ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เปิดรับสมัครงาน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เปิดรับสมัครงาน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา อัตราเงินเดือน วุฒิปวช. 9,400 บาท วุฒิปวส. 13,800 บาท วุฒิปริญญาตรี 18,000 บาท การรับสมัคร สมัครทาง website https://utapao.job.thai.com/ วันที่เปิดรับสมัคร 2-16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา:  job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

(จำนวน 45 อัตรา)กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงาน

(จำนวน 45 อัตรา)กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงาน

(จำนวน 45 อัตรา)กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 45 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครทาง website http://job.dmh.go.th/ วันที่เปิดรับสมัคร : … Continue reading

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป วุฒิ ปวส

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป วุฒิ ปวส

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป วุฒิ ปวส หน้าที่รับผิดชอบ • จัดทำรายงาน หรือ รวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนส่วนงาน • บริการ ช่วยเหลือ หรือประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆภายในองค์กร • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำงานสารบรรณ (Filing) ของหน่วยงานทั้งหมด • ดำเนินการด้านเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ • วุฒิ ปวส. • มีประสบการณ์ด้านงาน Support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความละเอียดในการทำงาน • สามารถทำงานเป็นทีมได้ เอกสารการสมัครงาน: • … Continue reading

​รับสมัคร 18 อัตรา – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน

​รับสมัคร 18 อัตรา – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน

​รับสมัคร 18 อัตรา – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ถึง 10 พ.ค. 2559 ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง      ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11  กันยายน   2552  และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร … Continue reading

รับ 44 อัตรา เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน

รับ 44 อัตรา เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน

รับ 44 อัตรา เมืองพัทยา รับสมัครพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พ.ค. 2559 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา:  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

​(รับสมัคร 129 อัตรา) เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครงาน

​(รับสมัคร 129 อัตรา) เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครงาน

​(รับสมัคร 129 อัตรา) เงินเดือน 15,000 บ. เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงาน เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. สานักปลัดเทศบาล 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา 2. สานักการคลัง 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ … Continue reading

สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2559

สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2559

สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน – ภายในวันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 รับสมัครสอบแข่งขัน – วันจันทร์ 23 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน – ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยกรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู … Continue reading

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน

(วุฒิ ปวช.-ป.ตรี) กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 3 – 13 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง : พนักงานสรรพสามิต อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 – 19 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านไฟฟ้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง … Continue reading

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบพนักงานราชการ สมัคร 2-11 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (๑) ศึกษา และวิเคราะห์ … Continue reading

(รับสมัคร 14 อัตรา) กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร – 10 พฤษภาคม 2559

(รับสมัคร 14 อัตรา) กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร – 10 พฤษภาคม 2559

(รับสมัคร 14 อัตรา) กศน.กทม. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร – 10 พฤษภาคม 2559 ประกาศ สำนักงาน กศน.กทม. รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา:  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

(รับสมัคร 58 อัตรา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

(รับสมัคร 58 อัตรา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

(รับสมัคร 58 อัตรา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559   ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559  จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 1.1  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 12 อัตรา 2) ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 3) ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสายสนับสนุน จำนวน 25 อัตรา 1 นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขา / ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านประมง 2 นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 19,500.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขา / ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ … Continue reading

เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ

เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ

เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป … Continue reading

(58 อัตรา) กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

(58 อัตรา) กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

(58 อัตรา) กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา 2 นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 3 นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 4 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 6 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา 7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 8 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล