สมศ.ชี้ 8 จังหวัด ขาดยุทธศาสตร์การศึกษา

สมศ.ชี้ 8 จังหวัด ขาดยุทธศาสตร์การศึกษา

สมศ.ชี้ 8 จังหวัด ขาดยุทธศาสตร์การศึกษา สมศ.สรุปผลแอเรียเบส 8 จังหวัด ชี้ปัญหาจังหวัดขาดยุทธศาสตร์การศึกษา เตรียมชงจังหวัด-เชตพื้นที่เชื่อมโยงยุมธศษสตร์การบริหารงานระดับจังหวัดให้เข้ากันกับยุทธศษสตร์ด้านการศึกษาให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่อาคารพญาไท พลาซ่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ หรือ แอเรียเบส เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย ตราด อำนาจเจริญ ชุมพร พังงา สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ชัยนาท และแพร่ รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา โดยแบ่งผลการประเมินสถานศึกษารวม 8 จังหวัด ดังนี้ ผลประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน … Continue reading

สมศ.โหดปลดข้าราชการ 6 ตำแหน่ง

สมศ.โหดปลดข้าราชการ 6 ตำแหน่ง

สมศ.โหดปลด6เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มี.ค. เจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 5 คน ซึ่งถูก ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ออกคำสั่งปลดออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สมศ. ได้เดินทางมาร้องเรียนที่ห้องสื่อมวลชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย น.ส.สิรินงนุช สุจรรยา หนึ่งในเจ้าหน้าที่ สมศ.ที่ถูกปลด กล่าวว่า การปลดเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ได้มีการออกคำสั่ง สมศ. คำสั่งแรกเป็นคำสั่ง สมศ.ที่ 1/2554 ปลดเจ้าหน้าที่ออก 3 … Continue reading

สมศ.ลุยประเมินการศึกษา เน้นลดความแตกต่าง

สมศ.ลุยประเมินการศึกษา เน้นลดความแตกต่าง

สมศ.ชูประเมินรอบ3 เน้นลดความแตกต่าง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึง ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง 2 รอบที่ผ่านมา สะท้อนความแตกต่างของสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก สถานศึกษาที่อยู่ในเมืองกับนอกเมืองอย่างชัดเจน ดังนั้นเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ 3 จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อลดช่องว่างในเรื่องสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้หลักการ BTS (Better Together Simplify) ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่เน้นสร้างผลประเมินของสถานศึกษาที่ดีขึ้น แข่งขันกับตัวเองมากกว่าการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาและเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยให้การประเมินมีความง่าย ลดตัวบ่งชี้ลง แต่ยังคงอำนาจจำแนกและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า … Continue reading

อาชีวะยืนยันไม่ร่วมสอบ V-NET

อาชีวะยืนยันไม่ร่วมสอบ V-NET

ทำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก่อน    ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่สถาบันทดสอบทางการ  ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดปฏิทินการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ หรือ V-NET ให้แก่ 7 หน่วยงานที่จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 13 ก.พ. 2554 ยกเว้น  นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ยืนยันว่า สอศ.จะไม่เข้าร่วมการทดสอบแน่นอน เนื่องจากขณะนี้ สอศ.กำลังดำเนินการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งน.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ที่กำกับดูแล สอศ. มีนโยบายเร่งรัดให้ดำเนินการก่อน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินของ สอศ. ซึ่งเราก็เห็นด้วย เพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ตามการที่สอศ.ไม่เข้าร่วมสอบ V-NET … Continue reading

ปรับวิธีสอนสร้างเด็กไทยคิดเป็น

ปรับวิธีสอนสร้างเด็กไทยคิดเป็น

หลังพบคะแนนสอบO-Netความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะได้คะแนนต่ำ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของเด็กทั้งประเทศว่า ยังขาดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 9 ประเภท ได้แก่ ร.ร.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์, ร.ร.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ, ร.ร.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ร.ร.นานาชาติ, ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.เฉพาะความพิการ, ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน, ศูนย์การศึกษาฯนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งภาพรวมสถานศึกษาในกลุ่มนี้ได้รับการรับรองร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าค่อนข้างดี ยกเว้น ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ซึ่งรัฐต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักตร ซึ่งเชื่อมโยงกับคะแนนสอบ O-Net ทั้งนี้ พบว่าผู้เรียน … Continue reading

ร.ร.พระปริยัติฯเอาด้วยขอใช้ "O-Net"

ร.ร.พระปริยัติฯเอาด้วยขอใช้ "O-Net"

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยผลสำรวจผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ต้องการ ใช้การสอบโอเน็ต เป็นเกณฑ์พิจารณาจบหลักสูตร…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 1,525 รูป/คน ถึงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯในปัจจุบัน พบว่าประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เข้มแข็ง บุคลากรขาดความชำนาญในวิชาที่สอน ไม่มีระบบติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ขาดระบบประชาสัมพันธ์ ขณะเดียวกันผลการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ยังมีโรงเรียนประมาณร้อยละ 30 ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อัตราส่วนของผู้เรียนที่จบนักธรรมมีน้อย ระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการดำเนินการแบบตั้งรับ อัตราการเรียนต่อด้านสามัญของผู้เรียน การลาออกระหว่างภาคเรียนมีสูง และขาดมาตรการส่งเสริม จูงใจ และสร้างทัศนคติใหม่แก่ผู้เรียนในการครองตนเป็นเพศบรรพชิตเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี อีกทั้งยังมีระเบียบปฏิบัติ กฎหมายหลายประการที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ผลการสำรวจยังพบว่า สาเหตุที่ทำให้คุณภาพของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ำคือ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือO-Net … Continue reading

"นริศรา"ขู่ยุบ 27 วิทยาลัยอาชีวะสังกัด สอศ.ไม่ผ่านประเมิน

"นริศรา"ขู่ยุบ 27 วิทยาลัยอาชีวะสังกัด สอศ.ไม่ผ่านประเมิน

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 พ.ศ.2549-2553 ที่ปีนี้เป็นปีสุดท้าย ซึ่งพบว่าในการประเมินรอบ 2 สมศ.ได้ประเมินสถานศึกษาในสังกัด สอศ.จำนวน 403 แห่ง ได้รับการรับรองแล้ว 362 แห่ง รอพินิจ 14 แห่ง และไม่ผ่านการรับรอง 27 แห่ง โดยในส่วนของสถานศึกษาที่รอพินิจนั้นจากการติดตามล่าสุดคาดว่าจะได้รับการรับรองทั้ง 14 แห่ง ส่วนสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรอง 27 แห่งนั้น ได้มีการนัดวันเข้ารับการประเมินในรอบ 2 แล้ว 24 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก … Continue reading

สมศ.เลื่อนคลอดเกณฑ์ประเมินคุณภาพรอบสาม

สมศ.เลื่อนคลอดเกณฑ์ประเมินคุณภาพรอบสาม

ย้ำประเมินเชิงบวกไม่ทำให้รร.เครียด    ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม ปี 2554-2558 จะมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 61,510 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา สมศ.  นำร่องใช้ระบบหลักเกณฑ์การประเมินฯรอบสาม  ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ที่ได้มีการยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ พบว่ายังมีส่วนที่ต้องปรับปรุง อาทิ การเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ที่บางสถานศึกษาไม่มีข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการประเมิน เป็นต้น ดังนั้น สมศ.จะนำข้อค้นพบที่ได้จากการนำร่อง และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่ โดยจะลดปริมาณตัวบ่งชี้เหลือที่จำเป็นและวัดในสิ่งที่เป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป     ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า การประเมินฯรอบสามได้กำหนดตัวบ่งชี้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. … Continue reading

สมศ.เตรียมปรับลดเกณฑ์ประเมินรอบ 3

สมศ.เตรียมปรับลดเกณฑ์ประเมินรอบ 3

สมศ. ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เน้นช่วยเหลือสถานศึกษา ให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตัวเองแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่การตำหนิ อ้างสังคมคุ้นเคยไม่ใช่รอมชอม เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นั้น นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต จะมีรูปแบบการประเมินที่เน้นไปที่การช่วยเหลือสถานศึกษาให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของตนเอง ไม่ใช่การประเมินเพื่อตำหนิหรือต่อว่ากัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ประสบความสำเร็จ และรูปแบบการประเมินก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยน เช่น ผู้ประเมินมีความหลากหลายมากขึ้น การประเมินแบบกัลยาณมิตร ใช้วิธีการพูดคุยกันมากขึ้นลดตัวชี้วัดในการประเมินให้เหลือน้อยที่สุด และไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา เช่น เกณฑ์ชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเดิมประเมินว่า โรงเรียนมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนากี่ครั้ง มีการสอนศีลธรรมเป็นประจำหรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าไม่มีความจำเป็น แต่ควรไปเน้นการประเมินให้ผลที่เกิดขึ้นและนำไปใช้ได้จริง ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวต่อว่า การประเมินผลของ สมศ.ในช่วง 8 ปีแรกของการจัดตั้ง … Continue reading

เผย "ชาญณรงค์" ลาราชการชั่วคราว 4 ปี

เผย "ชาญณรงค์" ลาราชการชั่วคราว 4 ปี

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เป็นการลาออกจากราชการชั่วคราว  ไม่ใช่การทำเรื่องยืมตัวจากราชการ เพราะ  สมศ.ไม่มีนโยบายยืมตัว….   จากกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณสมบัติของ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เนื่องจากยังไม่ลาออกจากราชการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพราะตำแหน่ง ผอ.สมศ.ต้องทำงานเต็มเวลา ทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอกชน  5  แห่ง โดยนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ให้ประธานบอร์ด สมศ.ชี้แจงการดำรงตำแหน่งของ ผอ.สมศ.นั้น  นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร  สมศ. ชี้แจงว่า ศ.ดร.ชาญณรงค์ได้ทำเรื่องขอลาออกจากการเป็นอาจารย์จุฬาฯ เป็นเวลา  4  ปี เพื่อมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ  สมศ. ซึ่งระหว่างนี้จะไม่ได้รับเงินเดือนจากจุฬาฯ  เป็นการลาออกจากราชการชั่วคราว  ไม่ใช่การทำเรื่องยืมตัวจากราชการ เพราะ  สมศ.ไม่มีนโยบายยืมตัว หากยืมตัวจริงทาง   … Continue reading

กังขา ผอ.สมศ.นั่งบอร์ดสภามหาวิทยาลัย

กังขา ผอ.สมศ.นั่งบอร์ดสภามหาวิทยาลัย

ผอ.สมศ.แจงยังไม่ลาออกอาจารย์จุฬาฯ ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ เพราะใช้วิธียืมตัว โบ้ย “ชินวรณ์” ชี้ขาด อดีต กก.บริหารชี้ประโยชน์ทับซ้อน… ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติของ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เนื่องจากยังไม่ลาออกจากการเป็นอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปัจจุบัน ศ.ดร.ชาญณรงค์ยังดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่ ม.กรุงเทพ ม.เกริก ม.อีสเทิร์นเอเชีย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ  ม.กรุงเทพธนบุรี ซึ่ง พ.ร.ฎ.จัดตั้ง สมศ.มาตรา 30 กำหนดให้ ผอ.สมศ.ต้องเป็นผู้สามารถทำงานได้เต็มเวลา นอกจากนี้มาตรา 31 ยังระบุว่า ผอ.สมศ.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน หรือการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาที่ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การที่ ศ.ดร. ชาญณรงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯทั้ง … Continue reading

คลอดเกณฑ์สละสิทธิเรียนฟรี′53 ไม่เอาเงินช่วยร.ร.ยากไร้ ย้ำเก็บตกม.1รอบสุดท้าย19-23เม.ย.

คลอดเกณฑ์สละสิทธิเรียนฟรี′53 ไม่เอาเงินช่วยร.ร.ยากไร้ ย้ำเก็บตกม.1รอบสุดท้าย19-23เม.ย.

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 เมษายน ความคืบหน้าการรณรงค์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้รับสิทธิค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้สละสิทธิในการรับเงินอุดหนุน ว่า ในปี 2553 สพฐ. ได้เพิ่มแนวทางการสละสิทธิการรับเงินอุดหนุนเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1.แจ้งสละสิทธิ โดยกรอกแบบฟอร์ม และแจ้งความจำนงที่โรงเรียน ซึ่งสละสิทธิเพียงรายการเดียว หรือว่า 2 รายการก็ได้ โดยโรงเรียนจะไม่จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ปกครอง และ 2.ไม่แจ้งสละสิทธิ แต่เมื่อได้รับการจัดสรรเงินแล้ว สามารถบริจาคเงินให้โรงเรียนโดยตรง  ทั้งนี้ … Continue reading

กฤษฎีกาค้านตั้งสถาบันการอาชีวะ 19 แห่ง ระบุขัด กม. เผยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคลอดแน่ปีนี้

กฤษฎีกาค้านตั้งสถาบันการอาชีวะ 19 แห่ง ระบุขัด กม. เผยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคลอดแน่ปีนี้

สรจักร เกษมสุวรรณ        สอศ.ยอมถอย เตรียมระดมสมองหาข้อสรุปจัดตั้งเป็นสถาบันเฉพาะทางระยะแรก 4-8 แห่ง ดึงความเป็นเลิศแต่ละวิทยาลัย ก่อนเสนอกลับพิจารณาอีกครั้งเร็วๆ นี้ เผยภายในปีนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คลอดแน่ พร้อมตั้งเป้ารับเด็ก ปวช. 1 กว่า 2 แสนคน สั่งเช็คจำนวนเด็กลาออกกลางคัน จ่อขอเงินอุดหนุนเด็กลาออกมาให้ผู้ใหญ่ที่เรียน ปวช. ขณะที่ คณะกรรมการกฤษฎีกาค้านตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง เหตุขัดข้อกฎหมาย  สภาพัฒน์ ติงควรปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป              วันนี้ (8 มี.ค.) นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ข้อสรุปถึงความคืบหน้าโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในส่วนของ … Continue reading

"ชินวรณ์" ชูนโยบาย 1 ตำบล 1ร.ร.ดีขนาดเล็ก

"ชินวรณ์" ชูนโยบาย 1 ตำบล 1ร.ร.ดีขนาดเล็ก

“ชินวรณ์”เปิดตัวนโยบายใหม่ ประเดิมด้วยโครงการ 1 ตำบล 1 ร.ร.ดีขนาดเล็ก ดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือพัฒนาโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ – เมื่อเวลา 07.19 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เดินทางมาทำงานในกระทรวงศึกษาธิการเป็นวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการตั้งแถวให้การต้อนรับ หลังจากสักการะสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 แล้ว ข้าราชการระดับสูงได้กล่าวแสดงความยินดีที่มารับตำแหน่งที่ห้องประชุมกระทรวง นายชินวรณ์ กล่าวว่า การทำงานในศธ. ขอน้อมรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการทำงาน โดยจะทำให้อย่างซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ รัฐบาล และขอความร่วมมือจากเพื่อนครูทุกคนในประเทศ มาช่วยผมทำงานขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ได้เกิดผล  สำหรับการแบ่งงาน 2 รมช.ศธ.จะไม่แบ่งงานใหม่ ใครรับผิดชอบงานใดก็ให้รับผิดชอบตามเดิม … Continue reading

เตือนครูอย่าปั้นข้อมูลเลื่อนวิทยฐานะ

เตือนครูอย่าปั้นข้อมูลเลื่อนวิทยฐานะ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะว่า เกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เน้นให้ครูที่จะเลื่อนวิทยฐานะ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงวัดที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กร้อยละ 60 อีกร้อยละ 40 วัดจากเอกสารวิชาการที่เน้นวิจัยในห้องเรียน โดยครูนำปัญหาของเด็กในชั้นเรียนเป็นตัวตั้ง แล้วไปคิดค้นหาวิธีการ เทคนิคใหม่ๆ ในการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กสูงขึ้น โดยให้บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผลที่ได้รับให้เห็นเป็นรูปธรรม  เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ประสานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จัดทำคู่มือเกณฑ์นี้เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่ข้าราชการครูและจัดอบรม อีกทั้งจัดทำคู่มือที่เป็นเกณฑ์ให้คกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการได้รับทราบถึงแนวทางให้คะแนนผลงานครูตามเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน  ขอฝากข้าราชการครูทุกคน ขอให้ข้อมูลที่เสนอเลื่อนวิทยฐานะเป็นข้อมูลที่ไม่มีการปรุงแต่ง เป็นเนื้อแท้ที่มาจากการทำงานจริง เพราะเมื่อมีเกณฑ์ใหม่ บางคนไปหาจุดเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง เช่น เกณฑ์ใหม่ดูจากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล