ค่าย Envi Camp ปีที่ 3 คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

ค่าย Envi Camp ปีที่ 3 คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

  Proudly Present! พร้อมหรือยัง? กับ Envi Camp ปีที่3 ตอน…ขยะ(ไม่)แขยง รับสมัครน้องๆ ม.ปลายทั่วประเทศ เตรียมพบกับความรู้ ความสนุกสนาน และกิจกรรมมากมาย รีบสมัครกันมานะจ๊ะพวกพี่ๆรอน้องอยู่ - ระยะเวลาจัดกิจกรรม 17 มกราคม 2557 ถึง 19 มกราคม 2557 - สถานที่ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน - จำนวนที่รับ 40 คน (มัธยมปลาย) - ค่าใช้จ่าย คนละ 200 บาท (ค่าเสื้อค่ายและประกันสังคม) - … Continue reading

งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตร 2556 เริ่ม 2-10 พ.ย.นี้

งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตร 2556 เริ่ม 2-10 พ.ย.นี้

  เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ ภายในงานเพื่อน ๆ จะได้พบกับสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร หรือสินค้าทั่วไป ตลอดจนสินค้าสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย สำหรับโซนจัดแสดงสินค้าในปีนี้ มีทั้งหมด 12 โซน ดังนี้   รายละเอียดโซนต่างๆ   แผนที่ภายในงาน ที่มา : enn ข่าวการศึกษา | ข่าววัยทีน | กิจกรรมวัยทีน | แฟชั่น อินไซด์ | ถาม-ตอบ

ด่วนที่สุด! รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

ด่วนที่สุด! รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

ด่วนที่สุด!!!รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด!!! รับสมัครถึง 20 กันยายน 2556 >> ดาวน์โหลด ระเบียบการ >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> การรับสมัครและยื่นเอกสาร ที่ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557   รายละเอียดการรับสมัคร    >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน >> Facebook : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา >> จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็น - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่) - หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่)   คุณสมบัติของผู้สมัคร >> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า   กำหนดการรับสมัคร วิธีการสมัครสอบ >> สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.direct.arch.ku.ac.th (ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) >> … Continue reading

รับตรง 57 โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 57 โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้จัดตั้งโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ โดยเน้นหลักบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง จนถึงปัจจุบันมีนิสิตเก่าของโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพมากกว่าสี่พันคน กระจายตัวอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดกว้างทางสังคมของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (ในปี พ.ศ. 2558) โครงการฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดงานระดับสากล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ควบคู่กับความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งนิสิตทุกคนจะมีรายวิชาเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ใน … Continue reading

ค่าย กล้องกาวน์เวทเทค คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์

ค่าย กล้องกาวน์เวทเทค คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์

ค่าย กล้องกาวน์เวทเทค ครั้งที่ 3 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     >> ดาวน์โหลด รายละเอียดค่ายและใบสมัคร >> Facebook : ค่ายกล้องกาวน์เวทเทค Vettech camp   #ค่าย ที่น่าสนใจ >> #ค่าย เส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล >> #ค่าย CEL CAMP ครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง         ที่มา:eduzones … Continue reading

เต้-แป้ง คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 ม.เกษตรศาสตร์

เต้-แป้ง คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 ม.เกษตรศาสตร์

น้องเต้ ชยพัทธ์ คงทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ น้องแป้ง สุภัสสรา แววสวัสดิ์ คณะสังคมศาสตร์ คว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การประกวด KU Freshy Boy&Girl 2013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กับผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คณะ ที่จะมาประชันความสวย ความหล่อ ในงาน Freshy Day Freshy Night 2013 วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน … Continue reading

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ( 4 วิทยาเขต 27 คณะ รับ 4,824 คน )  รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  >> รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ คือ 1. จากเดิมที่เคยเน้น GAT/PAT ครั้งที่ 1 แต่ในปีนี้ เน้นใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ 2. จากเดิมที่แยกโครงการ #รับตรง ออกเป็น 2 ช่องทางหลัก คือ การรับโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย กับ การรับโดยคณะ/โครงการต่างๆ ที่ในแต่ละปีแยกกันรับ … Continue reading

ค่าย Agri Bio-Science Camp คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าย Agri Bio-Science Camp คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าย Agri Bio-Science Camp คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   >> ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร >> Website : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 57 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์, รับตรง 57 ,รับตรง 57 สอวน.,สอวน. รับตรง 57 Continue reading

“ดาว-เดือน” 15 คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ดาว-เดือน” 15 คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ถึงเวลาพบกับความน่ารักของน้องๆ ดาว-เดือน จากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนกันบ้าง วันนี้มากันถึง 15 คณะ เลยทีเดียว น้องๆ ทั้งหมดจะประชัดโฉมพร้อมโชว์ความสามารถในงาน ประกวด Freshy Boy&Girl 2013 เพื่อค้นหาทูตกิจกรรมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 รักใครเชียร์ใครตามไปช่วยโหวตได้นะ แต่ก่อนที่จะทราบว่าใคร จะคว้าตำแหน่ง Freshy Boy&Girl 2013 เรามาชมความน่ารักของน้องๆ กันก่อนเลย     B1 ทาย อัฐพล บุญค้ำชู คณะวนศาสตร์ G1 บิ๊ว กมลนัทธ์ มรกตศรีวรรณ คณะวนศาสตร์ … Continue reading

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2556

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2556

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2556 เดือนนี้มีรับตรงที่จะหมดเขตรับสมัครภายในเดือน เมษายน ปี 2556 ** อัพเดทล่าสุดวันที่ 26 มีนาคม 2556 1. รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556 - หมดเขตวันที่ 5 เมษายน 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 2. รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 - หมดเขตวันที่ 15 เมษายน 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 3. รับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556 - หมดเขตวันที่ 19 เมษายน 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 4. คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ … Continue reading

รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีสาขา ที่รับเข้า 6 สาขาวิชา รวม 24 คนนะครับน้อง ๆ **หมายเหตุ เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)   คุณสมบัติของผู้สมัคร   วันรับสมัคร เปิดรับตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการเพิ่มเติม คลิก ติดต่อซื้อใบสมัคร งานบริการการศึกษาอาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ ใบสมัครชุดละ … Continue reading

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556   กำหนดการ รอบแรก วันที่ 7 มกราคม 2556 – วันที่ 22 มีนาคม 2556 รอบสอง วันที่ 1 เมษายน 2556 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ประกาศและกำหนดการ [รายละเอียด] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) … [รายละเอียด] [ใบสมัคร] [เว็บภาควิชาฯ] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) … [รายละเอียด] [ใบสมัคร] … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล