สพฐ.ดันใช้โอเน็ตกำหนดอนาคตการศึกษาเด็ก

สพฐ.ดันใช้โอเน็ตกำหนดอนาคตการศึกษาเด็ก

ดันคะแนนโอเน็ตมีผลกำหนดอนาคตเด็ก<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ว่า ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการหารือร่วมกับ ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรื่องการศึกษาการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ โอเน็ต ที่ต้องเตรียมการเพื่อประกาศเป็นมาตรการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งในระยะแรก สพฐ. จะร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สทศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ … Continue reading

สทศ.พร้อมจัดสอบแพต7ภาษาสเปน

สทศ.พร้อมจัดสอบแพต7ภาษาสเปน

สทศ.พร้อมจัดสอบแพต7ภาษาสเปน<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สทศ.พร้อมจัดสอบแพต 7 ภาษาสเปน หากมติทปอ.เห็นด้วย เตรียมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนในร.ร.ทั่วประเทศ หวังนำมาใช้ในการจัดทำข้อสอบ คาดเริ่มจัดสอบได้เร็วที่สุดเดือน ต.ค. 2556   เมื่อวันที่ 19 เม.ย. รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากผลการประชุมของคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นส์กลาง ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบหมายให้ สทศ.จัดการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ แพต 7 ภาษาต่างประเทศ ในส่วนของภาษาสเปนนั้น ขณะนี้ สทศ. กำลังรอผลการพิจารณากรณีดังกล่าวในที่ประชุมทปอ. … Continue reading

สทศ.เผยผลสอบโอเน็ตป.6และม.3 วันนี้

สทศ.เผยผลสอบโอเน็ตป.6และม.3 วันนี้

เผยผลสอบโอเน็ตป.6และม.3เร็วขึ้น<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตป.6และม.3 เร็วขึ้น ดูผลวันนี้ นักเรียนและโรงเรียนแห่ดูผลจำนวนมาก แต่เว็บไซต์ไม่ล่ม เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ในวันนี้ สทศ.ได้ประกาศผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 ของนักเรียน ป.6 และ นักเรียน ม.3 แล้ว โดยประกาศผลเร็วขึ้นจากเดิมกำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2554 นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พยายามผลักดันให้โรงเรียน นำผลคะแนนสอบโอเน็ตไปใส่ในใบเอกสารการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปพ.1) … Continue reading

เว็บสทศ. O-Net ถูกมือดีแฮก

เว็บสทศ. O-Net ถูกมือดีแฮก

สทศ.ทำใจแฮกเกอร์ร้อนวิชาป่วนทุกปี<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   เผยสอบโอเน็ตม.6จับเณรทุจริต      รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19-20 ก.พ. ที่ผ่านมา นั้น  พบว่าภาพรวมเรียบร้อยดี ส่วนการทุจริตในเบื้องต้นมีการรายงานจากสนามสอบ รร.หนอง เรือวิทยา จ.ขอนแก่น มีทุจริต  1 ราย ในการสอบวิชาสังคมศึกษา วันที่ 19 ก.พ. โดยเป็นสามเณรที่เข้าสอบแทนเพื่อนที่ไม่สบาย และมีการปลอมแปลงบัตรประจำตัวสอบด้วย ซึ่งทางสนามสอบยืนยันว่ากรณีนี้เป็นการทุจริต นอก … Continue reading

สทศ.คืนค่าสมัครสอบ-มัดจำโอเน็ตฯ

สทศ.คืนค่าสมัครสอบ-มัดจำโอเน็ตฯ

สทศ.คืนค่าสมัครสอบ-มัดจำโอเน็ตฯ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 รอบพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยกะทันหัน และนักเรียนจังหวัดกระบี่ที่มาเข้าค่ายลูกเสือ ที่กทม. แต่เกิดอาหารเป็นพิษจนมาสอบไม่ได้ รวมทั้งเห็นชอบให้ยกเว้นค่าสมัครและค่ามัดจำสอบโอเน็ตรอบพิเศษตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ ซึ่งเดิม สทศ.กำหนดให้เด็กต้องจ่ายค่าสมัครสอบโอเน็ตรอบพิเศษวิชาละ … Continue reading

สทศ.ยันสอบโอเน็ต19ก.พ.ไม่สนม็อบแดง

สทศ.ยันสอบโอเน็ต19ก.พ.ไม่สนม็อบแดง

สทศ.ยันสอบโอเน็ต19ก.พ.ไม่สนม็อบแดง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ผอ.สทศ.เผยจัดสอบไอเน็ต ทดสอบอิสลามศึกษาทั่วประเทศเรียบร้อยดี ระบุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ราบรื่น มีเด็กเข้าสอบ 38,693 คน พร้อมยืนยันไม่เลื่อนสอบโอเน็ตชั้นป.6 ม.3 และม.6 แน่นอน แม้เป็นวันเดียวกับการชุมนุมเสื้อแดง ย้ำกำชัยศูนย์สอบรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉิกศูนย์สอบตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้ทันที   เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่โรงเรียนอิสลามสันติชน รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษาหรือไอ-เน็ต(I-NET)ที่มีการจัดพร้อมกันทั่วประเทศ  โดยรศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ว่า  การจัดการสอบโดยภาพรวมเรียบร้อยดี   โดยเฉพาะการสอบทาง … Continue reading

สทศ.พร้อมสอบโอเน็ตฉบับสั้น

สทศ.พร้อมสอบโอเน็ตฉบับสั้น

พร้อมสอบ O-Net ฉบับสั้น<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สทศ.พร้อมสอบโอเน็ต ฉบับสั้น นักเรียนป.6และม.3 พร้อมแนะลองทำข้อสอบได้   รศ.ดร.สัมพันธ์   พันธุ์พฤกษ์   ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  เปิดเผยว่า  ขณะนี้สทศ. พร้อมแล้วที่จะจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6   โดยป.6 จะสอบวันที่ 1 ก.พ.  สอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  จำนวน  … Continue reading

ขยายเวลาชำระเงินGAT-PAT

ขยายเวลาชำระเงินGAT-PAT

สทศ.ขยายเวลาการชำระเงินการสมัครสอบ GAT-PAT ถึง 1 ธ.ค.นี้<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึง การรับสมัครทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-30 พ.ย.นี้ ว่า จนถึงขณะนี้ มีนักเรียนมาสมัครประมาณ 1.3 แสนคน แต่ชำระเงิน เพียง 6.7 … Continue reading

สทศ.ให้ครูสพฐ.ออกข้อสอบO-NETใช้ได้ไม่ถึงครึ่ง

สทศ.ให้ครูสพฐ.ออกข้อสอบO-NETใช้ได้ไม่ถึงครึ่ง

สรุปผลครูสพฐ.ออกข้อสอบO-NETใช้ได้ไม่ถึงครึ่ง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สรุปผลครูสพฐ.ออกข้อสอบO-NETใช้ได้ไม่ถึงครึ่ง   วันนี้ 24 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ศ.ดร.อุทุมพร   จามรมาน  รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เมื่อเร็วๆ นี้ว่า  ตนได้เสนอข้อมูลที่นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รมว.สาธารณสุข  อดีต รมว.ศึกษาธิการ สั่งการให้สทศ.ดำเนินการให้ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) เข้าร่วมออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NETระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้มีการสรุปผลการออกข้อสอบของครูสพฐ.และการกลั่นกรองข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญของสทศ. ปรากฏว่าข้อสอบ … Continue reading

สทศ.เซ็งผลสอบชาติถูกเมิน ประชดยุบ สทศ.

สทศ.เซ็งผลสอบชาติถูกเมิน ประชดยุบ สทศ.

สทศ.เซ็งผลสอบชาติถูกเมิน ประชดยุบ สทศ.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดพิมพ์สมุดปกขาวเรื่อง วิกฤตการศึกษาไทย ว่า ขณะนี้ สทศ.กำลังจัดพิมพ์สมุดปกขาวดังกล่าว จำนวน 50,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจและร่วมแก้วิกฤติการศึกษาของชาติ สำหรับเนื้อหาของสมุดปกขาวจะประกอบด้วยข้อมูลผลการทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลอ้างอิงเรื่องคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการจัดการ (IMD) ที่จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันภาพรวมของ 58 ประเทศ พบว่าปี 2551 ไทยอยู่อันดับที่ 27 ปี … Continue reading

คู่มือจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (สอบ 23 ม.ค. 54)

คู่มือจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (สอบ 23 ม.ค. 54)

สทศ.ออกคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2553 วันสอบ 23 มกราคม พ.ศ.2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  คลิกดูรายละเอียด

ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (สอบ 23 ม.ค. 54)

ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2553 (สอบ 23 ม.ค. 54)

สทศ.ออกตารางสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2553 วันสอบ 23 มกราคม พ.ศ.2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกดูรายละเอียด

ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2553 (สอบ 1 ก.พ. 54)

ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 (สอบ 1 ก.พ. 54)

สทศ.ออกตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 (สอบ 1 กุมภาพันธ์ 2554) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกดูรายละเอียด

สทศ.ประกาศผลสอบ GAT / PAT 4 พ.ย.

สทศ.ประกาศผลสอบ GAT / PAT 4 พ.ย.

สทศ.ประกาศผลสอบ GAT / PAT 4 พ.ย.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สทศ.ประกาศผลสอบแกต/แพต 4 พ.ย.นี้ เปิดให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 5-7พ.ย. ฝากนร.ไม่มั่นใจในคะแนนให้ยื่นคำร้องตามวัน-เวลากำหนด ยันไม่รับการยื่นคำร้องภายหลัง   เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2553  ศ.ดร.อุทุมพร   จามรมาน   ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบการทดสอบความถนัดทั่วไป(แกต) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชการ(แพต)แกต/แพต สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สทศ.อาคารพญาไท ชั้น 36 ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 … Continue reading

สทศ.ประกาศผล GAT-PAT ก่อนกำหนด

สทศ.ประกาศผล GAT-PAT ก่อนกำหนด

สทศ.เชื่อประกาศผลแกต-แพตก่อนกำหนด<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน รักษาการ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และข้อสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ครั้งที่ 3/2553 (สอบเดือนตุลาคม) ระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้กำลังตรวจข้อสอบอยู่ ซึ่งเท่าที่ดูจะสามารถประกาศผลสอบก่อนกำหนดวันที่ 10 พ.ย. ได้ 4-5 วันอย่างแน่นอน และระหว่างที่ตรวจข้อสอบได้มีนักเรียนจำนวนหนึ่งสงสัยและได้สอบถามมาที่ สทศ. ถึงวิธีการตอบวิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2  PAT2 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล