สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 183 อัตรา (วุฒิ ปวช.) ที่มา : thaijobdd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59 แนะนำ >> พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) อยากรวยลองเลย! หยอดปุก 10 บาท … Continue reading

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครหลายอัตรา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครหลายอัตรา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ) ไปรษณีย์ไทย รับสมัครหลายอัตรา ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสาย THP Contact Center 1545 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ ที่มา :thaijobdd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59 แนะนำ >> พ่อ-แม่ ควรอ่าน! … Continue reading

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา/ป.ตรี

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา/ป.ตรี

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา/ป.ตรี สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 1. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 19,950 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชานิติศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา เงินเดือน 14,070 บาท – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขา – ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า … Continue reading

วุฒิ ปวส.-ป.ตรี กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ สมัครทาง Internet

วุฒิ ปวส.-ป.ตรี กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ สมัครทาง Internet

วุฒิ ปวส.-ป.ตรี กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ สมัครทาง Internet ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1.1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่รับสมัคร – พื้นที่ทั่วไป จำนวน 35 ตำแหน่ง – พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จำนวน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง … Continue reading

สพม.30 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา

สพม.30 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา

สพม.30 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 17 อัตรา (วิชาเอกตามแนบท้ายประกาศนี้) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ระหว่างวันที่ 9 … Continue reading

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเอกสรรเป็นพนักงาน 3 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเอกสรรเป็นพนักงาน 3 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเอกสรรเป็นพนักงาน 3 อัตรา ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเอกสรรเป็นพนักงาน 3 อัตรา 1.ตำแหน่งเภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) อัตราเงินเดือน :  20,540 บาท จำนวน  3 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม โดยเปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ … Continue reading

(วุฒิม.3 ขึ้นไป ) การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบเข้าทำงาน 23 อัตรา

(วุฒิม.3 ขึ้นไป ) การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบเข้าทำงาน 23 อัตรา

(วุฒิม.3 ขึ้นไป ) การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบเข้าทำงาน 23 อัตรา การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบเข้าทำงาน 23 อัตรา  สมัคร 6-15 ธ.ค.59 (วุฒิม.3 ขึ้นไป ) มีรายละเอียดดังนี้   ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59 แนะนำ >> พ่อ-แม่ ควรอ่าน! … Continue reading

​สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

​สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

​สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ. รวมจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2559  ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.  ภาคบ่าย เวลา 13.00 … Continue reading

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060-17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป … Continue reading

​ธกส. รับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อเป็นพนักงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

​ธกส. รับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อเป็นพนักงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

​ธกส. รับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อเป็นพนักงานกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจาสานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2559 ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จานวน 2 อัตรา และระดับ 4-9 จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจาสานักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ พนักงานประจากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย เงินสารองประกันภัย มูลค่าเงินเวนคืน และมูลค่าใช้เงินสำเร็จตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย วิเคราะห์ติดตามและบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนประเมินทดสอบความเพียงพอของเงินสารองประกันภัย ตามวิธีที่ คปภ.กำหนด 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 พนักงานประจากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ ระดับ 10 … Continue reading

Cargill รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา รายได้ 400/วัน

Cargill รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา รายได้ 400/วัน

Cargill รับสมัครพนักงาน 300 อัตรา รายได้ 400/วัน (หอพัก รถ-รับส่ง ข้าวสวย ฟรี) และสวัสดิการอื่นๆมากมาย   ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59 แนะนำ >> พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) … Continue reading

สํานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

สํานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

สํานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา สํานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ประกาศสํานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการของสำนักงานเลขาสํานักงานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 9 อัตรา (ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร )   วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะเข้ารับสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , … Continue reading

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ประกาศกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา  1.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท + ค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ … Continue reading

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำฝ่ายอำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบผังอาคาร การเขียนแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การปรับปรุงภายใน การบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด วางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบจากส่วนงานหรือโครงการ ประสานงานร่วมกันระหว่างส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานสถาปัตยกรรมและชี้แจงแก้ไขปัญหางานในหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และงานด้านสถาปัตยกรรมอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก … Continue reading

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 ด่วน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 ด่วน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 ด่วน!! สำหรับท่านที่เข้าสมัครสอบนายสิบตำรวจประจำปี 2559 ไว้นั้น ตอนนี้ได้มีการประกาศรายชื่อ ” ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา ที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียนและผังที่นั่งสอบ ” ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) ตำรวจภูธรภาค … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล