รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์

รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์

รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ รับตรง 60 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวนศาสตร์ จำนวนรับ 140 ที่นั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาศ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการสองปริญญาคู่ขนาน วนศาสตร์+สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวนรับ 30 ที่นั่ง จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในโรงเรียนทั่วประเทศ มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ: วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560 สอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิต: วันที่ 8 มกราคม 2560 ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ: วันที่ 12 มกราคม 2560 เปิดรับสมัคร BEcon: วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 2 -16 พฤศจิกายน 2559 หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2 -16 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบความสามารถทางกีฬา :วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์รอบที่1 :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์รอบที่2 :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 … Continue reading

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยุ่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี … Continue reading

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยุ่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์ :วันที่ 1-30 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 6 ตุลาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ สอบพลศึกษาและสอบว่ายน้ำ :วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 19 ตุลาคม 2559   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับตรง 60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปี) ภาคปกติ รับตรง 60 หลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนที่รับสมัคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน >เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ไม่ต่ำกว่า 2.75 >เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร … Continue reading

รับตรง 57 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตร์ศาสตร์

รับตรง 57 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตร์ศาสตร์

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557        >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> Website : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ( 4 วิทยาเขต 27 คณะ รับ 4,824 คน )  รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  >> รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ คือ 1. จากเดิมที่เคยเน้น GAT/PAT ครั้งที่ 1 แต่ในปีนี้ เน้นใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ 2. จากเดิมที่แยกโครงการ #รับตรง ออกเป็น 2 ช่องทางหลัก คือ การรับโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย กับ การรับโดยคณะ/โครงการต่างๆ ที่ในแต่ละปีแยกกันรับ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล