บันทึกอาเซียน กับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

บันทึกอาเซียน กับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

บันทึกอาเซียน กับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล โครงการพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดอาเซียน และโครงการศูนย์ศึกษาอาเซียน เสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2553 ผมทำหนังสือถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อขอให้พิจารณาทำโครงการสำคัญเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ประเทศไทย ในฐานะประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คนที่ทราบความคิดของผมเรื่องนี้และเสนอตัวเป็นผู้ขอช่วยจัดการส่งหนังสือเสนอโครงการให้ถึงมือท่านนายกฯอภิสิทธิ์ คืออดีตนายกฯบรรหาร ศิลปอาชา โดยท่านบอกกับผมว่าเป็นความคิดที่ดีน่าสนับสนับสนุน หากท่านยังเป็นนายกฯอยู่ท่านรับรองว่าจะทำโครงการนี้ทันที ผมจึงได้ทำหนังสือและเอกสารประกอบดังปรากฎข้างล่าง ส่งไปถึงบ้านท่านนายกฯบรรหาร แล้วท่านก็จัดการให้น้องชายของท่าน คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ชุมพล ศิลปอาชา – น้องชายของท่าน) ในตอนนั้น นำจดหมายไปส่งให้กับมือนายกฯอภิสิทธิ์ เมื่อได้พบท่านนายกฯอภิสิทธิ์โดยตรงท่านก็บอกผมว่าได้รับหนังสือข้อเสนอ 2 โครงการของผมแล้ว แต่ความวุ่นวายทางการเมืองในตอนต่อมาทำให้มีอันเป็นไปที่รัฐบาลต้องยุบสภา ทำให้เรื่องที่ผมเสนอเงียบหายไป ต่อมาถึงสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผมไม่มีเส้นสายหรือรู้จักใครในหมู่พวกระบอบทักษิณเลย แต่ก็พยายามเสนอโครงการเดิมนี้ผ่านพรรคพวกและน้องๆของตระกูลคุณปลื้ม ที่พี่สะใภ้และพี่ชายได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม … Continue reading

ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียน

ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียน

ธงอาเซียน 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ของอาเซียน นับ ถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าประเทศของเราจะมีความตื่นตัวในการเปิดเขตเศรษฐกิจ เสรีอาเซียนอยู่ไม่น้อยทีเดียว ดังจะเห็นได้จากการจัดสัมมนา ฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างมากมาย สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนมีตลาดและฐาน การผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งอาเซียนมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใน ก็เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอาเซียนเอง และเพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางภายในภูมิภาค คานอำนาจของประเทศอื่น ๆ ภายในภูมิภาคที่มีบทบาทโดดเด่นอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่นและอินเดีย เป็นต้น และเพื่อเป็นการทำความรู้จักประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น ก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงชาติอาเซียน มาฝากกันค่ะ ธงชาติอาเซียน มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง … Continue reading

มาทำความรู้จัก ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

มาทำความรู้จัก ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

มาทำความรู้จัก ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้ 1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุทธ 13%, คริสต์ 10% ระบบการปกครอง : … Continue reading

ICT จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

ICT จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน www.asean-eclass.org เป็นแหล่งรวบรวมบทเรียน ความรู้อาซียน   นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า กระทรวงฯ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ได้จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน www.asean-eclass.org/ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาบทเรียน ความรู้ องค์ความรู้ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ และพัฒนาการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขยายโอกาสไปยังเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผลิตหลักสูตรและการใช้ประโยชน์จากห้องเรียนชุมชนออนไลน์ ให้ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาและอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระในภูมิภาคอาเซียน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ … Continue reading

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (AEC) ภาษาอาเซียนวันลำคำ เริ่มจากคำกล่าวทักทาย สวัสดี ในภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนกัน คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) บรูไน คำทักทายคือ  ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย … Continue reading

พื้นที่ประเทศอาเซียน (ASEAN)

พื้นที่ประเทศอาเซียน (ASEAN)

พื้นที่ประเทศอาเซียน (ASEAN) ที่มา : EDUZONES ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน – ข้อเสียคือการเมือง

ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน – ข้อเสียคือการเมือง

ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน – ข้อเสียคือการเมือง โพล ชี้ ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน ในปี 2556 นี้ เพราะมีทรัพยากรและนโยบายที่พร้อม แต่มีข้อเสีย คือ เสถียรภาพทางการเมืองและการทุจริตฉุดรั้งประเทศเอาไว้ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านนโยบายสาธารณะเพื่อกิจการอาเซียน สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง โอกาสและจุดแข็งของประเทศไทยต่อบรรยากาศการลงทุนในอาเซียน ปี 2556 ตามสายตาของชาวต่างชาติ โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นชาวต่างชาติที่มีความเข้าใจในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอย่างน้อย 5 ประเทศ โดยผลการสำรวจกล่าวโดยสรุปเป็นดังนี้ จากคำตอบของแบบสอบถาม นับ ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของอาเซียนที่ชาวต่างชาติมองเห็นโอกาสในการลงทุนปี 2556 เนื่องจากมีทรัพยากรที่พร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบและกำลังคน … Continue reading

ASEAN Focus ตอน อาหารการกินของเพื่อนบ้านอาเซียน Pt.2

ASEAN Focus ตอน อาหารการกินของเพื่อนบ้านอาเซียน Pt.2

ASEAN Focus ตอน อาหารการกินของเพื่อนบ้านอาเซียน Pt.2   ที่มา : kapook

กัมพูชา – เปิดโลกอาเซียน : ASEAN Ways [5 พ.ย.55]

กัมพูชา – เปิดโลกอาเซียน : ASEAN Ways [5 พ.ย.55]

กัมพูชา – เปิดโลกอาเซียน : ASEAN Ways [5 พ.ย.55] ที่มา : kapook

‘ราชภัฏโคราช’ เร่งสร้างนักปราชญ์รับประชาคมอาเซียน

‘ราชภัฏโคราช’ เร่งสร้างนักปราชญ์รับประชาคมอาเซียน

‘ราชภัฏโคราช’ เร่งสร้างนักปราชญ์รับประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เร่งสร้างนักปราชญ์มุ่งสู่อาเซียน คณบดีแนะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้านการประพฤติปฏิบัติ และทำตนให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา-เยาวชน… เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ม.ค. 2556 ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ในหัวข้อ “สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู มุ่งสู่อาเซียน” โดยมีกิจกรรมด้านวิชาการมากมาย อาทิ การแข่งขันทางวิชาการระดับอุดมศึกษา, การเสวนาพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยของคณาจารย์, การสาธิตการสอนของครูต้นแบบ การสอนดีเด่นทุกระดับ และการจัดนิทรรศการ KM พร้อมเปิดคลินิกจิตวิทยาและให้คำปรึกษา คลินิกการศึกษาพิเศษ โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง เช่น … Continue reading

เรียนรู้ภาษาพม่า เตรียมรับมือประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ภาษาพม่า เตรียมรับมือประชาคมอาเซียน

เรียนรู้ภาษาพม่า เตรียมรับมือประชาคมอาเซียน ในบรรดาประเทศในอาเซียนทั้งหมด นับได้ว่า พม่า เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับประเทศไทยมากที่สุด สืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันที่ไม่ใช่ยุคของสงครามแบบสมัยก่อนนั้น อาจจะทำให้ไทยกับพม่าไม่ได้มีเหตุการณ์ร่วมกันเฉกเช่นอดีต ทว่าในปี พ.ศ. 2558 ที่กำลังจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็อาจจะทำให้ไทยกับพม่า กลับมามีเหตุการณ์ร่วมกันอีกครั้ง ในรูปแบบความร่วมมือแทน ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะมาแนะนำภาษาพม่าเบื้องต้น เอาไว้ติดต่อสื่อสารกับชาวพม่ากัน แม้ว่าประเทศพม่าจะมีหลายเชื้อชาติ เช่น พม่า กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ฯลฯ แต่ภาษาพม่าก็ถือว่าเป็นภาษาหลักของประเทศ มีผู้ใช้ประมาณ 30 ล้านคน หรือครึ่งประเทศเลยทีเดียว และยังเป็นภาษาที่สองของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ อีกด้วย ภาษาพม่า เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์เหมือนภาษาไทย คือมีทั้งหมด 4 เสียงด้วยกัน ซึ่งวรรณยุกต์เหล่านี้ … Continue reading

กสิกรไทย คาดบริษัทไทยขนเงินลงทุนต่างชาติ 3 แสนล้าน รับเออีซี

กสิกรไทย คาดบริษัทไทยขนเงินลงทุนต่างชาติ 3 แสนล้าน รับเออีซี

กสิกรไทย คาด บริษัทไทยขนเงินลงทุนต่างชาติ 3 แสนล้าน รับเออีซี กสิกรไทย เผย นักลงทุนไทยแห่นำเงินไปลงทุนต่างชาติเตรียมรับมือการเปิดเออีซี ในปี 2558 และน่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 แสนล้านบาท ขณะที่ต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนในไทยน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ในวันนี้ (12 ธันวาคม 2555) นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไทยได้นำเงินไปลงทุนต่างประเทศแล้วประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท และคาดว่า ทั้งปีน่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ … Continue reading

นายกฯ สั่งโหลด “แอพ” ฝึกภาษาลงมือถือ เตรียมรับประชาคมอาเซียน

นายกฯ สั่งโหลด “แอพ” ฝึกภาษาลงมือถือ เตรียมรับประชาคมอาเซียน

นายกฯ สั่งโหลด “แอพ” ฝึกภาษาลงมือถือ เตรียมรับประชาคมอาเซียน นายกฯสั่งโหลด “แอพพลิเคชั่น” ชุดภาษาอังกฤษ ลงในโทรศัพท์มือถือ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้าน ศธ.เร่งระดมทุนช่วยเหลือครูชายแดนใต้… นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวงนัดสุดท้าย ประจำปี 2555 ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งจัดทำซอฟต์แวร์ที่เป็นแอพพลิเคชั่นชุดภาษาอังกฤษ บันทึกเสียงประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทยลงในโทรศัพท์มือถือ สำหรับให้คนขับแท็กซี่ พนักงานนวด เด็กเสิร์ฟ พนักงานขายของตามร้านต่าง ๆ ได้ฝึกพูดตามว่าแต่ละประโยคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร ภาษาไทยพูดว่าอย่างไร เป็นการฝึกพูดภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเบื้องต้นอาจจะต้องมอบหมายให้บริษัทเอกชนจัดทำเป็นซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือ และจะให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) … Continue reading

เช็กความพร้อม ‘ตัวเราเอง’ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เช็กความพร้อม ‘ตัวเราเอง’ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เช็กความพร้อม ‘ตัวเราเอง’ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อนับถอยหลัง “คนไทย” คงเหลือเวลาอีกเพียงแค่ 2 ปี สำหรับเตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในขณะที่หลายคนคงยังงงๆ ว่ามันคืออะไร? เพราะหากพูดถึงคำว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประชาชนคนธรรมดาหรือตาสีตาสาอย่างเราๆ ก็ต่างพากันคิดไปต่างๆ นานาว่า “ประชาคมอาเซียนแล้วไง, แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรา, มันไม่ใช่เรื่องของฉัน, พูดเรื่องอะไร ไม่เห็นจะเข้าใจ” สารพัดจะกล่าวถึง หนึ่งในนั้นที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ตัวเราเอง! เปิดศักราชฟ้าใหม่ปี 2556  จึงขอนำเสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ “AEC” ที่ย่อมาจาก “Asean Economics Community” ในรูปแบบชาวบ้านๆ เพื่ออธิบายให้ตัวเราเองและทุกคนได้ฟังและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เผื่อหลายคนจะได้นำข้อมูลดีๆ เหล่านี้ไปใช้ตั้งตัวตั้งหลัก เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ … Continue reading

ความหมายของ อาเซียน (ASEAN) แบบเข้าใจง่ายๆ

ความหมายของ อาเซียน (ASEAN) แบบเข้าใจง่ายๆ

ความหมายของ อาเซียน (ASEAN) แบบเข้าใจง่ายๆ   ที่มา : kapook

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล