รับตรง 59 สถาบันการบินพลเรือน

รับตรง 59 สถาบันการบินพลเรือน

รับตรง 59 สถาบันการบินพลเรือน     กำหนดการรับสมัคร รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2559 สมัคร 21 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 11 เมษายน 2559 สอบคัดเลือก 24 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2559 ประกาศผล 23 พฤษภาคม 2559   จำนวนที่เปิดรับ รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2559     … Continue reading

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี – ป. โท

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี – ป. โท

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี – ป. โท สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปริญญาตรี และอนุปริญญา รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี) จำนวนรับ 260 คน ประกอบด้วย 3 … Continue reading

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ   สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ ตลอดทั้งปี ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้ความเชียวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกบิน ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ หลักสูตรภาคอากาศที่เปิดฝึกอบรมมีดังนี้ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน (Commercial Pilot Licence – Aeroplane) หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน (Private Pilot Licence – Aeroplane) หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot Licence – Helicopter) หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot Licence – … Continue reading

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557   รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557   หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี) รับจำนวน 260 คน – วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ – วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน – วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 40 คน – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรระดับอนุปริญญา – สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน รับจำนวน 64 คน – … Continue reading

ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556

ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556

ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตร / สาขาวิชา 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชำกำรจัดกำรการบิน (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี) วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management: APM) วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management … Continue reading

การบินพลเรือนรับสมัครนักศึกษาปี 55 ถึง20ก.พ.นี้

การบินพลเรือนรับสมัครนักศึกษาปี 55 ถึง20ก.พ.นี้

สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555   สาขาที่เปิดรับ กองวิชาบริหารการบิน -?? เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (AVM) (ปกติ) -?? การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACMc) (ต่อเนื่อง) -?? การจัดการท่าอากาศยาน (APMc) (ต่อเนื่อง)   กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน -?? วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (AEE) (ปกติ) -?? การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM) (Trainning)   กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ -?? นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) (Trainning) -?? … Continue reading

แจ้งรับสมัครนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน

แจ้งรับสมัครนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา  2554    สถาบันการบินพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงคมนาคม   เปิดรับสมัคร                 ผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  29  มีนาคม 2554  และรับสมัครในระหว่างวันที่ 25 – 29  มีนาคม 2554   ณ  สถาบันการบินพลเรือน               ( … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล