รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 20 คน >สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน >สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 25 คน จำนวนรับทั้งหมด 65 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิศวกรรมโยธา >มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ5 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ รับตรง 60 ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผล รับตรง 60 มช. สอบ รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ รับตรง 60 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 >มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอมตามที่คณะและสาขากำหนดไว้ >คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ >โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์) … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน 20 คน จำนวนรับทั้งหมด 110 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ

รับตรง 60 ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลรับตรงมช. 60 แล้ว ดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ ได้ที่นี่ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตรและอุทัยธานี รับตรง … Continue reading

มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ ม.เชียงใหม่

มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ ม.เชียงใหม่

มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ ม.เชียงใหม่ พรุ่งนี้พบกับทีมงานสรรหาและว่าจ้าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9:00-15:00 น. ดูตำแหน่งงานว่างได้ที่ www.thaibev.com/career สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-785-5555 ต่อ 11 ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน   รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ มช. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 วันที่ 25 มกราคม ที่หอประชุม มช. โดยปีนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7,232 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ ปริญญาเอก 188 คน ปริญญาโท … Continue reading

รับตรง 59  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รับตรง 3โครงการ

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รับตรง 3โครงการ

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รับตรง 3โครงการ รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการรับสมัคร วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559   จำนวนที่เปิดรับ 1.โครงการรับนักศึกษาทายาทผู้ประกอบการ รับ 25 คน 2.โครงการรับนักศึกษาทายาทศิษย์เก่า รับสายวิทย์ 5 คน สายศิลป์ 5 คน 3.โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำ รับ 5 คน   ค่าสมัคร 1,000 บาท   รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ … Continue reading

เงินเดือน 37,000 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุ

เงินเดือน 37,000 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุ

เงินเดือน 37,000 บาท คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ด้วย คณะเกษตรศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ว่างอยู่จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสรีรวิทยาพืชไร่ มีความรู้ทางด้านวิชาการจัดการวัชพืช วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2559 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่มา: job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat … Continue reading

เปิดใจ ครูตั้ง เจ้าของวลีเด็ด ครูอ่านทุกตัวครูตรวจทุกคำ

เปิดใจ ครูตั้ง เจ้าของวลีเด็ด ครูอ่านทุกตัวครูตรวจทุกคำ

แห่แชร์วิธีตรวจการบ้านนักเรียนแบบละเอียดยิบของ “ครูตั้ง” นักศึกษาฝึกสอนจาก ม.เชียงใหม่ เจ้าของวลี “ครูอ่านทุกตัว ครูตรวจทุกคำ” ฉะการบ้านนักเรียน ใครมั่ว! ใครก๊อป! ครูไม่ตรวจ” เปิดใจ ครูตั้ง เจ้าของวลีเด็ด ครูอ่านทุกตัวครูตรวจทุกคำ   จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ชื่อ min ijomjammm ซึ่งเป็นภาพสมุดการบ้านของนักเรียนที่มีครูคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจ แต่การตรวจการบ้านของครูคนนี้เป็นการตรวจที่ไม่ธรรมดาเพราะมีการใส่ข้อความคอมเมนต์ในการบ้านของนักเรียนแบบละเอียดยิบ เช่น ใครก๊อปงานในอินเทอร์เน็ตมาส่งครูไม่ตรวจ คลิป–NewsConnect Channel นอกจากนี้ยังมีการอธิบายตัวอย่างการเขียนที่ถูกต้อง การวาดรูป และการใส่คำคมต่างๆ สอดแทรกเข้าไปในการบ้านของนักเรียนด้วย ซึ่งหลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในความเอาใจใส่ของครูคนดังกล่าว ทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นกรณีการเข้มงวดในการตรวจการบ้านของครูผู้สอนและยังเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับครูรุ่นใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าครูคนดังกล่าว คือ นายเทวฤทธิกร เป็งยังคำ นักศึกษาฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ … Continue reading

เผย4มหาลัยไทยติดอันดับ คิวเอส-ไทม์

เผย4มหาลัยไทยติดอันดับ คิวเอส-ไทม์

เผย4มหาลัยไทยติดอันดับ คิวเอส-ไทม์ นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน การจัดอันดับของกลุ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ปี 2015 (QS University Rankings Asia 2015) พบว่า มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) อันดับที่ 44 ของเอเชีย อันดับ 1 ของไทย รองลงมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย … Continue reading

โฉมหน้า 14 ดาวเทียม Miss Queen of Mass Comm ม.เชียงใหม่

โฉมหน้า 14 ดาวเทียม Miss Queen of Mass Comm ม.เชียงใหม่

โฉมหน้า 14 ดาวเทียม Miss Queen of Mass Comm ม.เชียงใหม่ การประกวดดาว-เดือนแล้ว ยังมีผู้สมัครดาวเทียม Miss Queen of Mass Comm 2015 หรือเพศที่สาม คณะการสื่อสารมวลชน ร่วมโหวตให้กำลังใจพวกเขาและเธอ กับรางวัล Popular Vote ได้ที่ MISS QUEEN OF MASSCOMM 2015 โดยการกดLike 1ครั้ง = 1 คะเเนน และกดshared 1 ครั้ง = 3คะแนน ปิดโหวตในวันที่15 … Continue reading

ประเพณีรับน้องคณะแพทยศาสตร์ สุดประทับใจ

ประเพณีรับน้องคณะแพทยศาสตร์ สุดประทับใจ

ประเพณีรับน้องคณะแพทยศาสตร์ สุดประทับใจ ใกล้ถึงช่วงรับน้องมหาวิทยาลัยกันแล้ว แต่ละคณะก็จะมีการรับน้องแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องราวแห่งความประทับใจประเพณีรับน้อง ประเพณีรับน้องคณะแพทยศาสตร์ สุดประทับใจ ประเพณีรับน้องข้ามฟาก หรือประโยคที่ว่า “เมื่อก้าวขึ้นท่า เจ้ากับข้าพี่น้องกัน” การข้ามฟากที่จะเปลี่ยนชีวิตของน้องๆ นักศึกษาบนเรือ สู่แพทย์ศิริราชเต็มตัวนี้ เป็นประเพณีอันดีงามประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างนักศึกษาแพทย์ศิริราชรุ่นพี่ และนักศึกษาแพทย์รุ่นน้อง(ปี 2) ที่ย้ายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทุกคนจะนั่งเรือจากฝั่งตรงข้าม ทยอยขึ้นฝั่งที่คณะแพทย์ศิริราช ซึ่งจะมีอาจารย์อาวุโส และคณบดีของคณะ คอยต้อนรับ และจับมือให้ก้าวขึ้นมาจากเรือ ซึ่งถือปฏิบัติมายาวนาน   ในชื่องานว่า “ประเพณีข้ามฟาก” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาแพทย์ศิริราชรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการอบรมและให้แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาแพทย์ศิริราช พร้อมทั้งถวายบังคมและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม … Continue reading

วอ วรณัฐ เฟรชชี่น้องใหม่คนดังแห่งโซเชียล

วอ วรณัฐ เฟรชชี่น้องใหม่คนดังแห่งโซเชียล

วอ วรณัฐ เฟรชชี่น้องใหม่คนดังแห่งโซเชียล หลังจากเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 มิ.ย.) โลกออนไลน์มีกระแสแชร์ภาพพร้อมชื่นชมในความสวยน่ารักของ น้องใหม่ว่าที่เด็กเฟรชชี่ ปี 1 แต่งกายชุดนักเรียนชาย แต่ไว้ผมยาว หน้าตาสะสวย ออร่าเปล่งประกาย กำลังสอบสัมภาษณ์ ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กระหน่ำแชร์ ว่าที่น้องใหม่ มช. สวยใส รุ่นพี่ชะนีมีอาย) สายตรวจโซเชียล ไทยรัฐออนไลน์ ไม่รอช้าจะพาไปล้วงลึก ทำความรู้จักกับน้องเฟรชชี่คนดังแห่งโลกโซเชียล พร้อมกับไขทุกข้อสงสัยทุกคนอยากรู้ ตามมาดูกันเลย -แนะนำตัวเอง ชื่อ/ชื่อเล่น/อายุ ชื่อ วรณัฐ ชื่อเล่น วอ ปัจจุบันอายุ 19 ปี -การศึกษาปัจจุบัน จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ … Continue reading

ห๊ะ…! กะเทย มช. แต่งตัวไปสอบแบบนี้ จริงหรือเนี่ย?

ห๊ะ…! กะเทย มช. แต่งตัวไปสอบแบบนี้ จริงหรือเนี่ย?

ห๊ะ…! กะเทย มช. แต่งตัวไปสอบแบบนี้ จริงหรือเนี่ย? เจอภาพที่ชาวเน็ตกำลังแชร์ ถึงภาพสาวประเภทสอง นักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ แต่งตัวสุดฮา มีชฏา สวยงามเข้าห้องสอบกันเลย เห็นแล้วก็แปลกดี ฮากันจริงๆ ขอบคุณภาพจาก twitter – @ i_jamestalk2, bovyindent ข่าวที่มา : Kapook   ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน

รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน

รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรสองปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.เชียงใหม่58 รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 รับตรง 2558   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรสองปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้   กำหนดการคัดเลือก – รับสมัคร : วันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล