รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ ค่าสมัคร  400 บาท   รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click โครงการรับตรง Click โครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) Click โครงการช้างเผือก Click โครงการลูกหลานชาวเรือ Click ที่มา: eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น  

รับตรง 2557 ม.เกษตร บางเขน วิทยาการคอมพิวเตอร์

รับตรง 2557 ม.เกษตร บางเขน วิทยาการคอมพิวเตอร์

รับตรง 2557 ม.เกษตร บางเขน มหาวิทยาลัยเกษรตศาสตร์ รับตรง 57 บางเขน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค.57 ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Bachelor of Science Program in Computer Science จำนวนที่รับ : รับสมัครผ่านระบบกลาง จำนวน 40 คน รับสมัครตรงที่โครงการฯ จำนวน 50 คน สมัครตรงที่โครงการฯ : องค์ประกอบ ร้อยละ … Continue reading

ม.เกษตรฯ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ม.เกษตรฯ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ม.เกษตรฯ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cab.kps.ku.ac.th โทรศัพท์ 0 2942 8361, 0 2942 7133 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : 2012-12-17-001.pdf ที่มา : EDUZONES

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ต้องมีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์) ในสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. มีผลการเรียนอย่างน้อย 5ภาคการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 4. มีผลการสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ได้แก่ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์(รับรองสำเนาถูกต้อง) 5. มีผลคะแนนแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน … Continue reading

รับตรง ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556

รับตรง ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556

รับตรง ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รับตรง สาขาธุรกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556ภาคปกติ 20 คน ภาคพิเศษ 30 คน เปิดรับสมัคร 11-22 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.facebook.com/Agribusiness   ที่มา : Unigang

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรฯ 56

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรฯ 56

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรฯ 56 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมภาคต่างๆ ยกเว้นกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 2. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. GPA วิชาภาษาไทย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ใช้คะแนน GAT ร้อยละ 10 ใช้คะเเนนจาก7วิชาสามัญ 2 วิชา คือ ภาษาไทย , สังคมศึกษา สอบวิชาเฉพาะทางวรรณคดีไทย … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการรับนักเรียนดีเด่น

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับนักเรียนดีเด่น

รับตรง โครงการรับนักเรียนดีเด่น     จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ปีการศึกษา 2556 (รับ 29 คณะ จำนวน 520 คน)    ปฏิทินการรับสมัคร ** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย** ระเบียบการรับสมัคร            >>  ระเบียบการ #รับตรง โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556           >> … Continue reading

เกณฑ์คัดเลือกรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

เกณฑ์คัดเลือกรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556

  เกณฑ์คัดเลือกรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 การสมัครเข้าศึกษาต่อผ่าน ระบบรับตรง สำหรับปีการศึกษา 2556 ใกล้จะประกาศกำหนดการแล้ว การรับสมัครจะเปิดประมาณต้นพ.ย. 2555 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังใช้เกณฑ์การคัดเลือกคือ GAT 25% PAT1 25%  PAT3 50% เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคำนวณคะแนนของการรับสมัครวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556   การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงใช้เกณฑ์ดังนี้ ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ 3 อันดับ จากสาขาที่รับสมัครทั้งหมดเรียงตามระดับความต้องการจากมากไปน้อย คะแนนของผู้สมัคร คำนวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้ GAT 25 % PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25 % PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม 50 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล