(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) วุฒิ ม.3 ,ปวช., ปวส., ป.ตรี การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) วุฒิ ม.3 ,ปวช., ปวส., ป.ตรี การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) วุฒิ ม.3 ,ปวช., ปวส., ป.ตรี การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน   การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับสมัครพนักงาน 114 อัตรา โดยแบ่งออกเป็น 1) พนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 คุณวุฒิ รวม 95 อัตรา เปิดรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mea.or.th/upload/register/job/59005.pdf 2) พนักงานสนาม 1 จำนวน 19 อัตรา … Continue reading

(รับ 66 อัตรา) เทศบาลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ฯ

(รับ 66 อัตรา) เทศบาลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ฯ

(รับ 66 อัตรา) เทศบาลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ฯ ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ๒๘ อัตรา ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา ๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๕ อัตรา ๔. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน ๑ … Continue reading

วุฒิ ปวส. – ป.ตรี (23 อัตรา) กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

วุฒิ ปวส. – ป.ตรี (23 อัตรา) กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

วุฒิ ปวส. – ป.ตรี (23 อัตรา) กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1.ตำแหน่ง :    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    11,500 – 12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ :    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. … Continue reading

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 จำนวน 200 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 จำนวน 200 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 จำนวน 200 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา การรับสมัคร ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2559 – 8 กรกฏาคม … Continue reading

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง … Continue reading

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2599 วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2599 วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2599 วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรีทุกสาขา   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักพัฒนาสังคม อัตราว่าง : 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสตร์ สมัครได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 391 ถ.ทุ่งศรีเมือง ช.ทองเจืออุทิศ อ.เมือง จ.กาฬสิน 4600 โทร 0 4381 2456 2. พนักงานบริการ อัตราว่าง … Continue reading

(รับ 326 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ-1ก.ค.59

(รับ 326 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ-1ก.ค.59

(รับ 326 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทาง Internet – 1 ก.ค. 2559 1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    10,840-12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    326 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลย 1) เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง … Continue reading

รับ 50 อัตรา รับสมัคร Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติงานให้บริษัท การบินไทยฯ

รับ 50 อัตรา รับสมัคร Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติงานให้บริษัท การบินไทยฯ

รับ 50 อัตรา รับสมัคร Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติงานให้บริษัท การบินไทยฯ ตำแหน่ง Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะของงาน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ – ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ​(รับเยอะ 1,041 อัตรา)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ​(รับเยอะ 1,041 อัตรา)

​(รับเยอะ 1,041 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 314 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 326 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (2) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข … Continue reading

การไฟฟ้านครหลวง 95 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง 95 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2559

วุฒิ ม.3 ,ปวช., ปวส., ป.ตรี (รับ 95 อัตรา) การไฟฟ้านครหลวง 95 อัตรา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การรับสมัคร สมัครออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com/ หัวข้อ รับสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร 1-26 กรกฎาคม 2559

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร 1-26 กรกฎาคม 2559

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 1.ตำแหน่ง :    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    11,500 – 12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 2.ตำแหน่ง :    นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) อัตราเงินเดือน :   … Continue reading

(รับ 15 อัตรา) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ – 25 ก.ค. 259

(รับ 15 อัตรา) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ – 25 ก.ค. 259

(รับ 15 อัตรา) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ – 25 ก.ค. 259 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ 2559 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา การรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ ( http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ http://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา : … Continue reading

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2.ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง … Continue reading

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย. 2559 ถึง 21 ก.ค. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย. 2559 ถึง 21 ก.ค. 2559

(วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา 2 นักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา *** ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป … Continue reading

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน  23 – 29 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน 23 – 29 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 14/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ 103 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5327 9264, 0 5329 6083 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล