รับตรง เปิดเว็บไซต์ดูสนามสอบ

รับตรง เปิดเว็บไซต์ดูสนามสอบ

‘สอบตรง’ดูข้อปฏิบัติ-สนามสอบผ่านเว็บ   สทศ.พร้อมจัดสอบรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ 7 วิชา เตือนนักเรียนดูข้อปฏิบัติ-ตรวจสอบสนามสอบผ่านเว็บไซต์ ระดมเจ้าหน้าที่ 40 คนไว้ตอบข้อสงสัยทางโทรศัพท์   รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ประกอบในการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า สทศ.ได้พิมพ์ข้อสอบที่จะใช้ทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นำคะแนนไปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะทยอยส่งให้ศูนย์สอบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7-8 ม.ค.นี้ ประกาศผลสอบวันที่ 5 ก.พ.   ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชาต่าง ๆ ดังนี้ … Continue reading

กสพท.ยืนคำสั่งไม่ประกาศผลสอบ

กสพท.ยืนคำสั่งไม่ประกาศผลสอบ

กสพท.ยืนคำสั่งไม่ประกาศผลสอบ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />    ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม กสพท.วันที่ 14 มี.ค. ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ด้วยระบบรับตรงของ กสพท. ทำผิดระเบียบเกือบ 100 ราย โดยในจำนวนนี้ทำผิดระเบียบเกี่ยวกับโทรศัพท์ 21 ราย ซึ่งรวมถึงกรณีนักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษา ที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาคำสั่งของ กสพท.ให้ประกาศผลคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาและนำผลสอบไปรวมกับวิชาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าหลักสูตรแพทย์ แต่ในการประชุมได้มีการนำระเบียบการเข้าสอบมาพิจารณาอย่างละเอียด และพบว่ามีการระบุชัดเจนว่าห้ามนำโทรศัพท์มาในสนามสอบที่ประชุมจึงมีมติยืนยันตามที่ศูนย์สอบแจ้งมาคือเด็กทั้งหมดทำผิดระเบียบการเข้าสอบ ดังนั้นจะไม่มีการประกาศผลสอบในวิชานั้น ยกเว้นกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้สังคมรับทราบว่าเด็กทุกคนจะต้องทำตามกฎกติกา ไม่ใช่ทำผิดแล้วมาใช้ช่องอื่น … Continue reading

ผอ.สทศ.เผยโอเน็ตพบสอบแทน

ผอ.สทศ.เผยโอเน็ตพบสอบแทน

ผอ.สทศ.เผยโอเน็ตพบสอบแทน<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   เมื่อวันที่ 20 ก.พ. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2553 เป็นการสอบวันสุดท้าย ของนักเรียน ม.6 พร้อมกันทั่วประเทศนั้น ตนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม เท่าที่ดูสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเรียบร้อยดี และจากการสอบถามศูนย์สอบทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เรียบร้อยดี ยกเว้นที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เบื้องต้นได้รับรายงานว่าที่สนามสอบโรงเรียนหนองเรือ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ช่วงเช้า ในวิชาสังคมและคณิตศาสตร์ พบผู้เข้าสอบ … Continue reading

สทศ.เตือนนร.สอบ V-NET ทุจริต

สทศ.เตือนนร.สอบ V-NET ทุจริต

เตือนนักเรียนสอบV-NETทำตามระเบียบเคร่งครัด<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ. ได้เตรียมความพร้อมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือ วี-เน็ต ให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 3 ประจำปีการศึกษา 2553 เรียบร้อยแล้ว จะจัดสอบในวันที่ 23 ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นการจัดสอบครั้งแรก มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 50,565 คน จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี … Continue reading

ออกแล้วจ้า !!! สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2554

ออกแล้วจ้า !!! สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2554

ออกแล้วจ้า !!! สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2554 สอบเดือนมีนาคม (เขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) รายละเอียดสนามสอบ คลิก!!

สนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 3 2553 เดือนตุลาคม

สนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 3 2553 เดือนตุลาคม

สนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 3 2553 เดือนตุลาคม สทศ.ประกาศสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2553 เดือนตุลาคม (กทม. , นนทบุรี , ปทุมธานี และสมุทรปราการ) รายละเอียดสนามสอบ  คลิ๊กดูรายละเอียด

สทศ.แฉนักเรียน ม.5กว่า4พันคน ดอดสมัคร"GAT-PAT" เตือนให้งดเข้าสอบ ชี้ผิดคุณสมบัติ

สทศ.แฉนักเรียน ม.5กว่า4พันคน ดอดสมัคร"GAT-PAT" เตือนให้งดเข้าสอบ ชี้ผิดคุณสมบัติ

นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป ต้องเป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ณ วันสอบนั้น สทศ.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วพบว่า มีผู้สมัครที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่า เป็นนักเรียนชั้น ม.5 และชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วประมาณ 4,000 คน จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบ GAT และ PAT ที่เป็นนักเรียน ม.5 ดำเนินการดังนี้ กรณีที่ 1 … Continue reading

เตรียมรับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2 เริ่มเดือน พ.ค.นี้

เตรียมรับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2 เริ่มเดือน พ.ค.นี้

ทปอ. ให้ปรับลดค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งจะเริ่มสมัคร 1-30 พ.ค. นี้ เหลือวิชาละ 150 บาท…ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะปรับลดค่าสมัครสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชา ชีพ/วิชาการ หรือ PAT จากวิชาละ 200 บาท เหลือวิชาละ 150 บาท ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งทำให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ทั้งปรับการบริหารจัดการเพื่อลดค่าดำเนินการบางส่วนลงนั้น ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. กล่าวว่า ทปอ.ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึง สทศ. แล้ว … Continue reading

ผลโอเน็ตรอบพิเศษรู้เร็วกว่าเดิม

ผลโอเน็ตรอบพิเศษรู้เร็วกว่าเดิม

สทศ.มั่นใจ ผลการสอบโอเน็ตรอบพิเศษปีนี้ รู้ผลได้เร็วกว่าเดิมแน่… จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตรอบพิเศษ ให้กับนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6  เนื่องจากเหตุชุมนุมทางการเมือง และจัดสอบในวันที่ 17-18 มี.ค.นี้นั้น เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ซึ่งจัดสอบโอเน็ตรอบพิเศษวันแรก ที่สนามสอบ ร.ร. ศรีอยุธยา นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ และ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. ได้เดินทางมาตรวจสนามสอบ โดยนายชัยวุฒิให้สัมภาษณ์ว่า  ที่สนามสอบ ร.ร.ศรีอยุธยา พบนักเรียนหญิง ม.6 ป่วย 1 ราย โดยการสอบครั้งแรกเด็กก็ป่วยจึงมาสอบรอบพิเศษ แต่ครั้งนี้เด็กอ่อนเพลีย … Continue reading

ส่อวุ่นอีก นร.แสนคน ยังไมลงทะเบียนสอบ GAT-PAT

ส่อวุ่นอีก นร.แสนคน ยังไมลงทะเบียนสอบ GAT-PAT

ส่อวุ่นอีก หลังพบนักเรียน ยังไม่ลงทะเบียนสอบ GAT-PAT ถึงหนึ่งแสนคน แม้ใกล้ครบกำหนด 14 ธ.ค. นี้ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดรับสมัครสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบทดสอบทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2553 ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.ถึงวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จำนวนผู้สมัครสอบในเบื้องต้นมีผู้มาลงทะเบียนสมัครประมาณ 2 แสนกว่าคน ชำระเงินเพียง 1 แสนคนเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 14 ธ.ค.นี้ … Continue reading

สทศ.ย้ำสนามสอบไหนทุจริตสอบ ไม่ประกาศผล O-NET ทั้งสนามสอบ

สทศ.ย้ำสนามสอบไหนทุจริตสอบ ไม่ประกาศผล O-NET ทั้งสนามสอบ

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.พร้อมที่จะจัดการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 แล้ว โดยนักเรียน ป.6 สอบวันที่ 2-3 ก.พ. 2553 นักเรียน ม.3 สอบวันที่ 5-6 ก.พ. 2553 และ นักเรียน ม.6 สอบวันที่ 20-21 ก.พ. 2553 ซึ่งที่ผ่านมา สทศ.ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อขอให้ช่วยดูแลการจัดสอบ O-NET ของนักเรียนในทุกสนามสอบ โดยเฉพาะของนักเรียน ป.6 และ … Continue reading

สทศ. ย้ำตรวจรายชื่อสอบ O-Net ก่อน 28 ก.พ.53

สทศ. ย้ำตรวจรายชื่อสอบ O-Net ก่อน 28 ก.พ.53

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา สทศ.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ไปแล้ว สทศ.ขอแจ้งว่า นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ O-Net แล้วพบว่าข้อมูลของตนเองไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ ขอให้แจ้งที่โรงเรียนของนักเรียน และให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารของนักเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไข แล้วส่งเอกสารมาที่ สทศ. ไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้  สำหรับข้อมูลนักเรียนที่สอบ O-Net ป.6 ม.3 ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแจ้งไปที่โรงเรียนของตนเอง … Continue reading

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2552

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2552

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) วันสอบ 20 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 สำหรับศูนย์สอบและสนามสอบ รายละเอียด โปรดคลิก (.pdf – 848kb)

สทศ.เตือนนร.ตรวจข้อมูล O-NET ได้แล้ว

สทศ.เตือนนร.ตรวจข้อมูล O-NET ได้แล้ว

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ. กำลังเปิดให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ทาง www.niets.or.th ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเข้าสอบรวม 2,154,101 คน แยกเป็นนักเรียน ป.6 จำนวน 933,103 คน นักเรียน ม.3 จำนวน 847,529 คน และนักเรียน ม.6 จำนวน 373,469 คน ส่วนวันสอบ O-NET ของ นักเรียน ป.6 … Continue reading

เร่งนักเรียนจ่ายค่าสอบGAT PAT

เร่งนักเรียนจ่ายค่าสอบGAT PAT

โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 10 ธ.ค.นี้ และชำระเงินได้ถึงวันที่ 14 ธ.ค.นี้เท่านั้น ดังนั้น ขอให้รีบสมัครและชำระเงินโดยเร็ว ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้เปิดรับสมัครสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป   หรือ   GAT   และแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ  หรือ  PAT  ครั้งที่  1/2553  ซึ่งจะสอบเดือน มี.ค. 2553 ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้มาลงทะเบียนสมัครประมาณ 200,000 กว่าคน แต่มาชำระเงินเพียง  40,000  คนเท่านั้น  โดย  สทศ.จะปิดรับสมัครในวันที่ 10 ธ.ค.นี้ และชำระเงินได้ถึงวันที่ 14 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล