ดอนเมืองทหารอากาศฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 (ภาคปกติ)

ดอนเมืองทหารอากาศฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 (ภาคปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557 ประเภทการรับ ห้องเรียนปกติ จำนวน 13 ห้องเรียน จำนวน 650 คน      1.1 ในเขตพื้นที่บริการ 50%         – จับฉลาก 137 คน         – สอบในเขต 138 คน      1.2 สอบทั่วไป จำนวน 275 คน … Continue reading

มาแล้ว!ปฏิทินรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 57 สตรีนนทบุรี

มาแล้ว!ปฏิทินรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 57 สตรีนนทบุรี

มาอัพเดทกันแบบร้อนๆจ้า สำหรับน้องๆTLCที่ติดตามข่าวสารรับสมัคร ม.1 ม.4 กันอยู่ วันนี้เรามาอัพเดทปฏิทินรับสมัครน้องๆ โดยเฉพาะน้องผู้หญิงเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังแห่งจังหวัด นนทบุรี      ม.1 ม.4  มาจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ค่ะ ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว ทั้งภาคปกติ,โครงการภาคภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กำหนดการจะมีวันไหน ยังไงบ้าง ไปดูกันเลยจ้า น้องๆ ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-525-1506 ต่อ 107 , 166 จำหน่ายคู่มือการสมัคร และ ใบสมัครโครงการพิเศษ ที่ อาคารพลับพลา 1 ห้องเกียรติยศ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.satrinon.ac.th/      ว่า … Continue reading

รับจบม.ต้นเข้าเรียนโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

รับจบม.ต้นเข้าเรียนโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (รร.ชอร.) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 – 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปีการศึกษา 2557 การเปิดรับ 1. สังกัด กรมอู่ทหารเรือ 34 นาย 2. สังกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ 25 นาย 3. สังกัด ฐานทัพเรือสงขลา 1 นาย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 2. เป็นชายโสด … Continue reading

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศรับสมัครเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี2557

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศรับสมัครเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี2557

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  โดยในการรับจะเปิดรับประเภทบุคคลทั่วไปและรับสมัครสำหรับโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ประเภทบุคคลทั่วไป ที่มา ENN

มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต

มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต

มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557 มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 16/2557 โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรี จำนวนทุน : 34 ทุน (แยกเป็น สายสามัญ 20 ทุน และสายอาชีพ 14 ทุน) ระยะเวลาโครงการ : สิงหาคม 2556 – มีนาคม 2557 (7 เดือน) การมอบทุน – มอบให้แก่เยาวชนที่ ขาดแคลน เรียนดี – ประพฤติดี มีความสามารถ แยกเป็น … Continue reading

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ม.พะเยา 2557

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ม.พะเยา 2557

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควต้าทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต 4. เป็นผู้ปราศจากโรค ยาเสพติดร้ายแรง และไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชชั้นรุนแรง 5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก 6. ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการ รับสมัคร                                                     1 – … Continue reading

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 กรณีพิเศษ (โควตา) 3 ประเภท ได้แก่ โควตาพิเศษของคณะฯ พิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 โควตาพิเศษสำหรับนักกีฬา พิจารณาจากผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของสถานศึกษา และมีเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักเรียน ในคณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขั้นตอนการสมัครสอบ ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ต้องการจะปรากฎเครื่องหมาย * แล้วยืนยันการบันทึกข้อมูล ระบบจะออกใบ Pay In ค่าสมัครเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร … Continue reading

รับตรง 56 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดแล้ว

รับตรง 56 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดแล้ว

รับตรง 56 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์-อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสายการเรียนที่คณะกำหนด หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่คณะกำหนด ผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร 4 ภาคการศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท … Continue reading

ด่วน!! การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับ 383 อัตรา – 3 เม.ย.

ด่วน!! การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับ 383 อัตรา – 3 เม.ย.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งช่าง จำนวน 383 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางระบบใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 3 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น. โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา : http://www.egat.co.th

รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ และ tutor จำนวนมาก

รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ และ tutor จำนวนมาก

รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ และ Tutor จำนวนมาก <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทย์ สังคม ภาษาไทย ฟิสิก เคมี ชีวะ   ตั้งแต่ชั้น ม.1 ม.6   สนใจส่ง Resume มาได้ที่ baanbrightbrain@hotmail.com   สอบถามรายะลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 414 7115 หรือ 083 424 3899

สพฐ.ประชุมรับนักเรียน

สพฐ.ประชุมรับนักเรียน

สพฐ. ประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผอ.สถานศึกษา 8 จังหวัด 17 มี.ค. หารือถึงแนวทางการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เสนอ รมว.ศึกษาธิการ หลังเลื่อนจากกำหนดเดิมดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มี.ค. ซึ่งตามกำหนดเดิมของปฏิทินรับนักเรียนชั้น  ม.1  และ  ม.4  ปีการศึกษา  2553  คือวันสุดท้ายของการรับสมัคร แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศเลื่อนการรับสมัครออกไปในพื้นที่ 8 จังหวัด ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังนั้น ในวันที่ 17 … Continue reading

สพฐ.เปิด 12 ศูนย์รับสมัคร ม.1-4 กทม.ชั้นในหนีเสื้อแดง

สพฐ.เปิด 12 ศูนย์รับสมัคร ม.1-4 กทม.ชั้นในหนีเสื้อแดง

สพฐ.เปิดช่องทางรับสมัครนักเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นใน 12 โรงหนีชุมนุมเสื้อแดง พร้อมทั้งเปิดให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ และให้สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยยึดตราประทับภายในวันที่ 17 มี.ค.นี้.. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 เขต และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ว่า ที่ประชุมได้ปรับมาตรการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553 ของ 12 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อไม่ให้กระทบต่อเด็กและผู้ปกครอง โดยยึดหลักการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่มีการชุมนุม ซึ่งการเปิดรับสมัครนักเรียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-17 … Continue reading

โรงเรียนดังห่วงชุมนุมเสื้อแดงกระทบรับสมัครม.1

โรงเรียนดังห่วงชุมนุมเสื้อแดงกระทบรับสมัครม.1

วอนผู้ชุมนุมนึกถึงอนาคตเด็ก ร.ร.วัดมกุฎฯ สุดเก๋ เตรียมตั้งโต๊ะรับสมัครกลางห้าง ส่วนเตรียมอุดมฯ จับตาวันต่อวัน คาดมีเด็กจากทั่วประเทศสมัคร 2 หมื่นคน…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจส่งผลต่อการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โดยเฉพาะ โรงเรียนมัธยมที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานที่ชุมนุม อาทิ ร.ร.สตรีวิทยา ,ร.ร.ราชวินิตมัธยม, ร.ร.วัดมกุฎกษัตริยาราม และร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานที่ชุมนุม แต่เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เปิดรับสมัครนักเรียนม.4 จากเด็กทั่วประเทศ โดยเด็กและผู้ปกครอง จะต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. ซึ่งเป็นวันชุมนุมนั้น นายวิศรุต สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าววานนี้ (8 ต.ค.) ว่า กำหนดการรับสมัครนักเรียนม.4 เป็นแผนการรับเด็กที่วางไว้นานแล้ว คงไม่สามารถเลื่อนกำหนดได้ และขณะนี้ใบสมัครก็แจกออกไปแล้วจำนวนมาก … Continue reading

บริษัท มายคลิป สตูดิโอส์์ จำกัดรับสมัครตำแหน่งProduction Organizer & Planner

บริษัท มายคลิป สตูดิโอส์์ จำกัดรับสมัครตำแหน่งProduction Organizer & Planner

บริษัท มายคลิป สตูดิโอด์ จำกัด สตูดิโอถ่ายภาพและผลิตภาพของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต, ประเทศไทย เราเป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพและผลิตภาพหลากหลายประเภท เช่น สื่อโฆษณา แฟชั่น แคตตาล็อก นิตยสาร และ การค้าขายผ่านทางอินเตอร์เนต ซึ่งลูกค้าของเราได้แก่ ยุโรป อเมริกา เอเชีย และอื่นๆ ทั่วโลก เรากำลังขยายงานและมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็น ทีมงานเดียวกับเรา ผู้ช่วยประสานงานและติดต่อฝ่ายผลิตProduction Organizer & Planner รายละเอียดงาน มีดังนี้ รับผิดชอบ ติดต่อ และจัดหาผู้ให้บริการ suppliers (e.g. models, stylist, makeup, logistic) … Continue reading

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครสอบตรง วันที่ 5-29 มกราคม 2553

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครสอบตรง วันที่ 5-29 มกราคม 2553

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครสอบตรงแล้วถึงวันที่ 5-29 มกราคม 2553 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 สาขาวิชา ได้แก่ ◦ หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรนิเทศศิลป์ ◦ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ,ารตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ◦ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์ ◦ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล