รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด  660 คน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร >เป็นนักเรียนระดับสายสามัญที่กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ >ไม่เป้นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการปี2560 เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >สอบสัมภาษณ์ ค่าสมัครสอบ  300 บาท เอกสารในการสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มอ.สุราษฏร์ธานี คลิกทีนี้ >>ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ … Continue reading

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ  50 คน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00 >มีผลการเรียนรวม 5ภาคเรียนการศึกษา เกรดเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 เกรดเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.25 เกรดเฉลี่ยรวมวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 เกรดเฉลี่ยรวมภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 เกณฑ์การคัดเลือก … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะการแพทย์แผนไทย (รับตรงนี้ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นและตัดสิทธิ์รับตรงมอ.) จำนวนรับทั้งหมด  20 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.25 >เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า3.25 >เป็นทายาทของแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน โดยมีบิดาหรือมารดาหรือตาหรือยายหรือพี่น้อง (อ่านเพิ่มเติมที่ระเบียบการ) เกณฑ์การคัดเลือกและค่าสมัครสอบ >ใบสมัคร >พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ >สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ >ใบสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ มีเกรดเฉลี่ยสะสมGPAX รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25 จำนวนรับ รอบที่ 1 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้ คุณสมบัติ อาศัยอยู่ 14 จังหวัดภาคใต้ ทางเว็บeduzones ได้ทำLine เพื่อให้ติดตามข่าวรับตรงและค่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไปแอดได้เลยนะครับ คลิกที่นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม >เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกที่นี้ >เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกที่นี้ >ระเบียบการสมัคร คลิกที่นี้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน จำนวนรับทั้งหมด 250 คน   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง 57 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 57 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์

รับตรง ทั่วประเทศ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)   คณะ/สาขา จำนวนที่รับ และคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาข        ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ    >> โครงการ #รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 เป็น โครงการที่รับนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> Facebook : งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ที่มา:eduzones … Continue reading

รับตรง โครงการ “sci seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” มอ.2556

รับตรง โครงการ “sci seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” มอ.2556

รับตรง โครงการ “sci seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” มอ.2556 โครงการ”sci seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 คุณสมบัติ – กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์ – GPAX (ม.4-ม.5) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขากำหนด *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย *** กำหนดการ รับสมัคร                       … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล