ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.2

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.2

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.2   ที่มา : kapook

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.1

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.1

ท่องเที่ยวรอบอาเซียน เรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ ตอน.1   ที่มา : kapook

ชี้เด็กไทย 8 ใน 10 ไม่กล้าทำงานในอาเซียน กลัวเรื่องภาษา

ชี้เด็กไทย 8 ใน 10 ไม่กล้าทำงานในอาเซียน กลัวเรื่องภาษา

ชี้เด็กไทย 8 ใน 10 ไม่กล้าทำงานในอาเซียน กลัวเรื่องภาษา ผลการวิจัยเผย เด็กไทย 8 ใน 10 คน ไม่กล้าทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน เหตุกลัวเรื่องภาษา ขณะที่เด็กต่างประเทศหลั่งไหลมาเรียนและหางานในไทยมากขึ้น หวั่นอัตราตกงานเด็กไทยเพิ่มขึ้น นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 พบว่า บุคลากรทางการศึกษากว่าร้อยละ 70-80 มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมากถึงไม่รู้เลย และไม่รู้ว่านโยบายที่ออกมาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง ส่วนการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อสอบถามผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบุว่า ไม่มีงบประมาณสนับสนุนและนโยบายไม่มีกรอบและความชัดเจนว่าจะดำเนินการและ เตรียมการอย่างไร นอกจากนี้ เมื่อสอบถามนักศึกษาไทย พบว่าเด็ก 8 คนจาก 10 … Continue reading

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน จากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากสุด ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา โรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย จากผลสำรวจครึ่งปีแรก มีรายงานผู้ป่วยใน … Continue reading

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวอร์ชั่น การ์ตูน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวอร์ชั่น การ์ตูน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวอร์ชั่น การ์ตูน   ที่มา : EDUZONES

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam

มองการศึกษาและทุนเรียนAEC ตอน Vietnam ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน ทางทิศเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ทิศตะวันออกติดอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ เวียดนามมีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 14 ของโลก และเป็นชาติที่น่าสนใจเพราะมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วชาติหนึ่งในยุคนี้ อย่างไรก็ตามระบบสาธารณูปโภคยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งก็รวมไปถึงระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน ทำให้รัฐบาลของเวียดนามได้ว่าAction Plan ในการปฎิรูปการศึกษาอย่างเร่งด่วน ในช่วงปี ค.ศ.2010-2012 เพื่อต้องการเพิ่มคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ของประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา เวียดนามก็คล้ายกับหลายชาติในภูมิภาคที่รัฐบาลไม่ได้เน้นนโยบายในการให้ทุนกับชาติเพื่อนบ้าน อาจเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่ให้ทุนกับนักศึกษาเวียดนามไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นสำคัญ เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5ลักษณะคือ … Continue reading

รู้จักอาเซียน : ผ่านเกมส์เพื่อการศึกษา

รู้จักอาเซียน : ผ่านเกมส์เพื่อการศึกษา

รู้จักอาเซียน : ผ่านเกมส์เพื่อการศึกษา เกมส์นี้มีชื่อว่า “Traditional Children’s Games in South-East Asia” จัดทำขึ้นโดย ยูเนสโก้ไทยแลนด์ “www.unescobkk.org” ค่ะ อาจารย์หรือผู้ปกครองท่านใด ที่อยากให้นักเรียนหรือบุตรหลาน เรียนรู้เรื่องของ “อาเซียน” ผ่านสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของประเทศต่างๆ ลองเข้าไปดูได้ที่นี่ค่ะ Traditional Children’s Games in South-East Asia โดย มีทั้งเกมส์แบบ Interactive สำหรับเด็ก และความรู้เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของประเทศต่างๆ รวมรวบไว้อย่างดีครับ   ที่มา : EDUZONES

มาเลย์สร้างมหาวิทยาลัยสตรีรับ AEC

มาเลย์สร้างมหาวิทยาลัยสตรีรับ AEC

มาเลย์สร้างมหาวิทยาลัยสตรีรับAEC โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยผู้นำสตรีอาเซียน หรือ Asian Women’s Leadership University (AWLU)ของมาเลเซียก้าวหน้าไปอีกขั้น ตามความมุ่งหวังที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.2015 หรือปีแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยล่าสุดสามารถเคลียร์เรื่องปัญหาที่ดิน 40 Hectare(ประมาณ 4 แสนตารางเมตร) ในย่านก่อสร้าง คือ Kampung Genting ใกล้กับ Georgetown ในรัฐปีนัง หลังจากก่อนหน้านี้มีการประท้วงจากชาวชุมชนบางกลุ่ม Latifah Merican Cheong ผู้ร่วมก่อสร้างโครงการ Asian Women’s Leadership University เผยกับ University World News ว่า ก่อนหน้านี้โครงการต้องสะดุดเพราะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการก่อสร้างทำให้ต้องมีการประชุมแก้ปัญหากันระหว่าง ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาดูแล จนกระทั่ง Chief … Continue reading

มาดูอัตราการรู้หนังสือของประเทศสมาชิกอาเซียน

มาดูอัตราการรู้หนังสือของประเทศสมาชิกอาเซียน

มาดูอัตราการรู้หนังสือของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบันการศึกษาและความเจริญด้านต่าง ๆ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก การอ่านจึงมีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ ความรู้ส่วนใหญ่ที่จะค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มักจะออกมาในรูปของสิ่งพิมพ์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน หากประเทศใดที่มีคนรู้หนังสือมากก็ย่อมได้เปรียบ วันนี้จึงนำอัตราการรู้หนังสือของประเทศอาเซียนมาให้วิเคราะห์กัน หมายเหตุ: ผลสำรวจนี้ สำรวจจากผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มา : EDUZONES

เผยโฉม ! หลักสูตรแกนกลางอาเซียน

เผยโฉม ! หลักสูตรแกนกลางอาเซียน

เผยโฉม ! หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให้แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วอาเซียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรนี้จะเป็นแม่บทให้กับ “ครู” ทั่วอาเซียนในการให้การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนแก่เยาวชนในทิศทางเดียวกัน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศสมาชิกอาจนำไปปรับใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับอย่างไร ก็สุดแท้แต่ประเทศนั้นค่ะ คุณครูหรือผู้สนใจคนไหนอยากได้หลักสูตรฉบับเต็มไปเตรียมพร้อมไว้ก่อน สามารถ download ได้ที่ http://www.vnseameo.org/zakir/ASEAN_Curriculum_Sourcebook.pdf   ที่มา : EDUZONES

เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา รับประชาคมอาเซียน

เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา รับประชาคมอาเซียน

เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา รับประชาคมอาเซียน เด็กไทยแห่เรียน ภาษาบาฮาซา ของประเทศมาเลเซีย เป็นภาษาที่ 2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ในส่วนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ปัจจุบันนักเรียนทุก ๆ คนจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาราชการที่ชาติสมาชิกอาเซียนได้กำหนดไว้ แต่โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงไม่ต้องวิตกเรื่องนี้มากนัก และสำหรับภาษาที่ 2 นั้น เราก็พบว่า มีหลาย ๆ โรงเรียนที่เปิดหลักสูตรการสอนภาษาอื่น ๆ … Continue reading

"บ้านสมเด็จ"จับมือ6ประเทศนำร่อง จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา

"บ้านสมเด็จ"จับมือ6ประเทศนำร่อง จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา

“บ้านสมเด็จ”จับมือ6ประเทศนำร่อง จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ตามที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายจากการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจาก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในการเปิดสอนวิชาอาเซียนศึกษา และเอเชียตะวันออกศึกษานั้น มบส.ได้มีนโยบายจัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดทำหลักสูตร แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยที่นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเรียนที่ มบส. ในรูปแบบหลักสูตร 3+1 และ 2+2 เป็นต้น ที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รศ.ดร.สุพล กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดได้มีความร่วมมือจัดประชุมเชิงวิชาการในการยกร่างหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรืออาเซียน สตั๊ดดี้ (Asian Study) ระดับปริญญาตรี … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล