถึงเรื่องราวภายในรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดัง… ที่ปีนี้ 2558 มีผู้มาสมัครเรียนสูงถึงกว่า 80,000 คน ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาได้เพียงแค่ 7,000 คน เราไปฟังว่าทำไม…คนจึงแห่มาเรียนที่นี่มากมายล้นหลาม และไปดูว่ามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายอย่างไร?? เปิดบ้านสวนสุนันทา อธิการบดีฯ เริ่มพูดคุยกันในบรรยากาศแสนสบาย พูดถึงเด็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า มีคุณภาพนะ มหาวิทยาลัยเราพัฒนาตลอด โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ เด็กทุกคนต้องผ่านการฝึก โดยเฉพาะเด็กธุรกิจการบินบางคน พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าอาจารย์อีก เรื่องบุคลิกภาพ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 รอบ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง ระบบรับตรง รอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก   คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา หรือ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58  วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันฯ

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันฯ

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58  หลักสูตรนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทนา ซึ่งเปิดรับถึง 5 สาขาน่าสนใจ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 รับตรง 58 รับตรงสวนสุนันทา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 วิทยาลัยนานาชาติ ►>> หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) – ธุรกิจการบิน – ธุรกิจภัตตาคาร – การจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) – การจัดการทโรงแรมและท่องเที่ยว – ธุรกิจระหว่างประเทศ ►>> คุณสมบัติ … Continue reading

50 ทุนเพชรสุนันทา เริ่มเปิดรับ 1 พ.ย.นี้

50 ทุนเพชรสุนันทา เริ่มเปิดรับ 1 พ.ย.นี้

50 ทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จํานวน 50 ทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป … Continue reading

สวนสุนันทา จัดงาน 117 ปี การฝึกหัดครูไทย

สวนสุนันทา จัดงาน 117 ปี การฝึกหัดครูไทย

นับเป็นระยะเวลากว่าร้อยปี ที่เป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนการฝึกหัดครู จนกระทั่งก้าวสู่ยุคปัจจุบันอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยสำนึกในพระคุณครู และสานต่อสิ่งดีๆแก่นักศึกษาครุศาสตร์รุ่นใหม่ มรภ.สวนสุนันทา จึงจัดงานวันคล้ายสถาปนาการฝึกหัดครูไทย 117 ปี              29 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 117 ปีขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มีการจัดพิธีสงฆ์ การแสดงเล่าขานตำนานครูไทย โดยมี รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ซึ่งได้กล่าวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน และอนาคตว่า ปัจจุบัน จำนวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน มีจำนวน 169 แห่ง ยังไม่รวมสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นภาพบ่งชี้ว่าการแข่งขันของสถาบันอศึกษาจะยิ่งสูงขึ้น เมื่อเกิดการแข่งขัน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล