รับตรง 56 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

รับตรง 56 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ปีการศึกษา 2556   >> ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร >> Website : มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 56 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬา

รับตรง 56 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬา

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556    ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ  >> ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง รอบ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2556

รับตรง รอบ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2556

รับตรง รอบ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2556 ข่าวการศึกษา, พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, รับตรง 56, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร,อุตสาหกรรมการเกษตร Continue reading

รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 56

รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 56

รับตรงโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก่อตั้ง โครงการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่จะสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5000 ตารางเมตร ที่ศูนย์พัทยา นักศึกษาในโครงการนี้จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกที่จะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกต่อไป   จุดเด่น  โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง โครงการมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้สอนหลัก ร่วมกับอาจารย์พิเศษมีความรู้ความสามารถตรงสาขา และมีผู้ช่วยชาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาร่วมให้ความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับผู้สนับสนุน ลงทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทันสมัยซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วน  หรือหากจะเลือกทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีความรู้ด้านยานยนต์มากกว่าวิศวกรเครื่องกลทั่วไป   หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146หน่วยกิต … Continue reading

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2556

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2556

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ปีการศึกษา 2556 เดือนนี้มีรับตรงที่จะหมดเขตรับสมัครภายในเดือน เมษายน ปี 2556 ** อัพเดทล่าสุดวันที่ 26 มีนาคม 2556 1. รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556 – หมดเขตวันที่ 5 เมษายน 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 2. รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 – หมดเขตวันที่ 15 เมษายน 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 3. รับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556 – หมดเขตวันที่ 19 เมษายน 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 4. คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ … Continue reading

รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

รับตรง นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งมีสาขา ที่รับเข้า 6 สาขาวิชา รวม 24 คนนะครับน้อง ๆ **หมายเหตุ เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)   คุณสมบัติของผู้สมัคร   วันรับสมัคร เปิดรับตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการเพิ่มเติม คลิก ติดต่อซื้อใบสมัคร งานบริการการศึกษาอาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ ใบสมัครชุดละ … Continue reading

รับตรงปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 56

รับตรงปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 56

รับตรงปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 56 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศต่างๆในเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อภาคส่วนต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม การเงิน ธุรกิจบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาในยุคใหม่จึงเน้นไปที่สหวิทยาการ(Interdisciplinary) ที่ส่งเสริมการสร้างฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สมดุลและสร้างสรรค์ เป็นสำคัญ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ คือหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ (Management Mathematics) (เป็นหลักสูตรสองภาษา) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ(Operations Research) โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางเทคโนโลยีการจัดการซึ่งเน้นหลักพื้นฐานทางวิทยาการการจัดการ (Management Science) ตลอดจนเพิ่มทักษะสหวิทยาการและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ โดยเจาะลึกในการจัดระบบและวิเคราะห์การดำเนินการ รวมถึงการตัดสินใจโดยใช้หลักการในเชิงคณิตศาสตร์การจัดการ อีกทั้งสามารถทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ รวมทั้งทางธุรกิจได้ด้วย   หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีควบโท … Continue reading

คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ ทุน อบต.

คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ ทุน อบต.

คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ ทุน อบต.   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนสายวิทย์ ผลการเรียน 3.60 และนักเรียนทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ สมัครภายใน 19 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับ 1) นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน … Continue reading

รับสมัครนักศึกษาโควตา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 56

รับสมัครนักศึกษาโควตา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 56

รับสมัครนักศึกษาโควตา มจธ.สร้างคนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556 กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 – ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ให้ยื่นความจำนงผ่านทางโรงเรียน เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ – 1 โรงเรียน สามารถส่งผู้สมัครได้ 1 คนเท่านั้น – เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเอกสารจากทางโรงเรียน จะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามที่ประกาศข้่างต้นหรือไม่ถ้าหากเป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ จะติดต่อนักเรียนเพื่อแจ้งรหัสในการเข้าระบบรับสมัครอีกครั้ง   เกณฑ์การรับนักศึกษา Download เกณฑ์การรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ Download เกณฑ์การรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ Download เกณฑ์การรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Download เกณฑ์การรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Download เกณฑ์การรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Download … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556   รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หน้าเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่   ที่มา : academic

รับตรงโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ 56

รับตรงโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ 56

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร รับ 30 คนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี) ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2556 รับทั้งหมด 30 คน   คุณสมบัติของผู้สมัคร                                           … Continue reading

รวมรับตรง ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ เปิดรับ มี.ค.-เม.ย.56

รวมรับตรง ไม่ตัดสิทธิ์แอดฯ เปิดรับ มี.ค.-เม.ย.56

โครงการรับตรงที่ “ไม่ตัดสิทธิ์” แอดมิชชั่น โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร (รอบ 2) – ระเบียบการ คลิก – สมัครได้ถึง 22 มีนาคม 2556 – ใช้ GAT, PAT 1, PAT 2 – เด็กซิ่ว, ม.6 – GPAX 2.50 ขึ้นไป   โครงการรับตรงภาคพิเศษ ม.บูรพา – ระเบียบการ คลิก – สมัครได้ถึง 8 เมษายน 2556 – … Continue reading

รับตรงรอบ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 56

รับตรงรอบ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 56

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ ๒) ดังต่อไปนี้ การสอบคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ใบสมัครสอบ คลิกที่นี่ บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่ สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่   ที่มา : stugang ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2556

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2556

รับตรงที่จะปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2556 (อัพเดต 5 มีนาคม) เดือนนี้มีรับตรงที่จะหมดเขตรับสมัครภายในเดือน มีนาคม ปี 2556 มีทั้งหมด 25 โครงการ นะครับน้อง ๆ สนใจคณะไหน มหาวิทยาลัยไหน ลองเลือกดูให้โดนใจแล้วดูระเบียบการ ลุยยย !! ** อัพเดทล่าสุดวันที่ 5 มีนาคม 2556 1.รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556 – หมดเขตวันที่ 7 มีนาคม 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติม) 2.รับตรง 56 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ … Continue reading

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยสยามได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ *นักศึกษาสามารถสมัครได้ ๒ อันดับ โดยเลือกคณะอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนได้เป็นอันดับ ๒ ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์   รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการ คลิกที่นี่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยสยาม หรือที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาส่วน ภูมิภาค หรือสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยสยาม ในนามมหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163 ที่มา : stugang ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล