รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 56

รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 56

รับตรง เพิ่มพิเศษ รอบที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 (รอบสอง) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้   ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก จำนวนที่รับเข้าศึกษา   เกณฑ์การสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการเพิ่มเติม ใบสมัคร ที่มา : stugang ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556   กำหนดการ รอบแรก วันที่ 7 มกราคม 2556 – วันที่ 22 มีนาคม 2556 รอบสอง วันที่ 1 เมษายน 2556 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ประกาศและกำหนดการ [รายละเอียด] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) … [รายละเอียด] [ใบสมัคร] [เว็บภาควิชาฯ] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) … [รายละเอียด] [ใบสมัคร] … Continue reading

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25   เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ … Continue reading

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 56

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 56

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 2556 รับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2556   กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กำหนดการรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน กำหนดการรับสมัครโครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล กำหนดการรับสมัครโครงการยื่นคะแนน GAT-PAT กำหนดการรับสมัครโครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา กำหนดการรับสมัครโครงการสายอาชีวศึกษา   ที่มา : stugang ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

รับตรง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2556

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   คุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการเพิ่มเติม คลิก !! ค่าเทอม คลิก !! ที่มา : stugang ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 56

รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 56

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 3 ธันวาคม 2555 ถึง 15 มีนาคม 2556 สาขาที่เปิดรับสมัคร Mechanical Engineering 25 คน Software Engineering 10 คน Thai as a Foreign Language 30 คน Social Science 25 คน … Continue reading

รับตรงประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

รับตรงประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

รับตรงประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556   ประกาศคณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช้วยพยาบาล) ประจำปีการศึกษา 2556   ระยะเวลาการศึกษาและค่าธรรมเนียม   คุณสมบัติของผู้สมัคร รูปแบบการรับและจำนวนการรับ กำหนดการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.   วิธีการสมัครและอัตราค่าสมัคร สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 300 … Continue reading

รับตรง 56 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)

รับตรง 56 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)

รับตรง 56 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ January Session ปีการศึกษา 2013 General Admissions   สมัคร Online Quick Link -คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร -เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน Announcement -นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และค่าเล่าเรียน Intensive ได้ที่นี่  พยาบาล กับ วิศวะการบิน แนะนำให้สมัครตั้งแต่รอบนี้นะครับ เพราะรอบแรก จำนวนที่รับได้จะเยอะ   หลักฐานการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร วิธีการสมัคร เกณฑ์การเข้าศึกษา เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2556 สวัสดีค่ะน้อง ๆ ตอนนี้มหาวิทยาลัยบรูพา ก็ได้เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 แล้วนะคะ เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2556 ลองดูรายละเอียดทั้งสองโครงการกัน   โครงการที่ 1 รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2   ทั้งสองโครงการนี้สามารถสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ Url นี้เลยนะคะน้อง … Continue reading

ระเบียบการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1

ระเบียบการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1

ระเบียบการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1   ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556  ระเบียบการ    [CLICK] รับสมัครวันที่ 11 มี.ค. – 8 เม.ย. 2556    ที่มา : EDUZONES ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

เตรียมตัวได้ก่อนใคร ด้วยสุดยอดคู่มือการรับตรง

เตรียมตัวได้ก่อนใคร ด้วยสุดยอดคู่มือการรับตรง

เตรียมตัวได้ก่อนใคร ด้วยสุดยอดคู่มือการรับตรง เป็นปัญหา ที่น่าเครียดจริงๆ ต้องแข่งกับคนอื่นอีกเป็นแสนคน ตัดสินชะตาชีวิตตัวเองในครั้งเดียว….อย่างนี้แล้ว น้องจะรออยู่ที่แค่ Admissions ทำไมคะ หนทางสอบติดยังมีอยู่อีกมากมายนักค่ะ มาเดินสายสอบตรงกันเถอะเด็กๆ ^__^ อยากเข้าที่ไหน คณะอะไร มหา’ลัยไหน ก็ไปสมัคร ไปสอบที่นั่นโดยตรงเลยค่ะ แต่….แล้วคณะ/มหา’ลัยที่จะอยากเข้า รับเมื่อไหร่ รับยังไงนะ??? ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ เพราะวันนี้พี่มีหนังสือเด่น หนังสือดี สำหรับน้องๆม.ปลายมาฝากกันค่ะ นั่นคือ “คัมภีร์รับตรง” คัมภีร์เล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้น้องๆรู้ก่อนใคร ว่ามหาวิทยาลัยหรือคณะในฝันของน้องๆ เปิดรับนักศึกษาใหม่ผ่านการรับตรง ด้วยโครงการใดบ้าง? รายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการต่างๆนั้นเป็นอย่างไร? และเปิดรับสมัครช่วงเวลาไหน? เพื่อที่น้องๆจะได้เตรียมตัวก่อนใครเลยค่ะ…ขอบอกว่า น้องม.4 ม.5 ต้องมีไว้ในครอบครองเลยนะคะ แล้วชีวิตการสอบของน้องจะง่ายขึ้นเยอะ ^ ^ … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สามารถสมัคร (ระบบออนไลน์) ได้ที่นี่ แบบฟอร์มสมัครสอบ : ระดับปริญญาตรี คลิก แบบฟอร์มสมัครสอบ : ระดับปริญญาโท คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก   ที่มา : rmutp ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

ชิงทุน วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษม.ธรรมศาสตร์ TEPE 56

ชิงทุน วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษม.ธรรมศาสตร์ TEPE 56

รับตรงชิงทุน วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ TEPE 56 โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TEPE เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในประเทศไทย ตลอดหลักสูตร โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครรอบชิงทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2556 สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 วิชา 1. คณิตศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ 3. ภาษาอังกฤษ … Continue reading

โครงการรับตรง ที่จะปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2556

โครงการรับตรง ที่จะปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2556

โครงการรับตรง ที่จะปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2556 1. มหาวิทยาลัย โครงการ หมดเขต บางมด รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 6 กพ 2. จุฬาฯ รับตรง (แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์ 7 กพ พายัพ รับตรง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 8 กพ 3. ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) 8 กพ 4. ธรรมศาสตร์ รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT 8 กพ 5. ศิลปากร รับตรง … Continue reading

โครงการรับตรงใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา พระนครเหนือ 2556

โครงการรับตรงใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา พระนครเหนือ 2556

โครงการรับตรงใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา พระนครเหนือ 2556 เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรงใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชา พระนครเหนือ 2556 เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ **ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติการศึกษา และข้อมูลการรับสมัคร ของคณะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา ก่อนทำการสมัคร ดูข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงใช้คะแนนวิชา สามัญ 7 วิชา เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ดูคำแนะนำกรณีเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ไม่ได้ ดูคำแนะนำกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจ้งฯ   ที่มา : EDUZONES … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล