กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร 73 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร 73 อัตรา

​(บรรจุครั้งแรก 73 อัตรา) กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559   รายละเอียดเพิ่มเติม     ที่มา : jobthaidd  ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย … Continue reading

รับ 22 อัตรา สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รับ 22 อัตรา สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ รองผู้จัดการ จำนวน : 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน : 1 อัตรา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ จำนวน : 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน : 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน : 1 อัตรา หัวหน้างานการเงิน จำนวน : 1 … Continue reading

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา ประจำปี 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา ประจำปี 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ช/ญ เข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ 48 อัตรา ประจำปี 2559 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔๘ อัตรา โดยจะเปิด รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ … Continue reading

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 21 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 21 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 21 อัตรา   > รายละเอียดเพิ่มเติม > สมัครงาน   ที่มา jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

(แชร์ด่วน) เครือเบทาโกร รับสมัครงานครั้งใหญ่ 112 ตำแหน่ง หลายอัตรา

(แชร์ด่วน) เครือเบทาโกร รับสมัครงานครั้งใหญ่ 112 ตำแหน่ง หลายอัตรา

(แชร์ด่วน) เครือเบทาโกร รับสมัครงานครั้งใหญ่ 112 ตำแหน่ง หลายอัตรา เครือเบทาโกร รับสมัครงานครั้งใหญ่ 112 ตำแหน่ง หลายอัตรา กลุ่มบริษัทชั้นนำในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา งานตามกลุ่มงาน งานตามพื้นที่ กรุงเทพ ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ต่างประเทศ โดยรับตามกลุ่มงานดังนี้ สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร โทรศัพท์ : (66 2) 833-8888 , www.betagro.com บริษัทจะรับพิจารณาใบสมัครที่สมัครผ่าน online ในระบบเท่านั้น >> ใบสมัคร >> … Continue reading

​สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

​สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

​สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง :     อัตราเงินเดือน :    11,500-12,650 , 10,840-11,930 , 9,400-10,340 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา   รายละเอียดวุฒิ :  1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง … Continue reading

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ

​ไม่ต้องผ่านภาค ก * (เงินเดือน 18,000 บาท ) กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ใน    สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ 2.ตำแหน่ง … Continue reading

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2559 ประกาศฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ด้วยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ทำสัญญาจ้างคราวละ 1 ปีได้รับค่าจ้างรายวัน วันละ 500 บาท จำนวน 17 … Continue reading

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ปวช. ปริญญาตรี สมัครทาง internet ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราว่างครั้งแรก 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราว่างครั้งแรก 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. ทุกสาขา *** ต้องผ่านภาค ก สมัครทาง … Continue reading

(รับ 10 อัตรา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

(รับ 10 อัตรา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

(รับ 10 อัตรา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 1.ตำแหน่ง :    นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์) อัตราเงินเดือน :    ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ ๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. … Continue reading

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 78 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี ค่าตอบแทน – อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทน – อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท … Continue reading

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศษตร์กายภาพ(ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศษสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศษสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม) 3 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา … Continue reading

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม 2559

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม 2559

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม 2559   หน้าที่รับผิดชอบกับ “Incentive Program” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง รักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) * … Continue reading

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 – 27 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 – 27 กรกฎาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้าง สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา จำนวน 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลูกจ้างช่าง จำนวน 9 อัตรา 2. ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 21 อัตรา 3. ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา 4. ลูกจ้างบันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร … Continue reading

รับเยอะ 114 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รับเยอะ 114 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รับเยอะ 114 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้าง ททท. วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงาน -เลขานุการ จำนวน 10 อัตรา -พนักงานงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา -นักวิชาการ 2 อัตรา -นิติกร จำนวน 5 อัตรา -พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา -บุคลากร จำนวน 5 อัตรา -นักบัญชี … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล