รับตรง 58 รับตรงบูรพา 58 โควตาภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา รอบที่ 2

รับตรง 58 รับตรงบูรพา 58 โควตาภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา รอบที่ 2

รับตรง 58 รับตรงบูรพา 58 โควตาภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 28 ก.พ. นี้ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงบูรพา 58 รับตรง 58 รับตรงบูรพา 58 รับตรง 2558 มหาวิทาลัยบูรพา ประกาศรับตรงทั่วประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน พ.ศ. 2558 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.บูรพา 58 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (รอบที่ 1)

รับตรง 58 รับตรงม.บูรพา 58 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (รอบที่ 1)

รับตรง 58 รับตรงม.บูรพา 58 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (รอบที่ 1) รับตรง Direct Admission คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.บูรพา 58 รับตรง 58 รับตรงม.บูรพา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.บูรพา 58 คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (รอบที่ 1) สวัสดีค่ะน้องๆ มีหลายคนถามหารับตรงของคณะเภสัชศาสตร์กันมามาก วันนี้ก็เลยขอหยิบรับตรงคณะเภสัชศาสตร์มาพูดถึงบ้าง ซึ่งเปิดรับกันมาหลายวันแล้ว นั่นก็คือ รับตรง Direct Admission คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา … Continue reading

ม.บูรพาป่วน! อาจารย์-บุคลากร รวมตัวกว่า 100 คนให้ยกเลิกแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี

ม.บูรพาป่วน! อาจารย์-บุคลากร รวมตัวกว่า 100 คนให้ยกเลิกแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี

ม.บูรพาป่วน! อาจารย์-บุคลากร รวมตัวกว่า 100 คนให้ยกเลิกแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 57 ที่ตึก ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ผู้ได้รับการสรรหาเป็น 1 ในผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลับบูรพา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์ คณบดีคณะโลจิสติกส์ รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคคลากรในมหาวิทยาลัยกว่า 100 คนได้รวมตัวคัดค้านกรณีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล … Continue reading

รับตรง 57 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 1)

รับตรง 57 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 1)

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2557    >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา  

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556 สวัสดีค่ะน้อง ๆ ตอนนี้มหาวิทยาลัยบรูพา ก็ได้เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 แล้วนะคะ เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2556 ลองดูรายละเอียดทั้งสองโครงการกัน   โครงการที่ 1 รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2   ทั้งสองโครงการนี้สามารถสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ Url นี้เลยนะคะน้อง … Continue reading

ระเบียบการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1

ระเบียบการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1

ระเบียบการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1   ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556  ระเบียบการ    [CLICK] รับสมัครวันที่ 11 มี.ค. – 8 เม.ย. 2556    ที่มา : EDUZONES ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

รับตรง และโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

รับตรง และโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

รับตรง และโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ภาคปกติ -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน -สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) ภาคปกติ – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ภาคปกติ – สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน) – สาขาวิชาการบริหารทั่วไป นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) ภาคปกติ – สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) … Continue reading

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556 ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ๔. เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า … Continue reading

คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา รับสมัคร ป.โท/ ป.เอก 2556

คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา รับสมัคร ป.โท/ ป.เอก 2556

คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา รับสมัคร ป.โท/ ป.เอก 2556 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสมัครเข้าศึกษา • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องนำใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ อาคารสิรินธร ชั้น … Continue reading

ระเบียบการรับตรง ม.บูรพา 2556

ระเบียบการรับตรง ม.บูรพา 2556

ระเบียบการรับตรง ม.บูรพา 2556 โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์  ระเบียบการ    ใบสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  ระเบียบการ    สมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระเบียบการ    สมัคร โครงการเพชรตะวันออก  ระเบียบการ    สมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ระเบียบการ    สมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี   ระเบียบการ    สมัคร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1  ระเบียบการ  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)  ระเบียบการ    สมัคร รับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 21 ก.ย. 2555[Click] … Continue reading

ม.บูรพา รับสมัคร โครงการช้างเผือก ปี 2556

ม.บูรพา รับสมัคร โครงการช้างเผือก ปี 2556

ม.บูรพา รับสมัคร โครงการช้างเผือก ปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1343373999.pdf และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1343374027.pdf ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 3810 2060 หรือ 0 … Continue reading

ม.บูรพาเปิดโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย

ม.บูรพาเปิดโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย

ม.บูรพาเปิดโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ อันเป็นหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน 5 สาขา วิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ประกอบกับพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องการผลิตแรงงาน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษายังเป็นศูนย์ปฏิบัติงานครูของคณะศึกษาศาสตร์ด้วย โดยมีจุดเด่นในเรื่องของการเพิ่มเติมด้านภาษาให้กับนักเรียน และมีบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นผู้สอน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบจากสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพาไปนั้นจะสามารถทำงานได้จริง และจบมามีงานรองรับอย่างแน่นอน ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนทำการเปิดโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ใช้เวลา … Continue reading

โอโน๊ะ จุฬาลักษณ์ สาวใสเรียนดี จากม.บูรพา

โอโน๊ะ จุฬาลักษณ์ สาวใสเรียนดี จากม.บูรพา

เผลอแป๊บเดียว หลังจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันหยุดถึงสองวัน ส่วนใครที่ไม่ได้หยุดก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะการมาพบกับ ?สวัสดีแคมปัส? ทุกวันศุกร์ นั่นก็หมายความว่าจะได้หยุดสุดสัปดาห์กันอีกแล้ว สัปดาห์นี้ ?สวัสดีแคมปัส? จะพาไปพบกับสาวสไตล์ญี่ปุ่น ผู้มีใจรักในเสียงดนตรี และงานเขียน ผู้เคยมีงานเขียนนวนิยายออกมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม… ไม่ธรรมดาแล้วสำหรับสาวคนนี้ น้องโอโน๊ะ หรือ ‘น.ส.จุฬาลักษณ์ อิทธิสุขนันท์’ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เธอกระซิบบอกกับ ?สวัสดีแคมปัส? ว่าชื่อของเธอ ‘โอโน๊ะ’ ซึ่งเหมือนญี่ปุ่นนั้น จริงๆ แล้วเธอไม่ใช่ลูกครึ่ง แต่ยังพอมีเสี้ยวมาจากรุ่นคุณปู่อยู่บ้าง ส่วนคุณพ่อที่ตั้งให้ชื่อนั้น ก็เพราะว่าตอนไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่น ได้ไปเที่ยวพระราชวังอุเอโนะ แต่ชื่อของเธอก็เพี้ยนจากอุเอโนะเป็นโอโน๊ะ อย่างที่เห็นนี่เอง น้องโอโน๊ะ เล่าให้เราฟังพร้อมโชว์ผลงานเขียนนวนิยาย 2 … Continue reading

ม.บูรพา เปิดรับตรง ประจำปี 2553 วันที่ 16 พ.ย.-16 ธ.ค.52นี้

ม.บูรพา เปิดรับตรง ประจำปี 2553 วันที่ 16 พ.ย.-16 ธ.ค.52นี้

ม.บูรพา เปิดรับตรง ประจำปี 2553 วันที่ 16 พ.ย.-16 ธ.ค.52 นี้ คลิกเข้าดูรายละเอียดที่นี่

นิสิตสาว น้องใหม่ ม.บูรพา เครียดจัดกระโดดตึกชั้น3 ลงมาบาดเจ็บสาหัส

นิสิตสาว น้องใหม่ ม.บูรพา เครียดจัดกระโดดตึกชั้น3 ลงมาบาดเจ็บสาหัส

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นิสิตสาว น้องใหม่ ม.บูรพา เครียดจัดกระโดดตึกชั้น3ลงมาบาดเจ็บสาหัส หลังจากผู้ปกครองมาส่งเข้าหอพักได้เพียงคืนเดียว              เวลา 06.30 น.วันนี้( 26พฤษภาคม 52) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยว่ามีนักศึกษาสาวกระโดดตึกชั้นที่3 อาคารหอพักหญิงเทาทอง2 ลงมาได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส และอยู่ในระหว่างนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลประภาศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในเบื้องต้นทราบว่า เป็นนิสิตสาวน้องใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ชื่อ น.ส.เทพสิรินทร์ จักรคำ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 105/1 ถนนสุขาภิบาล6 ต.สระแก้ว อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว ได้เข้าหอพักหญิงอาคารเทาทอง 2 เลขที่ B335 ของเมื่อวานนี้โดยมีญาติมาส่งเข้าหอ ซึ่งเพื่อนที่อยู่ที่ห้องร่วมกันนั้นได้เห็นว่า น.ส.เทพสินรินทร์ นั้นมีอาการผิดปรกติไม่ยอมพูดจาอะไรถามคำตอบคำ จนมารู้ว่ามีปัญหากับทางครอบครัวจึงได้ช่วยกันปลอบใจ แต่ไม่นึกว่า เพื่อนจะมาคิดสั้นโดยการกระโดดตึกในครั้งนี้              โดยหลังจาก … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล