รับตรงพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา 2557

รับตรงพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา 2557

รับตรงพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา 2557 โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (โดยวิธีพิเศษ)                       ประจำปีการศึกษา 2557 สาขา/จำนนที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 23 คน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 3 คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน คณะประมง 2 คน คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 … Continue reading

รับตรง 57 มข. คณะมนุษยศาสตร์ มข เปิดรับตรง 1 เม.ย. – 4 ก.ค.นี้

รับตรง 57 มข. คณะมนุษยศาสตร์ มข เปิดรับตรง 1 เม.ย. – 4 ก.ค.นี้

รับตรง มข 57 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับตรง ใน โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขา เริ่มวันที่ 1 เม.ย. – 4 ก.ค.นี้ รับตรง 57 มข. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดนมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ หลักสูตร สาขาและจำนวนที่เปิดรับ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 35 คน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ … Continue reading

ประกาศผลสอบรับตรง เภสัช ศิลปากร 57 ดูผลรับตรง ศิลปากร 57

ประกาศผลสอบรับตรง เภสัช ศิลปากร 57 ดูผลรับตรง ศิลปากร 57

ประกาศผลสอบรับตรง เภสัช ศิลปากร 57 รับตรง ศิลปากร 57 ม.ศิลปากร ประกาศผลสอบรับตรง เภสัช ศิลปากร 57 ดูรายชื่อผู้สอบผ่าน รับตรง เภสัช ศิลปากร 57 ได้ที่นี่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ที่ www.pharm.su.ac.th หรือ ทาง เฟซบุ๊ก เภสัชฯศิลปากร รับตรง 2557 ที่มา : kapook … Continue reading

รับตรง 57 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รับตรง 57 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รับตรง 57 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 5,385 คน คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า – ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมี GPAX 2.70 ขึ้นไป – รายระเอียดเพิ่มเติมตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการ สามารถ Download รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่าง รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับตรง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2557 ที่มา … Continue reading

รับตรง มธ. 57 เช็กผลสอบ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 ที่นี่

รับตรง มธ. 57 เช็กผลสอบ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 ที่นี่

รับตรง มธ. 57 ประกาศผลสอบ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลสอบ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 แล้ว น้อง ๆ ที่สมัครสอบ รับตรง มธ. 57 ไว้ สามารถตรวจสอบผลสอบ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 ได้ที่นี่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รายชื่อผู้สอบผ่าน รับตรง มธ. 57 คลิกที่นี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย   คณะรัฐศาสตร์ รายชื่อผู้สอบผ่าน รับตรง มธ. 57 … Continue reading

รับตรง 57 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์,การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, นานาชาติ, ปริญญาตรีควบปริญญาโท, ม.ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รับตรง 57, รับตรง57, สถาปัตย์ฯ, หลักสูตรการออกแบบพํฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต, โครงการรับตรง, โครงการรับตรง 57 Continue reading

รับตรง 57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

รับตรง 57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557 ,รับตรง 2557, รับตรง 57, รับตรง 57 โควตา, รับตรง โควตา 57, รับตรง57, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,เทคโนโลยีราชมงคล Continue reading

ประกาศผล รับตรง 57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ประกาศผล รับตรง 57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ประกาศผล รับตรง 57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ., มจพ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รับตรง 57, รับตรง57, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Continue reading

ด่วนที่สุด! รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

ด่วนที่สุด! รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

ด่วนที่สุด!!!รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด!!! รับสมัครถึง 20 กันยายน 2556 >> ดาวน์โหลด ระเบียบการ >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> การรับสมัครและยื่นเอกสาร ที่ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง 57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร     >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง 57 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2557 (รับ 79 สาขา 4,565 คน) รายละเอียดการรับสมัคร      คณะ/สาขาที่เปิดรับ และองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก    >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา >> Facebook : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557 ,รับตรง 2557, รับตรง 57, รับตรง 57 เปิดปฏิทิน กสพท, รับตรง กสพท 57, รับตรง57, รับตรงกสพท 57, เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557, เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 57 Continue reading

รับตรง 57 ทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มช.

รับตรง 57 ทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มช.

รับตรง 57 ทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มช. ,นักเรียนที่มีผลการเรียนดี, ผลการเรียนดี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รับตรง 2557, รับตรง 57, รับตรง 57 ทั่วประเทศ, รับตรง 57 ผลการเรียนดี, รับตรง 57 มช., รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รับตรง57 Continue reading

รับตรง 57 แบบพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬา

รับตรง 57 แบบพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬา

รับตรง แบบพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร >> Website : การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 แบบพิเศษ นักเรียนผู้มีความสามารถทางกีฬา จุฬาฯ

รับตรง 57 แบบพิเศษ นักเรียนผู้มีความสามารถทางกีฬา จุฬาฯ

รับตรง 57 แบบพิเศษ นักเรียนผู้มีความสามารถทางกีฬา จุฬาฯ, รับตรง 57, รับตรง57, นักเรียนผู้มีความสามารถทางกีฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รับตรง 2557, รับตรง 57 ความสามารถทางกีฬา, รับตรง 57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รับตรง 57 แบบพิเศษ Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล