รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 1,532 ที่นั่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือปวช หรือปวส ตามที่คณะและสาขาระบุไว้ แผนการเรียนตามที่คณะและสาขาระบุไว้ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เอกสารการสมัคร ไม่ต้องส่ง ไว้ใช้ตอนสอบติดแล้วนะครับ ค่าสมัครสอบ 300 บาท + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ในรับตรงของสถาบันนี้ปีที่แล้ว เปิดรับถึงสามรอบ โดยปี2560นี้เปิดไปแล้ว 2 รอบ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 จำนวนรับทั้งหมด comingsoon คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ปวช และปวส หรืออนุปริญญา แผนการเรียนและวุฒิตามที่คณะและสาขาระบุไว้ เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักฐานการสมัคร ติดตามในเว็บไซต์ ค่าสมัครสอบ กรณีสมัครด้วยตัวเอง 200 บาทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร + ใบสมัคร 100 บาท กรณีสมัครทางอินเตอร์เน็ต 300 บาทยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 19 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ยกเว้นภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม สถาปัตยกรรม สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม สถาปัตยกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 12 ธันวาคม 2559 … Continue reading

รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสอบรหัสและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ :วันที่ 7 มีนาคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 25 หรือ/และ 26 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบข้อเขียน :วันที่ 5 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 9 … Continue reading

มทร.ล้านนารักพ่อสุดหัวใจ

มทร.ล้านนารักพ่อสุดหัวใจ

มทร.ล้านนารักพ่อสุดหัวใจ คณาจาร์ นศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า 3 พันคนได้ร่วมใจกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจภายในเป็นตัวเลขเก้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพุธที่ 19 กันยายน พศ.2559ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและจะน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย ในโอกาสนี้ ชาวราชมงคลล้านนา จำนวนกว่า 3 พันคนได้ร่วมใจกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจภายในเป็นตัวเลขเก้าด้วย ที่มา : คมชัดลึก รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ :วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ขั้นตอนการสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 23 สิงหาคม -23 กันยายน 2559 หรือ สมัครด้วยตัวเองที่คณะ :วันที่ 23 สิงหาคม -23 กันยายน 2559 วันเวลาราชการ ชำระค่าสมัคร :วันที่ วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 259 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 12 กันยายน – 28 ตุลาคม 2559 หรือ สมัครทางด้วยตัวเอง :วันที่ 12 กันยายน – 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือก :วันที่11 พฤศจิกายน 2559   … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ขั้นตอนการสมัคร เข้าเว็บไซต์เลือกประเภทรับตรง เลือกคณะและสาขาที่ต้องการสมัคร กรอบข้อมูล ส่งเอกสารการสมัครพร้อมลงสำเนาถูกต้อง ติดตามเกณฑ์การคัดเลือกในเว็บไซต์   คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย … Continue reading

( รับ 39 ตำแหน่ง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 3/2559

( รับ 39 ตำแหน่ง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 3/2559

( รับ 39 ตำแหน่ง ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 3/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.personnel.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิหาคม 2559 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 … Continue reading

จี้มหา’ลัยเก่าหยุดเปิดหลักสูตรซ้ำมรภ.-มทร

จี้มหา’ลัยเก่าหยุดเปิดหลักสูตรซ้ำมรภ.-มทร

จี้มหา’ลัยเก่าหยุดเปิดหลักสูตรซ้ำมรภ.-มทร เลขาธิการ CHES เผยมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า หรือ ออกนอกระบบสร้างปัญหามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เปิดหลักสูตรซ้ำและขยายวิทยาเขตมหาวิทยาลัยในพื้นที่ แย่งเด็ก เพื่อหารายได้ แถมตกปลาในบ่อเพื่อน แนะต้องปฎิรูปอุดมศึกษาทั้งหมด วันนี้(23 ส.ค.) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)มีแนวคิดที่จะปฎิรูปอุดมศึกษา โดยจะเริ่มที่มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ว่า ถ้าการปฎิรูปอุดมศึกษาแล้วทำให้คุณภาพของเด็กดีขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องปฎิรูปมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม เพราะมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่ากำลังสร้างปัญหาให้แก่มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ จะมุ่งหารายได้ด้วยการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษจำนวนมากจนไปทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยเฉพาะมรภ. และ มทร. เช่น หลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรบริหาร หลักสูตรพัฒนาชุมชน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา รับตรง 60 คุณสมบัติของผุ้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช และปวส ในสถานศึกษาที่สถาบันกำหนด มีผลการเรียนตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้ คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ จำนวนรับทั้งหมด 2,408 คน ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตศิลปศาสตร์บัณฑิต – การท่องเที่ยว – การจัดการการโรงแรม – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร – การจัดการการโรงแรม (เทียบโอน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี – … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 – 19 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านไฟฟ้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสายสนับสนุน จำนวน 25 อัตรา 1 นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขา / ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประมง 2 นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขา / ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 7 – 11 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล