บูมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานดาว ยิ่งใหญ่ อลังการ

บูมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานดาว ยิ่งใหญ่ อลังการ

บูมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานดาว ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ยิ่งใหญ่ อลังการ เต็มไปด้วยความอบอุ่น บูมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานดาว  เป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่สุด ๆ เลยล่ะค่ะ สำหรับภาพบูมบัณฑิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2558) โดยเหล่ารุ่นน้องหลากหลายคณะได้ยืนรวมกลุ่มเป็นวงกลมที่มีรัศมีใหญ่มาก ๆ รอบ ๆ ลานดาว ส่วนพี่บัณฑิตก็ยืนอยู่ตรงกลาง ซึ่งเหล่าน้อง ๆ ก็เปล่งเสียงบูมอย่างพร้อมเพรียงสุดเสียง กึกก้องทั่วมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว นับเป็นภาพบูมที่ดูอบอุ่นและยิ่งใหญ่จริง ๆ เลยล่ะ ทั้งนี้ทางเฟซบุ๊ก MFU Photoclub ได้โพสต์ข้อความระบุว่า.. “บูมบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ลานดาว … Continue reading

รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จว.ภาคเหนือ

รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จว.ภาคเหนือ

รับตรง 58 ข่าวรับตรงมาฝากกัน แต่บอกก่อนเลยว่าเฉพาะน้องๆ ม.6 สายสามัญที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเขต 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้นค่ะ กับรับตรง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลย รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จว.ภาคเหนือ >> หลักสูตรวิชาและจำนวนรับ หลักสูตร/สาขาวิชา   ศิลปศาสตรบัณฑิต – ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 90 – ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 45 – ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) จำนวนรับ 45 – ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 40 – … Continue reading

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ   คุณสมบัติ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว … Continue reading

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา57

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา57

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ***ระเบียบการจริงยังไม่ออก…ถ้าหากมีการ Update จะนำมาโพสเพิ่มเติมทันที ที่มา : eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าววัยทีน | กิจกรรมวัยทีน | แฟชั่น อินไซด์ | ถาม-ตอบ

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25   เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ … Continue reading

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556 รับ สมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร – ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) – ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น – เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา … Continue reading

รับตรง แม่ฟ้าหลวง 56 เปิดแล้ว

รับตรง แม่ฟ้าหลวง 56 เปิดแล้ว

รับตรง แม่ฟ้าหลวง 56 เปิดแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง 2556 แบบระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาจีนธุรกิจ(เลือกสอบภาษาอังกฤษ)  สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)        2.   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) สาขาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)   … Continue reading

ม.แม่ฟ้าหลวงร่วมม.เดนมาร์กพัฒนา

ม.แม่ฟ้าหลวงร่วมม.เดนมาร์กพัฒนา

รศ.ดร.เทิด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มฟล.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อิราสมุส มันดุส อีซีดับเบิ้ลยู การแลกเปลี่ยนเพื่อชีวิต โดยมีผู้ช่วยทูตสหภาพยุโรป และตัวแทนมหาวิทยาลัยในยุโรป เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเพื่อหากรอบความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและทวีปอื่นๆ “จุดเริ่มต้นของกรอบความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความประสงค์ยกระดับการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ รวมทั้งต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษา โดยเฉพาะจากเอเชียกับสถาบันการศึกษาในยุโรป โดยได้พิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งอาจารย์ นักวิจัยและผู้บริหาร ซึ่งจะเน้นความสำคัญไปที่ความก้าวหน้าของการศึกษาที่ยั่งยืน ขจัดความยากจนและลดปัญหาการด้อยโอกาส” รศ.ดร.เทิด กล่าวและว่า สำหรับการแลกเปลี่ยนด้านการสอน มีทั้งด้านเนื้อหา หลักสูตร และวิธีการหรือเทคนิคการสอนด้วย เพื่อให้นำเอาสิ่งดีๆ ของสถาบันที่มีคุณภาพมาใช้อย่างได้ผล และโอกาสนี้ มฟล.ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลลอร์ก ประเทศเดนมาร์กด้วย

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล