ม.มหิดล จัด “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน”

ม.มหิดล จัด “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน”

ม.มหิดล จัด “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน”เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน” ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดลและ อาจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมพูดคุยถึงรูปแบบและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานวันที่ 12 ม.ค. ซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานจะได้พบกิจกรรมมากมายจากหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนจัดขึ้น อาทิ สถาบันโภชนาการ ซุ้มการให้ความรู้ในการเลือกซื้อขนม และเครื่องดื่ม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพองค์กรนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ซุ้มพยัญชนะพาเพลิน ฝึกทักษะการสังเกต และการจดจำ  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย ซุ้มการเล่มเกมส์เสริมทักษะ ฝึกสมอง ตอบปัญหาชิงรางวัล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซุ้มอาเซียนหรรษา … Continue reading

วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) วันเด็กแห่งชาติ จากคำกล่าวที่ว่า อนาคตของประเทศชาติ จะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับ คุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมาย ตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ เพราะถือว่า เด็กคิอมนุษย์ที่ยังอ่อนอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “เด็ก” ไว้ดังนี้ เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ เด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ ความเป็นมาของวันเด็กสากล เมื่อปีพุทธศักราช … Continue reading

กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556

กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556

กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอ็กซ์ทรีม พลัส เชิญคุณหนู ๆ เที่ยวสนุกอย่างสร้างสรรค์ ได้ความรู้ ในงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงาน KIDS Day 2556ในวันที่ 10-12 มกราคม 2556 พบความตื่นตา ตื่นใจ ภายใต้แนวคิด “พลังคิด พลังอนาคต KIDS FOR THE FUTURE” ที่มุ่งเน้นการสร้างจินตนาการไปกับการเรียนรู้ (Learning with Imagination) ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ภายในงานพบกิจกรรมมากมาย อาทิ ภาพยนตร์ 3 … Continue reading

เผยคำขวัญ ‘เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ’ โดนใจเด็กไทยสุด

เผยคำขวัญ ‘เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ’ โดนใจเด็กไทยสุด

เอแบคโพล เผยเด็กไทยชื่นชอบคำขวัญวันเด็กปี 16 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ” ของจอมพลถนอมมากสุด ส่วนคำขวัญปี 56 ของ “ยิ่งลักษณ์” รัั้งที่ 2 ซึ่งต่างมองว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้แก้ปัญหาเด็กอย่างจริงจังต่อเนื่อง อยากให้ผู้ใหญ่ทำดีให้เด็กดู ซื่อสัตย์ ไม่โกง และไม่แตกแยก เลิกทะเลาะกัน… เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2556 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง “เด็กๆ ชื่นชอบคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีคนใดมากที่สุด” โดยนำคำขวัญวันเด็กตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ.2499 จนถึงยุค น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ในปี 2556 … Continue reading

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันเด็ก

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันเด็ก

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพร วันเด็ก ‘เด็กจะเป็นคนดี ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี’ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท วันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 ความว่า เด็กย่อมเป็นที่หวังของพ่อแม่ ครอบครัวและสังคมว่า ” จะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้า และทำให้ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป แต่การที่เด็กจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่ทุกคนปรารถนาต้องการนั้น ผู้ใหญ่ในครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองก็จะต้องทำดี เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เด็กได้เห็นเป็นแบบอย่างให้เด็กได้ทำตามเป็นบทเรียนให้เด็กได้รู้และเข้าใจจากการกระทำจนเกิดเป็นนิสัย หรือความเคยชินประจำตัว สิ่งดีๆดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ความปรารถนาต้องการเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับที่สำคัญต้องเป็นการกระทำบนพื้นฐานของความปรารถนาดีหรือเมตตาอย่างแท้จริง เมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้แต่สอน แต่ได้ทำและเมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็คงยอมรับและยอมตาม ทำตัวให้เป็นคนดีได้สมปรารถนาของผู้ใหญ่ ทั้งได้ประสพสิ่งที่เด็กเองปรารถนา เป็นความดีของชีวิตสำหรับตนตลอดไป ขออำนวยพร … Continue reading

รัฐ ชวนเด็ก 6-14 ปี เขียนเรียงความถึงนายกฯ

รัฐ ชวนเด็ก 6-14 ปี เขียนเรียงความถึงนายกฯ

รัฐ ชวนเด็ก 6-14 ปี เขียนเรียงความถึงนายกฯ รัฐบาลชวนเด็กไทย 6 – 14 ปี บอกเล่าเรื่องราวถึงนายกฯ “เรื่องดี ๆ ที่หนูอยากเล่า” ในหัวข้อ “เด็กไทยใฝ่รู้” ส่งภายในวันที่ 4 มกราคม 2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า Thai Khu Fah ประกาศเชิญชวนเหล่าเยาวชนตัวน้อย ที่มีอายุระหว่าง 6 – 14 ปี เขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรี “เรื่องดี ๆ ที่หนูอยากเล่า” ในหัวข้อ “เด็กไทยใฝ่เรียนรู้” … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล