รับตรง (คณะจัดสอบเอง) คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556

รับตรง (คณะจัดสอบเอง) คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556

รับตรง (คณะจัดสอบเอง) คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 แบ่งออกเป็น แบบรับตรง และโควตา มีรายละเอียด ดังนี้ แบบรับตรง (คณะจัดสอบเอง) จำนวนรับ: 1.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก รับ 55 คน 2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รับ 40 คน 3.สาขาศิลปอุตสาหกรรม รับ 75 คน 4.สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ รับ 25 คน 5.สาขานิเทศศิลป์ รับ 35 คน 6.สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย … Continue reading

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณมหารลาดกระบัง 2556 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556 คณะที่ปิดรับ - วิศวกรรมศาสตร์ - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม - วิทยาศาสตร์ - อุตสาหกรรมเกษตร - เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิทยาลัยนานาชาติ - วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล - วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ - วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ – กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช. – GPAX ตามคณะ/สาขากำหนด – ใช้คะแนน GAT/PAT … Continue reading

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556 รับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้าผลการเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556 คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช 3 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีความประฤติเรียบร้อย รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤษจิกายน 2555 รายละเอียดทั้งหมด http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-09-20_13-55-44_AJAYIF.pdf     หน้าเว็บไซต์หลัก http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php ——————————————————————————————————————————————————————————————————- รับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้าบุตร ครู หรืออาจารย์ สังกัดสถานศึกษาความร่วมมือ (MOU) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา … Continue reading

โควตารับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

โควตารับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

โควตารับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 คุณสมบัติ เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการที่เปิดรับ โครงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โครงการเรียนดี  โควตาบุคลากรในสังกัด โควตานักเรียนพิการ  โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม รับสมัคร ตั้งแต่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555 รายละเอียดทั้งหมด  http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-09-20_13-53-43_72qCQFt.pdf หน้าเว็บไซต์หลัก http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2556

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2556

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปีประจำปีการศึกษา 2556 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555 คุณสมบัติ  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6  GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50  เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ รายละเอียด    http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/argi_direct_ent56.pdf … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล