50 ทุนเพชรสุนันทา เริ่มเปิดรับ 1 พ.ย.นี้

50 ทุนเพชรสุนันทา เริ่มเปิดรับ 1 พ.ย.นี้

50 ทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556 โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จํานวน 50 ทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล